Better Globe @RikaKvinnor.se

Ett sparande i sin vackraste form

Tänk att kunna bidra med arbete till en människa som, av olika anledningar, inte fått samma möjligheter som du. Tänk att kunna ge det barn, som växt upp med dysfunktionella, ibland drogberoende, föräldrar, möjlighet till trygghet och utbildning. Tänk att på ett konkret sätt kunna åtgärda effekterna från den avskogning vi människor orsakat och som är näst största anledningen till vårt allvarliga klimathot. Tänk att faktiskt kunna bidra till en bättre framtid, för både dina barn, barnbarn och deras barn, samtidigt som du hjälper dig själv.

Möten med härliga människor - Better Globe @RikaKvinnor.se
Det bästa med resan var mötena med människorna

Tänk att du kan bidra till allt detta genom ett företag som grundar sig på medmänskliga och humana värderingar och där hela affärsmodellen grundats utifrån principen; att hjälpa andra genom hjälp till självhjälp. Detta är för mig, vad etiskt, långsiktigt och hållbart sparande i sin vackraste form, är.

En välgörenhetsmodell som gör skillnad och samtidigt är långsiktigt hållbar

Jag är verkligen stolt över att vara med och bidra till en verksamhet som står för allt detta. Ett företag med ett sällan skådat mod i sin affärsmodell -att utrota fattigdom och korruption och samtidigt bidra till en grönare planet genom målet att plantera lika många träd som det finns människor på jorden. En affärsmodell som samtidigt gör alla involverade parter till vinnare, genom att inkludera att, såväl kunder som anställa – och vi som representanter för verksamheten i egenskap av att vara de kanske mest nöjda kunderna; ambassadörer – får ett rikare liv i flera bemärkelser – inte enbart ekonomiskt.

Resan till Kenya och Uganda -en resa för livet

I somras hade jag, i egenskap av kund, möjlighet att resa ner och besöka Better Globes verksamhet på plats i Kenya och Uganda. Förutom att resan, som inte är som vilken resa som helst, utan en resa som förändrar och ger en nya perspektiv och oförglömliga minnen för livet, så kom resan att ge mig större insikter och förståelse för hur företag faktiskt kan bedriva lönsamma verksamheter utan att det behöver ske på bekostnad av något, någon eller vår planet. Det behöver nämligen inte vara antingen eller, utan kan vara både och, och det är Better Globe som organisation ett levande bevis för.

Det som ständigt slog mig under resans gång, var hur väl företagets värderingar om integritet, hållbarhet och medmänsklighet genomsyrar precis allt man gör.  Vi hade nämligen förmånen att få träffa och prata med anställda, både på plantagerna och på kontoren, bönder, mikrolåntagare, skolungdomar men också högt uppsatta riksdagsmän som på olika vis varit med och både tagit del av och bidragit till verksamheten. Och känslan som samtliga personer gav var att Better Globes arbete är väldigt viktigt för dessa människor, deras liv och deras framtid (och även för vår framtid) och därför visas också stor respekt och tacksamhet för bolaget och människorna som arbetar här. Det märkte vi inte minst när vi möttes av diverse olika välkomstceremonier då vi reste runt för att möta dessa människor på olika platser på landsbygden i Kenya och Uganda. För genom att vi kunder väljer att sparar en del av våra pengar i Better Globe-träd bidrar det till följande;

  • träden skapar nya arbetstillfällen vilket bidrar till att människor kan lyfta sig själva ur fattigdom
  • träden förbättrar klimatet eftersom vi återplanterar miljontals träd som vi människor huggit ner
  • träden minskar även problem med jorderosion och ökenspridning i östra Afrika
  • träden ger barn möjlighet att gå i skolan och därmed skapa en helt annan framtid
  • träden lär barnen om miljö och att ta hand om miljön
  • träden finansierar mikrolånbanker, skolbyggnationer och vattenförsörjning
  • träden ger oss sparare en god förväntad avkastning om 15 procent per år
Planterar ett träd -Better Globe @RikaKvinnor.se
Här planterar jag mitt första lilla träd på Kiambereplantaget i Kenya

Eftersom Better Globe kommit att bli ett av mina viktigaste projekt för att konkret bidra till en bättre framtid genom att plantera träd, känns det viktigt för mig att dela med mig och sprida ordet vidare.

Förhoppningsvis kan vi tillsammans göra något för att utrota den sista fattigdomen på landsbygden i Afrika, få ännu fler barn att gå i skolan, och inte minst minska att klimatet ”tippar över”. Och att plantera träd är, enligt forskarna, en mycket viktig parameter för just detta. I skrivande stund står över en miljon trädplantor redo att planteras ut och många många fler är på G inom de kommande åren då Better Globes verksamhet är på väg att expandera exponentiellt när man går från 3000 till ca 30 000 partnerbönder inom en 5-års period.

Om du vill vara med att bidra till allt detta känn dig då fri att besöka hemsidan för att läsa mer om Better Globe (annonslänk) och det arbete som bedrivs för att på ett konkret sätt bidra till en ljusare och bättre framtid.

Och vill du börja spara i träd och/eller donationspaket och därmed konkret bidra till en bättre framtid samtidigt som du får möjlighet till god avkastning kan du med fördel använda min sponsrade länk; www.betterglobe.se och klicka på ”Köp träd” längst uppe till höger.

Disclaimer

Som ambassadör får jag 1€ per träd som köps genom min sponsrade länk i ersättning. Om du av olika anledningar inte tycker jag är en bra person att ha en relation till, eller tycker att jag förtjänar den ersättningen kan du bara googla Better Globe så kommer någon slumpmässigt utvald ta del av ersättningen istället.

Jag hoppas att du vill vara med och bidra till något större för tillsammans gör vi faktiskt skillnad på riktigt

Kiambereplantager 2012 Better Globe @RikaKvinnor.se
Kiambereplantaget bild tagen i februari 2012 – lägg märke till det stora Baobabträdet
Kiambereplantager 2018 Better Globe @RikaKvinnor.se
Kiambereplantaget bild tagen från vår resa juni 2018 – toppen på Baobabträdet går nu bara att skymta i bakgrunden. Träd i Afrika växer nämligen 6 gånger snabbare än i Sverige.
Arbetare på Kiambere plantaget - Better Globe @RIkaKvinnor.se - kopia
Några av arbetarna på Kiambere plantaget som vi fick träffa
Bebis planta -Better Globe @RikaKvinnor.se - kopia
Massa bebisplantor redo att planteras ut
Better Globe åsnor @RikaKvinnor.se - kopia
Better Globe-åsnorna på Kiambereplantaget
Trädplantor redo för plantering -Better Globe @RikaKvinnor.se
Trädplantor redo för plantering

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.