Planterar ett träd -Better Globe @RikaKvinnor.se

Välgörenhet med möjlighet till god avkastning

Våra pengar idag skapar framtiden – därför väljer jag att investera hållbart

Hållbara investeringar @RikaKvinnor.se

Det är viktigt för mig att de pengar jag investerar bidrar till den framtid jag vill skapa för mig, mina barn och deras barn. Jag tycker själv det är svårt att hitta riktigt bra investeringar eller sparande som bidrar till allt detta.

Indianhövdingen Oren Lyons har i många år pratat om vikten av den sjunde generationen. När vi fattar ett beslut idag ska vi tänka hur det kommer att påverka livet för barnen om sju generationer. Då inser man vilket stort ansvar vi har som konsumenter idag, om vi ens har 7 generationer på oss…

Vi har redan passerat det datum då vi människor förbrukat mer av jordens resurser än vad som kan återskapas. I praktiken konsumerar vi 1,5 jordklot per år, i Sverige är det så illa att vi konsumerar 4,5 jordklot per år per person. Så det krävs inget geni för att räkna ut att detta ger förödande konsekvenser. Forskarna säger dessutom att vi har max 12 år på oss att vända den här trenden för att vi inte ska råka ut för den så kallade ”Hot house” effekten, vilken kommer leda till att vår planet blir omöjlig att leva på. Och här kan vi konsumenter med vår makt och våra pengar faktiskt bidra till att skapa en bättre framtid.

Impact Investing – investeringar som bidrar till en bättre och mer hållbar framtid

Impact Investing är ett koncept som vuxit fram ur vår tids stora utmaningar och som möjliggör för investerare och småsparare att bidra till en bättre och mer hållbar framtid, ofta genom att låna ut pengar genom crowdfounding, mot en förväntad avkastning, till företag och projekt som har som ändamål att på olika sätt förbättra vår värld och framtid.

Bland annat är Better Globe (annonslänk) en organisation som använder sig av konceptet Impact Investing och som vänt upp och ner på hela begreppet bistånd genom att skapa långsiktiga, etiska, hållbara och lönsamma affärer i Afrika. Företaget tillhandahåller verktyg för självhjälp till riktigt utsatta områden med upp till 15% avkastning tillbaka till alla som bidrar, vilket enligt mig gör det till ett intressant alternativ eller komplement för sparande.

Entreprenörer och stora företagare har börjat inse att det både går att göra gott, bidra till en bättre värld och samtidigt tjäna pengar. Det är en otrolig positiv kraft som väntar på att få blomma ut – och tillsammans med organisationer och företag som Better Globe (annonslänk) och Trine (annonslänk) kan vi privatpersoner, med hjälp av våra pengar, faktiskt vara med och bidra till denna utveckling.

Jag har själv varit kund i Better Globe sedan 2015 och har sedan dess insett vilken enorm skillnad denna sparform gör, både för miljön och för våra medmänniskor. Sedan starten 2006 har Better Globe planterat över 2 000 000 träd och hjälpt tusentals människor att lyftas ur fattigdom. Det är inte välgörenhet, utan hjälp till självhjälp där alla involverade parter blir vinnare, inklusive vi kunder.

Ge en man en fisk
och han blir mätt för dagen.

Lär honom att fiska och
han blir mätt för resten av livet.
//Lao Zi

Hållbarhet ger bättre avkastning

Precis som den ökade efterfrågan på ekologisk mat, efterfrågar många ett etiskt, hållbart, miljövänligt och långsiktigt sätt att spara på. Samtidigt sparar många av oss fortfarande i fonder eller aktier där företagen inte alls bidrar till att göra världen till en bättre plats. Tvärtom.

Och att spara hållbart, etiskt och långsiktigt förknippas fortfarande med att investera i något som bara är “halvsmutsigt” eftersom de värsta industrierna, så som; porr, tobak och fossila bränslen undviks. Vi väljer bort istället för att välja till. Anledningen är kanske brist på bra alternativ eller kunskap, men också att många fortfarande verkar tro att hållbarhet kommer på bekostnad av avkastningen.

Vi faller ofta i samma fälla när vi pratar om vår egen klimatpåverkan som i bästa fall är koldioxidneutral. Det är att sätta ribban lågt. Varför inte prata om investeringar som faktiskt bidrar till en bättre värld och till och med minskar mängden koldioxid, samtidigt som det ger avkastning!?

Forskning visar dessutom att organisationer, med en holistisk syn på företagande där helheten syftar till att hjälpa så många som möjligt på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, också tjänar mer pengar. Genuint hållbarhetsarbete verkar alltså även bidra till bättre avkastning (Laloux 2014).

