Utgifter april 2021 Amex @Rikakvinnor.se

Vad är ”normala” utgifter för ett hushåll?

Ibland blir jag fascinerad över hur stora utgifter många verkar ha. Därför tänkte jag visa på hur det ser ut för mig och min sambo, som jag anser ha relativt slimmade utgifter, framför allt när det kommer till de fasta utgifterna varje månad.

Eftersom vi slimmat våra fasta månadsutgifter medför detta att vi kan lägga mer pengar på sådant som verkligen är betydelsefullt för oss.

2 typer av utgifter; fasta och rörliga

För att ta det från början. Man brukar säga att det finns två olika typer av utgifter; fasta och rörliga.

Fasta utgifter

Fasta utgifter är enkelt uttryck utgifter du har oavsett om du är hemma eller på resande fot. Oavsett om du är frisk eller ligger på sjukhus.

Exempel på fasta utgifter är tex; ränta, hyra, ”el”, ”värme”, ”vatten”, internet, försäkring, fackavgift, leasingavgifter, barnomsorg, etc.
Anledningen till att el, värme och vatten har små ”fnuttar” ovanför sig beror på att de är fasta i form av abonnemangsavgifter, men kan variera beroende på hur stor vår konsumtion är.

Rörliga utgifter

Exempel på rörliga utgifter är utgifter som kan skilja sig från månad till månad, samt att vi ofta kan välja vilken nivå vi vill lägga dem på. Exempel på rörliga utgifter är mat, transport, hygien, kläder, läkare, tandvård, mediciner, förbrukningsvaror, hemutrustning, fritid, nöjen etc.

Ytterligare en utgiftsnivå; aktiva och passiva utgifter

Sedan kan man välja att dela upp sina utgifter på ytterligare en nivå; aktiva och passiva utgifter. Där en aktiv utgift är något du AKTIVT väljer att prioritera. Tillexempel om mat är väldigt viktigt för dig så väljer du kanske att lägga mer pengar på detta. Eller på resor om det är viktigt för dig.

Därför kan en aktiv utgift vara antingen fast eller rörlig, även om en aktiv utgift oftast tenderar att hamna i den rörliga utgiftskategorin. Dock kan tex ens boende, eller delar av det betraktas som en aktiv utgift, om man tex valt ett lite dyrare boende för att det höjer ens livskvalité. Detta är såklart upp till var och en att bestämma vad man anser som en aktivt självvald utgift.

Motsvarande finns det passiva utgifter vilka oftast tillhör den fasta utgiftskategorin. Åtminstone vet jag få som jublar över att betala elräkningen eller sina försäkringar varje månad.

Så långt hoppas jag att du är med på skillnaden mellan en fast och rörlig utgift, samt om det är en utgift du aktivt väljer eller om den är passivt ”nödvändig” så som el, internet, vatten etc.  

Fokusera på att minska de passiva fasta utgifterna

Bland det bästa du kan göra för din privatekonomi är att aktivt försöka minska de passiva fasta utgifterna varje månad. Dels för att dessa oftast är de största utgifterna i vår privatekonomi, och dels för att ju lägre vi kan hålla våra fasta passiva utgifter varje månad, desto mer pengar kan vi lägga på sådant som vi verkligen uppskattar och som ger oss ett mervärde i livet. Här spelar varje hundralapp roll!

Vad är en ”normal” utgiftsnivå?

Vad är då en ”normal” nivå för fasta ”passiva” utgifter varje månad?

Eftersom jag valt att utgå från mig och min sambo som ett exempel på en slimmad utgiftsnivå så följer här våra samtliga passiva utgifter varje månad;

Fasta utgifter

– Räntekostnader (efter ränteavdrag inkl fastighetsskatt) 4871 kr
– El och värme ca 1833 kr (utslaget över hela året)
– Försäkringar 1554 kr
– Fackavgifter 860 kr
– Vatten, avlopp och renhållning ca 500 kr (utslaget över hela året)
– Internet & TV 448 kr
– Bankkostnader 80 kr                             
SUMMA FASTA UTGIFTER = 10 146 kr / mån

Kort och gott betyder detta i praktiken att vi behöver inkomster på minst 10 146 kr varje månad för att kunna finansiera de utgifter som kommer oavsett om vi är hemma, i sommarstugan, friska eller sjuka.

Såklart har vi något lägre vatten-, och elkostnad om vi inte är hemma, men vi har ändå en viss el och vattenförbrukning och framförallt måste vi ändå betala för elnätsavgiften och avloppsnätet. Dessutom har vi inga barn, och även om vi skulle haft barn så hade det inte påverkat våra fasta utgifter nämnvärt, på sin höjd kanske 10% (ca 1000 kr mer i månaden).  Men detta skulle samtidigt gå relativt jämt ut med barnbidraget.

Ett aktivt arbete ligger bakom

Utan att veta med säkerhet så tror jag att detta är en relativt slimmad nivå på fasta utgifter varje månad. Något som jag arbetat aktivt med under många år för att verkligen få ner till en miniminivå genom årliga förhandlingar av bolåneränta, försäkringar, tv/internetabonnemang, samt aktivt byte av elleverantör årligen för bästa möjliga elhandelsavtal.
Förutom detta valde vi aktivt att bosätta oss i ett tvåfamiljshus i stan för att minimera en kostnad som för många är väldigt stor, nämligen bilen.

