RikaKvinnor bloggen

Att spara jämställt

jan 25, 2019 | Finansiell rikedom, Övrigt | 0 Kommentarer

Bildtext: Amanda Lundeteg, vd Allbright

 

Den bistra sanningen. Oktober 2018;

” Bolagen utan en endaste kvinna i ledningen ökar till antal i år. De är nu uppe i 81 bolag, mot fjolårets 77. Därmed växer den röda listan i storlek, även om den som andel av hela börsen faktiskt krympt från 26 till 25 procent. Samtidigt firar strax över vart tredje bolag femårs-jubileum på den pinsamma röda listan.”

//Från Allbrights rapport ”En spricka i glastaket” (Oktober 2018).

 

Varför investera jämställt?

För egen del anser jag det viktigt att ledningen i de företag jag väljer att placera mina pengar i är jämställda eftersom min egen upplevelse är att jämställda bolag också tenderar att generera bättre resultat över tid. Dessutom verkar det som att jämställda företag, generellt sätt, också har bättre kultur eftersom en rik mångfald där en balanserad fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer finns representerade, verkar främja just detta.

Själv tror jag dessutom att det blir allt viktigare för företag att vara jämställda, på samma sätt som det idag krävs att de är hållbara. Konsumenter är medvetna individer och vi sparare tänker mer etiskt, hållbart och långsiktigt än förr. Att välja att spara och investera sina pengar i jämställda bolag är dessutom ett steg för att påverka att näringslivet ska bli mer jämlikt. Och eftersom studier visar på att jämställda företag dessutom presterar bättre, så bör jämställdhet vara en given faktor att ta hänsyn till när vi analyserar ett bolag i investeringssyfte.

 

Men hur sparar man egentligen jämställt?

Att exempelvis ta reda på om företaget du är intresserad av att investera i både har kvinnor och män i styrelsen samt ledningsgrupper är ett bra första steg. Detta hittar du enkelt på företagets hemsida under exempelvis; ”Investor relations”.

 

Ta hjälp av AllBrights rapporter

Dessutom finns det andra värdefulla hjälpmedel för att analysera ett bolags jämställdhet. Till exempel AllBrights årliga rapporter som kartlägger könsfördelningen i våra svenska börsbolags ledningsgrupper. AllBrights, som är en ideell stiftelse grundad av Sven Hagströmer, har som uppdrag att; ”verka för meritokratiska ledningsgrupper och styrelser och på så vis skapa ett mer lönsamt och hållbart näringsliv”.  Därför finns AllBrights rapporter till för att man, på ett enkelt sätt, ska kunna urskilja de mest jämställda bolagen i Sverige. Detta görs genom att rangordna bolagen efter hur jämställda ledningsgruppen i bolagen är. Utifrån könsfördelningen i ledningsgruppen placeras sedan bolagen på antingen en grön, gul eller röd lista.

 

Gröna, gula eller röda listan

För att kvala in på den gröna listan, det vill säga den mest jämställda listan, krävs det att företaget har minst 40/60 fördelning mellan könen representerat i ledningsgruppen. På den röda listan å andra sidan, där anmärkningsvärda 25 % av börsens samtliga bolag finns representerade, finns inte en enda kvinna representerad i ledningen! Finns några av dina innehav representerade på den gröna listan nedan?

AllBright jämställdabolag @RikaKvinnor.se

 

Hur ser utvecklingen för jämställdhet i svenska bolag ut egentligen?

”Styrelserna i svenska storbolag kan nå jämställdhet redan 2020. Börsen tyngs dock ned av medelstora och små bolag, som tycks nå fram först kring år 2024. Under året har den totala andelen kvinnor i styrelserna ökat med en ynka procentenhet, till 34 procent. Glädjande nog är det i år endast fyra procent av börsens bolag som helt saknar kvinnor i styrelsen.”

Påståendet ovan, som är hämtat från AllBrights senaste rapport, visar på att det faktiskt finns hopp om ett mer jämställt svenskt näringsliv och att organisationer, som bland annat AllBright, faktiskt lyckats påverka, även om bolagen än så länge är långt ifrån helt jämställda.

Att de svenska bolagsstyrelserna dessutom kommit längre i arbetet med jämställdhet än de svenska ledningsgrupperna kan eventuellt förklaras med det samband Allbright verkar hittat och som visar på att ju fler kvinnor som sitter i styrelsen för ett bolag, desto fler kvinnor är också med i ledningsgruppen.

 

Lever kanske inte alltid som jag lär

Jag får väl erkänna att jag tidigare inte alltid kontrollerade om bolagen jag varit intresserad av att eventuellt investera i, funnits representerade på den gröna listan. Men numera, när jag hittar ett nytt spännande bolag att analysera, brukar jag alltid gå in i på AllBrights rapport och söka på namnet för att se hur bolaget ligger till med sin jämställdhet.

Visar det sig att bolaget finns representerat på den röda listan hoppar jag troligtvis över att investera i bolaget helt. Däremot tycker jag det är okej om de finns med på den gula listan.

Själv äger jag idag tre bolag som finns representerade på den gröna listan; Knowit, Avanza Bank samt Dedicare. Resterande bolag jag äger finns representerade på den gula listan, och dessutom finns ett av bolagen jag äger fortfarande representerat på den röda listan; Lammhult Design Group.

När detta uppdagades för mig bestämde jag mig för att kolla upp bolaget lite närmre och till min glada förvåning visade det sig att de fått en kvinnlig VD under 2018 och att Lammhult dessutom numera både har kvinnor och män representerade i styrelsen. Därför bör du inte fullt ut förlita dig på att AllBrights listor är uppdaterade i samma takt som företagens egna hemsidor.

 

Andra som kämpar för jämställdhet – Framtidsfeministen

En annan som kämpar för jämställt sparande är Sandra Bourbon, kanske mer känd som ”Framtidsfeministen”.  Sandra startade Framtidsfeministen som ett led i att försöka snabba på processen att få Sveriges näringsliv jämställt. Hon investerar själv endast i bolag som finns representerade på AllBrights gröna lista, vilket kanske också är en av huvudanledningarna till att hennes portfölj slagit index de senaste åren.

Är du nyfiken på Framtidsfeministens investeringsstrategier kan du med fördel läsa mer på bloggen ”Framtidsfeministen”. Dessutom har Sandra startat en jämställd såkallad; ”sparbox” hos Aktieinvest där vem som helst kan logga in och börja månadsspara automatiskt i de bolag Sandra valt ut. Smart tycker jag!

Hur tänker du när det kommer till jämställdhet i din investeringsportfölj?

//Tova Larsson, medskribent Elisbateh Svensson @RikaKvinnor.se

 

 

PS. Är du intresserad av att läsa mer om jämställdheten bland svenska bolags finns det många intressanta rapporter att ta del av på AllBrights hemsida

 

GÖR SOM TUSENTALS ANDRA KVINNOR

Gå med i vår community

Ta del av inspiration, konkreta råd, tips och mycket mer för din inre- och yttre rikedom på ett lättsamt och förhoppningsvis lättillgängligt vis.