Om

Varmt välkommen till RikaKvinnor.se

På RikaKvinnor.se får du följa med på resan mot ett hållbart rikare liv inom alla områden i livet, inte minst det ekonomiska. Förhoppningsvis på ett lite nytt, lekfullt, kärleksfullt, spirituellt, inspirerande, utmanande och även hållbart vis.

Det är en resa som handlar om att komma närmare sitt sanna ”jag”. Om att nå sina drömmar, mål och fulla potential för att leva livet fullt ut varje dag och samtidigt ge tillbaka så mycket som möjligt till vår omvärld. Och det gör vi bäst när vi känner oss rika på livet!

RikaKvinnor.se frontpage

Sammanfattning RikaKvinnor.se – den korta versionen

  • RikaKvinnor.se är ett community och en läroplattform för hållbar inre och yttre rikedom med syfte att utbilda, inspirera, utmana och motivera, framförallt kvinnor, till lycka, rikedom och hållbarhet inom alla områden i livet, inte minst det ekonomiska.
  • RikaKvinnor.se grundades 2017 av Elisabeth Svensson, Multiprenör och civilekonom från Malmö som blivit ekonomiskt fri genom att tillämpa principerna som lärs ut på RikaKvinnor.se och på kursen RikaKvinnor AKADEMIN -RiKA
  • Rikedom handlar om så mycket mer än pengar, det handlar om hur vi tänker och känner, hur vi behandlar oss själva och andra levande varelser och i vilken utsträckning vi lever i integritet efter våra grundläggande värderingar. Detta vill RikaKvinnor.se visa både genom ord, handling och genom utbildning.

Gör som tusentals andra

Gå med i vår community och bli en del av något större! #RikaKvinnorStort tack för ditt förtroende!

Och varmt välkommen in i värmen!

Med kärleksfull omtanke

Elisabeth Svensson, grundare av RikaKvinnors.se

.

Den långa versionen – Om RikaKvinnor.se

Syftet med RikaKvinnor.se är således att utbilda, inspirera, utmana och motivera, framförallt kvinnor, (såklart är män också välkomna) till lycka, rikedom och hållbarhet inom alla områden i livet, inte minst det ekonomiska.

RikaKvinnor.se @ höstbilder

Jag är, som många andra, otroligt glad att frågan om kvinnligt ägande äntligen börjar ta allt större plats i samhällsdebatten och att både intresset och kunskapen ökat markant bland oss kvinnor de senaste åren. Mycket tack vare förebilder som Isabella Löwengrip och Facebookgrupper som Economista och Fearless woman – Kvinnor med målet att bli ekonomiskt oberoende som jag själv administrerar tillsammans med härliga Jessica Tidlund.

Tidigare har finansvärlden framförallt varit en arena för och av män, och tack vare sociala medier och olika privata grupper för enbart kvinnor kan vi nu samlas på en trygg plats för att tillsammans hjälpa och stötta varandra inom privatekonomi och investeringar, utan inblandning från männen. 

Låt oss göra det tillsammans – ”Co-creation”

RikaKvinnor.se - high-five

Rikakvinnor.se skapas tillsammans med er läsare, för vad vore RikaKvinnor utan just oss kvinnor!?

Dessutom är jag ett stort fan av den otroliga kraft och energi som skapas utifrån en kollektiv intelligens, även när vi tycker och tänker olika. Jag tror nämligen på att vi tillsammans utformar de bästa idéerna och tankesätten. Därför är jag otroligt glad och tacksam över alla de intressanta diskussioner, kommentarer och även samarbeten tillsammans med er läsare, systrar, power-ladies, vänner, kollegor och andra bloggare med passion för holistiska förhållningssätt kring ekonomi och personlig utveckling, som figurerar i bloggen och i Facebookgruppen.

Hur idén till RikaKvinnor.se kom till

Idén till communityt och läroplattformen RikaKvinnor.se föddes under ett meditationsretreat våren 2017.

Några månader tidigare hade jag börjat skriva personliga krönikor med en spirituell underton och tillhörande färgglada Excelgrafer över min egen ekonomiska resa. Jag delade ingående med mig av strävan efter, och hur jag skulle nå ekonomisk frihet innan min 40-års dag.

För första gången fick jag stor positiv respons för mina, ibland, kontroversiella idéer, mitt privatekonomiska intresse i kombination med personlig utveckling och ett djupare spirituellt synsätt på detta.

Idag är jag 37 år gammal och är tillsammans med min sambo ekonomiskt fri sedan några år tillbaka. Därför ser jag det som min skyldighet att dela med mig av min kunskap, erfarenheter och stöttning till fler kvinnor som vill nå samma mål som jag. Förhoppningsvis för ratt kunna leva närmre sitt sanna ”jag” utan att behöva jaga pengar för att betala räkningarna varje månad.  

RikaKvinnor.se womenempoweringwomen -girlpower -powerladies -kvinnokraft -kvinnor -team

Vad är en ”RikaKvinna”

Själva namnet ”RikaKvinnor” är i sig ett mycket större begrepp än enbart pengar som man initialt kanske tänker. För mig innefattar ordet ”rikedom” så mycket mer än bara pengar och ekonomi.

Rikedom för mig handlar om att finna lycka, harmoni och balans inom alla områden i livet, även det ekonomiska. Ett rikt liv målas med breda penseldrag. Och till vishet och rikedom leder många vägar och varje individ har såklart sina egna behov och förutsättningar att tillgodose, och sina egna mål att ägna livet åt. Vi behöver alla följa vår egen inre kompass och den måste vara i linje med vad vi vill och är redo för.

Men rikedom handlar också om utveckling. Att inte alltid välja den ”lätta” vägen, utan att utmana oss själva i den riktning som vår sanna natur kallar på oss att göra. Och för det krävs det mod. Mod att våga gå sin egen väg. Mod att inte bry sig om alla andras åsikter. Mod att vi tror på oss själva och att vi orkar bära den tyngd som det krävs för att ta oss ditt vi behöver gå. Samt mod att faktiskt våga bli ”framgångsrik”. Vilket faktiskt inte är så enkelt som många verkar tro.

RikaKvinnor.se samarbeten

Börja här! 

Mitt tips för dig som är ny på RikaKvinnor.se är att starta med att läsa artiklarna under huvudrubriken ”Bli Rik –börja här”. 

Jag hoppas med dessa ord att RikaKvinnor.se kommer inspirera och hjälpa oss att tillsammans finna rikedom inom livets alla områden!

Med värme
Elisabeth Svensson, grundare av RikaKvinnor.se

RikaKvinnor.se finansiell rikedom