Låt dina pengar växa på träd – Spara etiskt, hållbart och långsiktigt

Genom visionen att utrota fattigdomen i Afrika och plantera lika många träd som det finns människor på jorden, erbjuder Better Globe oss kunder att på ett etiskt, hållbart, miljövänligt och långsiktigt sätt, spara pengar, samtidigt som vi är med och delar på vinsten.

Better Globe tar sig därmed an några av vår tids största utmaningar. Genom att plantera träd, på annars obrukbar mark (semiökenområden), bygga skolor och ge mikrolån skapas en mer hållbar och bättre framtid. Eftersom problemen med extrem fattigdom på landsbygden, brist på utbildning, skogsskövling och klimatförstöring är så stora, behövs hjälp från tusentals människor som bidrar.

Genom att spara våra pengar i Better Globe bidrar vi med att;

  • Fler människor lyfts ur fattigdom genom att de får arbetstillfällen och tillgång till mikrolån
  • Barn får en möjlighet att gå i skola, få en utbildning och tidigt lära sig om korruption
  • Bönderna får högre avkastning på sin befintliga mark, kan bo kvar och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden
  • Vår miljö förbättras eftersom träden binder koldioxid, minskar erosionen och hindrar ökenspridningen

Hur Better Globe-träd ger ca 15 % i avkastning per år

Först och främst är det viktigt att förstå hur hela affärsmodellen fungerar. Better Globe är ett vinstdrivande företag med visionen att utrota fattigdomen i Afrika genom att plantera lika många träd som det finns människor på jorden. Precis som alla företag, behöver Better Globe tjäna pengar för att bedriva sin verksamhet. Dessa pengar uppstår när Better Globe säljer träd till oss kunder för 17€ st. Träden marknadsförs och säljs genom Better Globes ambassadörer som får 1€ i ersättning per sålt träd. Jag är själv både kund och ambassadör för Better Globe.

Better Globe använder återstående pengar för att utveckla verksamheten, betala löner, plantera träd, finansiera skolbyggnationer, skänka pengar till mikrolånsbanker och annat som behövs för verksamhetens drift. Efter en tid har träden vuxit sig tillräckligt stora för att kunna generera avkastning, både genom försäljning av skördade frukter, nötter, gummi och genom själva avverkningen. På så vis kan kundens investerade 17€ återbetalas mot en förutbestämd ränta enligt principen nedan:

Illustration av hur avkastningen från ett Better Globe träd genereras till dig som kund;

Better Globe @RikaKvinnor.se

Räknar man om detta i procent blir internräntan ca 13,4 % årligen. Det vill säga den ränta som skulle behövas med hjälp av ränta på ränta effekten för att 17€ på 20 år ska bli en summa om totalt 208,25€ enligt summeringen nedan;

Better Globe @RikaKvinnor.se

Förutom enskilda träd, erbjuder Better Globe sina kunder att köpa donationspaket. Ett donationspaket består nämligen av:

  • 2 träd som ger en förväntad avkastning över 20 år
  • 2 träd som skänks bort till lokalbefolkningen som får motsvarande avkastning
  • 500 liter vatten som skänks bort
  • 1,50 € som skänks till att bygga eller renovera skolor
  • 1,50 € som skänks till att finansiera mikrolånbanker

Den förväntade avkastningen per donationspaket blir således 416,5€ enligt bilden nedan;

Köp gärna träd, men inte för alla dina pengar

Sedan starten 2006 har Better Globe arbetat med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten genom att hitta smartare sätt att plantera träd, förhindra skadedjur, bevattna trädplantagerna etc. Samtliga kunder som varit berättigade avkastning från år 2010, har fått sin avkastning utbetald och i tid.

Precis som med alla typer av investeringar finns det dock inga garantier eftersom en investering alltid innebär en risk, och kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är nämligen ingen garanti för framtida avkastning, detta gäller för såväl aktier som för Better Globe och för alla typer av investeringar. Du får helt enkelt avgöra själv om Better Globes affärsmodell är något du tror på och vill bidra till och om den förväntade avkastningen motsvarar den risk du är villig att ta genom att spara pengar i Better Globe.

För egen del anser jag att risken är motiverad i förhållande till den goda förväntade avkastningen om ca 15% per år, därför har jag valt att spara ca 10% av mitt kapital i Better Globe. Framförallt för att jag också vet att pengarna kommer till nytta redan idag, så för mig är mitt bidrag lika mycket en investering med hjärtat som med plånboken, och ett sätt för mig att konkret bidra till en bättre framtid.

