astighetsinvesteringar @RikaKvinnor.se

Passiv inkomst – 16% per år -ett alternativ till börsen

Investera etiskt och lönsamt i fastigheter utan att äga

Investera i hyresfastigheter i USA Cleveland @RikaKvinnor.se
0 sek
Anmält intresse 2020
0 sek
Investerat kapital 2020
0
Antal investerare
sek
Snittinvetering
0 %
Andel kvinnligt kapital

Varför hyresfastigheter

Hyresfastigheter är troligtvis den investeringsform som skapat flest miljonärer genom åren.

● Oberoende av börsen 
● Passiv och kontinuerlig inkomst
● Ger god avkastning och bra riskspridning
● Stor efterfrågan

Varför USA och section 8?

Prisvärda fastigheter och uthyrning till familjer med beviljad hyreshjälp från staten. 

● Prisvärda områden
● Fördelaktigt regelverk
● Stor hyresmarknad
● Garanterade hyresintäkter via Section-8 programmet

Fördelar med obligationen

Du lånar ut pengar till en förutbestämd ränta. Efter löptiden återbetalas lånet till dig. 

● Investera från 25 000 sek och uppåt
● 16% årsvis utbetalning 
● Passivt ägande
● Löptid: enligt avtal

Riskminimering

Det finns ett växande intresse för investeringsalternativ med mer kontinuerlig avkastning som tex hyresfastigheter ger, samtidigt vill många inte stå med risken.

● Passivt ägande
● Ingen valutarisk
● Oberoende av börsen
● Säkrade hyresintäkter från staten genom Section-8

Pengar och vinst i all ära, men vad är vitsen med att tjäna pengar om det är på bekostnad av våra medmänniskor och vår planet? Genom att investera i fastighetsobligationen bidar du samtidigt till en bättre värld genom minskad fattigdom, ökad jämställdhet samt utvecklingen av hållbara städer och samhällen enligt FNs globala mål för en hållbar utveckling.

Till exempel renoveras husen med hänsyn tagen till miljön där miljövänliga material mixas med lågenergialternativ för värme och kyla, och om möjligt installeras solpaneler. Allt för att husen ska bli så energisnåla och miljöeffektiva som möjligt.

Ett eget hem är mer än bara en rättighet, det är också en förutsättning för en trygg uppväxt. Tyvärr bidrar inkomstklyftorna i USA att familjer med låga inkomster har svårt att realisera drömmen om ett eget och tryggt hem. 

Eftersom bara 5% av alla fastighetsägare väljer att hyra ut till låginkomsttagare med bostadsbidrag, så kallade Section 8-hyresgäster, betyder det att efterfrågan på dessa bostäder är enorm.

Genom att köpa och rusta upp hyresobjekt till Section 8-standard bidrar vi till att fler får möjlighet till ett tryggt och säkert hem, och att bostadsköerna, för de mest utsatta, kan minska. Amerikanska staten ger familjerna bidrag på 70-100% av hyran, vilket innebär att familjerna har möjlighet att spara pengar varje månad och på så vis skapa en bättre framtid, samtidigt som vi får tryggade hyresinkomster.

Du kan läsa mer om Section 8 och behovet här: Wikipedia om Section 8 (engelska)

En investerad kommersiell krona har upp till 37 gånger större påverkan än en välgörenhetskrona. // Christoffer Falsén, grundare och CFO Trine

Genom att identifiera avvikelser på fastighetsmarknaden kan man hitta områden där det är väldigt lönsamt att investera, vilket medför att man kan genererar vinster som överstiger normala nivåer. 

Att jämföra avkastning från fastigheter i Sverige med avkastning från fastigheter i USA är lite som att jämföra äpplen med morötter. De fastigheter som köps in i USA är i behov av renovering och priset är satt därefter. Även efter renovering ligger värdet under marknadsvärdet. Att hyrorna dessutom betalas via Section 8-programmet medför att hyresintäkterna är säkrade och vakansgraden låg.  

Detta minimerar risken att stå med tomma lägenheter eller att hyresgästen inte kan betala hyran. Nivån på hyrorna är visserligen något mindre än på den öppna marknaden, men fördelen är att Section 8-hyresgäster är trogna hyresgäster som tar hand om sina lägenheter och sin boendemiljö, annars riskerar de sitt bostadsbidrag. 

Alla fastigheter ägs av en oberoende förvaltare vars uppgift är att bevaka investerarnas intresse.

Genom att köpa fastigheter, främst i Cleveland Ohio, och rusta upp dessa till en god standard för familjer som kvalificerat sig för bidrag enligt Section 8, kan en god avkastning erbjudas till investerare samtidigt som vi hjälper familjer och samhällen till en bättre framtid.

Löptiden på obligationen är fem år, men möjlighet att avsluta efter tre år finns. Den årliga avkastningsräntan är 16% vid en årlig utbetalning och 12% vid kvartalsvisa utbetalningar, dvs 3% per kvartal. 

Med fastighetsobligation tar man bort den huvudvärk som ett direktägande kan innebära, samtidigt som man behåller fördelen med att investera i hyresfastigheter då dessa ger kontinuerlig avkastning i form av hyresintäkter.

En Bond eller obligation på svenska är inte mer komplicerat än ett lån. Det är helt enkelt ett alternativt sätt för företag att ta in kapital stället för att gå till banken och låna.

Just typen crowd-funding är en investeringsform som ständigt växer eftersom det både gynnar långivaren, genom högre ränta, och låntagaren genom att underlätta finansiering och utveckling av verksamheten. Obligationer har alltid förutbestämda villkor sk terms, vilka reglerar avkastning, löptid, säkerhet och andra viktiga frågor.


Att investera i finansiella instrument, värdepapper och fonder innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Innehållet, åsikter och slutsatser på denna hemsida är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Jag rekommenderar alltid att ta kontakt med en licensierad oberoende finansiell rådgivare. Kontakta mig om du vill ha förslag. RikaKvinnor.se ägt av org.nr 559142-2927 åtar sig
inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar
eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på webbplatsen.