Låt oss kika på de rörliga utgifterna

Om vi i stället går in på de rörliga utgifterna varje månad så varierar dem från månad till månad eftersom vi mångt och mycket kan påverka dem.

Några skulle man dessutom kunna strypa helt om det blev nödvändigt. Dock är det svårt att helt vara utan mat, även om man såklart också kan slimma dessa kostnader om det skulle behövas.

Således är detta vårt hushålls rörliga utgifter varje månad;

Rörliga utgifter

– Mat, hushåll & hygien ca 5000 kr
– Lunch ute 1000 kr
– Hushållsnära tjänster (städning, trädgårdsarbete etc)  ca 1000 kr
– Abonnemang (tex. tidningar, Spotify, träning, Netflix etc) ca 400 kr
– Gåvor och välgörenhet ca 1000 kr
– Transport ca 400 kr
– Att leva och ha roligt för ca 7 000 kr                             
SUMMA RÖRLIGA UTGIFTER = 15 800 kr / mån
(varav absolut nödvändiga utgifter är mat på ca 5000 kr per mån.)

Detta betyder att våra gemensamma utgifter varje månad ligger på; 

Totala utgifter

Fasta utgifter: 10 146 kr
Rörliga utgifter: 15 800 kr                                  
TOTALSUMMA UTGIFTER: 25 946 kr per mån

Vårt ”Worst-case-scenario” är ändå extremt bra

Totalt kostar vårt liv oss ca 25 946 kr per månad, men av dessa är 10 146 kr +5000 kr sådant som är nödvändigt för att fortsatt ha tak över huvudet, kunna betala våra fasta räkningar och ha mat på bordet. Med andra ord är vårt ”worst-case-scenario” att vi behöver 15 146 kr varje månad för att det ska gå runt för oss och att vi inte hamnar hos kronofogden.

För att räknas som låginkomsttagare i Sverige idag har man en inkomst motsvarande 50% av medianlönen. Medianlönen i Sverige år 2019 var 31 700 kr. Detta betyder att en lön motsvarande 15 850 kr i månaden innan skatt räknas som låg inkomst (31 700*0,5 = 15 850).  Efter skatt blir summan ca 13 000 kr om man har en genomsnittlig kommunalskatt på 32,27%.

Om vi då är två som arbetar med en lön motsvarande låginkomstgränsen i Sverige innebär detta en totalsumma på 12 974 *2= 25 948 kr i månaden.

Med andra ord, om jag och min sambo hade varit låginkomsttagare med en lön på ca 16 000 kr vardera innan skatt, skulle vi alltså kunna leva exakt så extravagant som vi gör idag och spendera 7000 kr på enbart nöjen varje månad och fortfarande ha städhjälp och kunna ge generösa gåvor till våra nära och kära.

Även med mindre inkomster kan man leva extravagant

Nu har förvisso jag och min sambo något högre inkomster, men jag vill ändå visa på att man även med små inkomster (eller stora för den delen) kan leva ett väldigt ”rikt” liv om man lägger fokus på att hålla de fasta utgifterna så låga som möjligt och därefter gör smarta val för de rörliga utgifterna. Då kommer man otroligt långt i sin privatekonomi, oavsett om man har barn eller ej. Detta eftersom fasta utgifter ofta inte påverkas i samma utsträckning av att vara flera.

Summa summarum; Ha koll på dina utgifter! 

Därför anser jag att den primära nyckeln till en god privatekonomi är att ha koll på sina utgifter varje månad så man vet vad man lägger sina pengar på och om detta motsvarar det man prioriterar i livet. En bra start är att börja använda konsumentverkets budgetkalkyl som du hittar här

”Visa mig ditt kontoutdrag så ska jag säga vem du är”

En god vän till mig brukar lite skämtsamt säga;

”Visa mig ditt kontoutdrag under senaste året så kan jag utläsa vilken typ av person du är.”

Och det ligger faktiskt något i det.

Speglar dina utgifter hur du vill leva ditt liv? 

Hur ser dina fasta och rörliga utgifter ut varje månad? Vilka skulle du kunna förhandla, eller eventuellt skippa helt?

Och med handen på hjärtat, skulle ditt kontoutdrag under senaste året spegla så som du vill leva ditt liv? Om det gör det, stort grattis till att du använder dina resurser på ett klokt vis!

Om inte, vad skulle du behöva ändra på för att dina utgifter ska vara mer i linje med hur du vill leva och hur du vill prioritera dina resurser? 

Lite annan intressant kuriosa

Har du tänkt på att;  

30 kr om dagen motsvarar 10 950 kr på ett år eller 930 750 kr under en livstid (räknat på att du lever i 85 år)

500 kr i månaden motsvarar 6000 kr på ett år eller 510 000 kr under en livstid (räknat på att du lever i 85 år)

3000 kr i månaden motsvarar 36 000 kr på ett år eller 3 060 000 under en livstid (räknat på att du lever i 85 år)

10 000 kr i månaden motsvarar 120 000 kr på ett år eller 10 200 000 kr under en livstid (räknat på att du lever i 85 år)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll Up