Allmänna villkor

Allmänna villkor vid köp av kurser hos RikaKvinnor.se

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en kurs hos RikaKvinnor.se

Kursdeltagare under 18 år

Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss och den underårige anges som den som deltar i kursen och nyttjar RikaKvinnor.se´s tjänster. Bekräftelse, faktura och kursspecifik information skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan och kursspecifik information samt bekräftelse skickas även direkt till den underårige.

Bekräftelse

Efter din kursanmälan får du en bekräftelse via e-post. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.

Kursavgift och betalning

Kursavgiften finns angiven i kursutbudet på www.rikakvinnor.se/akademin och i bekräftelsen. Du kan välja att betala kursavgiften med kort eller bankgiroinbetalning. Du kan även välja att delbetala kursen genom att välja delbetalning som betalningsalternativ. Första delbetalningen dras omgående, nästa delbetalning dras efter trettio (30) dagar och den sista delbetalningen efter sextio (60) dagar från samma kort som du angivit vid första betalningen. Tyvärr kan vi inte erbjuda dig delbetalning vid betalning med bankgiro.  

Utebliven betalning vid val av delbetalning

Om pengarna från det kort du angett för delbetalning inta kan dras på utsatt datum. kommer vi skicka en skriftlig påminnelse till den e-post du använde vid anmälan till kursen.  Får vi inte betalt inom tre (3) arbetsdagar från att påminnelsen skickades, utgår en påminnelseavgift på 450 kr och vi har även rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus tio (10) procent. Förutom detta kommer inloggningen till kurssidan samt Facebookgruppen tillfälligt att begränsas tills dess att betalningen är utförd.

Villkor RikaKvinnor AKADEMIN anmälningsavgift

Om du betalt anmälningsavgift för att reservera din kursplats så ska, om inte annat framgår av fakturan, betalning för kursen i sin helhet ske senast trettio (30) dagar innan kursstart. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift på 450 kr och vi har även rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus tio (10) procent. Vid nyttjande av ångerrätten återbetalas anmälningsavgiften ej.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgift samt anmälningsavgift som du har betalt. Detta gäller exempelvis om vi behöver ställa in en kurs med för få anmälda kursdeltagare. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. RikaKvinnor.se förbehåller sig dock rätten att göra nödvändiga ändringar som t.ex. att ändra kursstartdatum och datum för våra Live-event under kursens gång.

Force majeure

Om vi måste ställa in en kurs eller ändra ett kursupplägg av skäl som vi inte kan kontrollera (”force majeure”) har du inte rätt att få pengarna tillbaka för kursen. Dessa skäl kan exempelvis vara dödsfall, allvarlig sjukdom, naturkatastrofer, krig, bränder, strejker, pandemier, allvarlig smittspridning och liknande händelser som vi inte rimligtvis kunnat förutse. Om vi behöver göra ändringar i kursupplägget kommer vi informera dig om detta, alternativt kommer du få information om när kursen planeras att genomföras nästa gång. Skulle kursen bli inställd med anledning av force majeure mycket långt i förväg, kan du ändå ha rätt att få pengarna tillbaka.  

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, (SFS 2005:59)

Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från den dag då du gjort din kursanmälan samt betalt för anmälningsavgift och/eller kursavgift (ångerfristen). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den avgift som vi har mottagit från dig minus en administrativ avgift på 3%. Eventuellt obetald del av kursavgiften kommer att krediteras (om faktura skickats eller om betalning skett med kort via hemsidan) alternativt inte faktureras (om faktura inte skickats). Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt på support@rikakvinnor.se där du tydligt framför att du vill ångra ditt köp av kursen. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

Återtagande av anmälan efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt. Däremot har Rikakvinnor utformat en egen 3 veckor pengarna-tillbaka-garanti under följande förutsättningar: Vårt yttersta mål är att du ska vara nöjd med din investering. MEN om du inte är 100% inställd på att göra en förändring och verkligen investera din tid och energi i den här resan vill vi inte att du går med i RikaKvinnor AKADEMIN. Däremot, om du inom 3 veckor från kursstart, visar att du faktiskt gjort jobbet med hela Modul 1-3. Dvs. att du tittat på lektionerna, utfört alla arbetsuppgifter, deltagit på MasterMindträffarna– och ändå känner att du inte är nöjd – så återbetalar vi dig din investering minus en administrativ avgift på 3%. Vår pengarna-tillbaka-garanti gäller under förutsättning att du köpt kursen till ordinarie pris eller med max 10% rabatt.

Ändringar av Allmänna villkor

RikaKvinnor.se har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

Terms and Conditions – other

By accessing this website hosted in Zenler.com, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

Terms

Permission is granted to use the materials on Companies web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

a) modify or copy the materials.

b) use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial).

c) attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Companies web site.

d) remove any copyright or other proprietary notations from the materials.

e) transfer the materials to another person or ’mirror’ the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any copied/downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

Disclaimer

The materials on Companies web site are provided ’as is’. Company makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Company does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

Limitations

In no event shall Company or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Companies Internet site, even if Company or a Company authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

Revisions and Errata

The materials appearing on Companies web site could include technical, typographical, or photographic errors. Company does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Company may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Company does not, however, make any commitment to update the materials.

Links

Company has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Company of the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

Site Terms of Use Modifications

Company may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Governing Law

Any claim relating to Companies web site shall be governed by the laws of the State of New York without regard to its conflict of law provisions.

As an Instructor, You represent, warrant, and covenant that: No Submitted Content shall infringe or misappropriate any intellectual property right of a third party. But, if instructor use HEVC compression, it’s the instructor’s responsibility to pay the royalties to the MPEG-LA, the owner of HEVC patents as appropriate.

Privacy Policy

Read more on Privacy Policy here.

Cookie Policy

Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ RikaKvinnor. All rights reserved

RikaKvinnor – Powered By Zenler & WordPress