Amanda Borneke -Månadens Rika Kvinna @RikaKvinnor.se