Månadens RikaKvinna är Veronika Ambertson @RikaKvinnor.se