Precis som med allt här i livet bör man aldrig lägga alla ägg i samma korg. Att sprida risker, genom att investera i olika tillgångsslag, och investera max 5-10% av sitt totala kapital i en enda investering är alltid att rekommendera vid alla typer av investeringar. Så om du redan sparar i fonder, aktier, råvaror som guld etc. kan det eventuellt vara en idé att komplettera portföljen med en realtillgång i form av snabbväxande skog genom Better Globe. Om inte annat att lägga in det som en observationspost. Dessutom påverkas träden inte av svängningar på börsen eller finanskriser, utan växer så länge de får sol, näring, kärlek och vatten.

Läs gärna på om; Riskerna i Better Globe

Köp träd till dig själv – eller ge bort som gåva eller julklapp

Visste du att du kan göra dig och din familj koldioxidneutrala genom att köpa 48 eller fler träd per år eftersom varje träd förväntas binda upp till 0,5 ton koldioxid under sin livstid? Om du vill bidra till Better Globes arbete kan du välja att köpa träd till dig själv, eller ge bort i gåva eller som en uppskattad julklapp.

Alla som fått träd eller donationspaket av mig i gåva har blivit jätteglada, speciellt när jag berättar om värdet som träden bidrar till i form av arbetstillfällen, bidrag till skolbyggnation, vattenförsörjning och mikrolånbanker, samt miljöaspekten genom att bidra till att binda koldioxid i luften, samt minskad risk för ökenspridning. Att träden dessutom ger gåvomottagaren avkastning i form av riktiga pengar blir ofta en positiv och välkommen bonus utöver allt annat som träden faktiskt bidrar till.

  • 1 träd kostar 20€ (förväntad avkastning 208,25€)
  • 1 donationspaket kostar 56€ (förväntad avkastning 416,5€)

Trogna kunder belönas

Better Globe belönar även sina kunder som regelbundet sparar i minst 10 träd och 1 donationspaket i månaden med 20 bonusträd per år. Att månadsspara genom denna modell ger på årsbasis 164 träd eftersom varje donationspaket innehåller två träd. Bonusträden ger samma avkastning som de vanliga träden, vilket gör att kostnaden för träden blir 16,32€ istället för 17€, vilket motsvarar en rabatt på 4%. Därmed är det mer förmånligt att månadsspara än att köpa enskilda träd för 17€ st. Dessutom bidrar man till mer hjälp genom att man då också köper donationspaket.

Att månadsspara 10 träd och 1 donationspaket (inkl 20 bonusträd) ger en total avkastning per år om 34 153€ from år 20 när träden avverkas. Med dagens eurokurs (10,4 sek/€) blir det över 300 000 sek per år i avkastning! Ett bra tillskott för en framtida pension eller sparande till barn enligt illustrationen nedan;

Skulle man i mitten av året komma på att man vill börja månadsspara, tillåter Better Globe dessutom komplettering för föregående månader. Så länge man under året kommit upp i totalt 120 träd och 12 donationspaket, erhålls de 20 bonusträden.

Oavsett ”pengarna” har Better Globe bidragit med följande

  • Anställt personer i Afrika på heltid och deltid
  • Planterat ca 2 000 000 träd, eller 3 000 ha skog
  • Skänkt bort pengar till mikrolånbanker som i sin tur lånat ut till tusentals personer i Afrika
  • Finansierat skolrenoveringar
  • Donerat träd till skolor
  • Inlett samarbeten med kenyanska organisationer
  • Intresseanmälningar från över 1000 lokala bönder i Afrika
  • Ökat skolnärvaron med över 100% där Better Globe är verksamma
  • Bundit koldioxid och hindrat ökenspridning
  • Minskat kriminalitet och ökat framtidstron

Hur kommer jag igång att köpa träd?

Om du har frågor, vill börja månadsspara, eller göra ett engångsköp av träd till dig själv eller som gåva eller julklapp kan du göra det via länken till hemsidan betterglobe.se (annonslänk)

Som ambassadör får jag ersättning för varje träd som köps genom min sponsrade länk.

Tack för att du orkat läsa ända hit om en investering som ligger mig varmt om hjärtat och som jag brinner för att vara en del av och bidra till, inte minst för vår planets framtid.

Vill du spana in Better Globes plantage går detta att göra via tex Google Earth Better Globe från Google Earth

Annars är du välkommen att hänga med på Better Globes kundresor för att besöka plantagen, mikrolånbankerna, kontraktsbönderna, skolorna och alla människor som arbetar med och kring Better Globe på olika vis i Kenya och Uganda. Denna resa gjorde jag själv sommaren 2018, och det är verkligen en resa som förändrar och ger nya insikter och perspektiv för livet.

www.betterglobe.se (annonslänk)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll Up