RikaKvinnor bloggen

Trine gör det möjligt att investera hållbart för framtiden

feb 10, 2018 | Finansiell rikedom, Hållbart Sparande, Samarbete | 0 Kommentarer

Vad vill vi lämna efter till kommande generationer

En av de viktigaste faktorerna för mig när det kommer till hur jag lever mitt liv och även hur jag investerar är att göra det så etiskt, hållbart och långsiktigt som möjligt. För mig är det viktigt att inte enbart tänka på att maximera avkastningen, eller på mig själv, utan på vad jag vill lämna efter mig till kommande generationer, framförallt våra barn och deras barn och barnbarn.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Även om ingen kan göra allt, kan alla göra något och med tanke på den skrämmande utvecklingen av den globala uppvärmningen där vi i Sverige faktiskt är ett av de länder, tillsammans med USA och Kuwait, som bidrar mest till förödelsen, kan åtminstone jag tycka att var och en av oss medvetet bör välja att göra så gott som möjligt för att åtminstone ge tillbaka något för allt det överflöd vi har och har haft möjligheten att leva i, tack vare att vi hade turen att födas i just Sverige.

Bli klimatpositiv genom att plantera träd

Jag har tidigare skrivit om hur jag och min familj planterar lika många träd årligen som håller oss, inte bara klimatneutrala utan till och med klimatpositiva! Och dessutom får vi avkastning på träden, inte enbart genom allt gott träden bidrar med i form av att förbättra luften, skapa arbetstillfällen, bidra till skolbyggnationer, vattenförsörjning och microlånfinansiering i utsatta semiökenområden på landsbygden i Kenya och Uganda, utan också i form av riktiga pengar eftersom träden och det som träden genererar i form av frukt, gummi och nötter, har ett substantiellt värde som går att sälja på marknaden. En riktig win-win med andra ord. Läs mer om Better Globe här.

Bidra till en värld där alla människor har tillgång till ren energi
Trine @RikaKvinnor.se

Därför blev jag extra glad när jag för några månader sedan även blev tipsad om bolaget Trine (annonslänk). Trine har nämligen som vision att; ”skapa en värld där alla människor har tillgång till ren energi”. Idag lever över 1,1 miljarder människor utan tillgång till energi, och behovet för energi bara fortsätter att växa i takt med digitaliseringen. Kan vi dessutom hjälpa till att förse dessa 1,1 miljarder människor med ren och grön energi så bidrar det till en betydligt bättre och mer hållbar framtid för oss alla.

3-7% avkastning – Trine gör det enkelt att investera hållbart i ren energi

Trines roll i det hela är att göra det enkelt för privatpersoner som du och jag att investera hållbart i ren energi och genom investeringen bidra till att förändra människors liv, hjälpa planeten och samtidigt ta del av avkastningen på pengarna.

Trine gör detta genom att erbjuda privatpersoner att låna ut den liten del sina pengar till solenergibolag i afrikanska länder som Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Senegal och Zanzibar. Om lånet blir framgångsrikt genereras avkastning till alla som varit med och investerat. Avkastningen ligger på mellan 5-7% beroende på lånets storlek och risknivå och återbetalas efter ca 12-24 månader Dock får du som investerare löpande utbetalningar under låneperioden, givet att solenergibolaget klarar av att återbetala det lånade beloppet.

Crowdfunding -affärsmodellen som gör det möjligt

Detta tillvägagångssätt, att ta in en mindre summa kapital från många olika personer, kallas crowdfunding och är en affärsmodell som blivit allt vanligare för att finansiera större projekt med mindre summor från fler personer, vilket är möjligt tack vare digitaliseringen. Dessutom ger det oss småsparare möjligheten att investera i företag som annars inte varit tillgängliga för oss.

232 000 personer har fått tillgång till ren ”Trine-energi”

Fram till idag har Trine bidragit till att 232 200 personer fått tillgång till ren energi genom 24 olika lån till ett totalt värde av 3 123 754€ där den genomsnittlige investeraren investerar ca 400 euro. Lånen har gett minskade koldioxidutsläpp med 64 425 ton enligt Trines mätningar och återbetalningar på ca 200 000€  till alla som varit med och investerat. En riktigt win-win med andra ord!

NYHET – Världens största initiativ för crowdinvestering
Trine solenergi @RikaKvinnor.se

Tillsammans med solenergibolaget BBOXX, ett av de ledande bolagen inom ”off-grid solar” sektorn, kommer Trine nu att lansera världens största initiativ för crowd-investering för solenergi på afrikanska landsbygden! Hela 6 miljoner euro ska finansieras för att möjliggöra utbyggnaden av solenergi där det behövs som mest. Ett minimibelopp på €25 gör det möjligt för de allra flesta av oss att investera för förändring och en bättre framtid. Hittills har BBOXX sålt mer än 100 000 system och försett 500 000 människor med ren el vilket gett bolaget en unik position på marknaden i Östafrika. Och nu gör man således ett av de största satsningarna hitintills tillsammans med Trine.

Häng med på resan

Vill du också vara med och investera i en mer hållbar framtid är Trine ett utomordentligt bra alternativ och ett komplement till en i övrigt väl allokerad investeringsportfölj. Jag uppskattar även att Trine gör det enkelt för oss kunder att investera månatligen med ett minimum om 25€ genom ett debet- eller kreditkort.

För att komma igång som kund, eller om du vill läsa mer om Trine och deras senaste solenergiprojekt, klicka på följande länk; Joine Trine (annonslänk).

Trine hållbara investeringar @RikaKvinnor.se

GÖR SOM TUSENTALS ANDRA KVINNOR

Gå med i vår community

Ta del av inspiration, konkreta råd, tips och mycket mer för din inre- och yttre rikedom på ett lättsamt och förhoppningsvis lättillgängligt vis.