RikaKvinnor bloggen

Master Mind – en genväg till personlig utveckling

dec 5, 2017 | Övrigt, Personlig utveckling | 0 Kommentarer

Vi blir som vi umgås

Det finns ett ordspråk från den amerikanska entreprenören Jim Rohnsom säger att; vi tenderar att bli genomsnittet av de 5 personer vi umgås mest med. Därför bör vi välja dem med omsorg. De som vi tillbringar mest tid med är nämligen, medvetet eller undermedvetet, vår främsta påverkansgrupp.

Och handen på hjärtat, om du tänker på vilka 5 personer du tillbringar mest tid med, skiljer de sig markant från vem du är, vilka val du gör eller gjort, och hur du lever ditt liv i stora drag? Förmodligen inte. Självfallet behöver det inte vara något negativt med detta. Men vi bör vara medvetna om att vi, medvetet eller omedvetet, tillsammans med denna lilla skara av människor skapar en kollektiv gemenskap och intelligens som både kan gynna och missgynna oss, beroende på vad vi är ute efter i livet.

En Master Mind grupp vidgar våra vyer

Därför kan en Master Mind grupp fylla funktionen som en extra krydda för att vidga våra egna vyer och förhållningssätt till livet, eftersom en Master Mind grupp bör består av människor som vi från början inte känner så väl och som dessutom befinner sig utanför våra innersta umgängeskretsar. Detta medför att vi utökar våra bekantskaper och bjuder in till nya tankesätt och erfarenheter, vilket förhoppningsvis hjälper oss att vidga varandras vyer och se saker ur helt nya perspektiv.

Så hittade jag min Master Mind grupp

Jag är väldigt tacksam över att Jenny, en av deltagarna i en av mina Master Mind grupper, kom fram till mig under en paus på en kurs och frågade om jag var intresserad av att starta en Master Mind grupp tillsammans med henne. Nyfiken och öppet på livet som jag är, tackade jag naturligtvis ja. Dessutom fick jag direkt en känsla för vem som skulle kunna bli ytterligare en perfekt deltagare till vårt nya gäng.

Bara några månader tidigare hade nämligen jag och Viktoria blivit sammanförda av en gemensam bekant som förstod att jag och Viktoria skulle uträtta stordåd tillsammans. Vilket vi nu gör! (Så tusen tack för att du såg att vi två behövde mötas och gjorde slag i saken genom att sammanföra oss Viktor!)

Och på den vägen var det. I april 2015 ordnade jag, Jenny och Viktoria vår första Master Mind träff och 1,5 år senare valde vi att bjuda in ytterligare en deltagare till vår lilla grupp. Idag är vi totalt 4 tjejer som sammanstrålar en gång i månaden för att coacha varandra genom livet och alla dess områden.

Hur du hittar din Master Mind grupp

Att hitta personer till en Master Mind grupp kan såklart kännas utmanande om man står ensam med önskan redo att starta. Dock är jag ganska övertygad att om man rör sig i kretsar med personer som är öppensinnade, så är det egentligen bara mod som krävs för att våga ställa frågan till dem du finner intressanta.

Dessutom finns det idag så många bra forum på nätet och på Facebook där du med säkerhet kan hitta likasinnade. Och med likasinnade menar jag inte människor som tänker exakt som du gör, utan snarare syftar jag på att hitta personer med motsvarande önskan om att tillhöra en Master Mind grupp.

Förutsättningar för träffarna – ett extraordinärt partnerskap

När du väl har hittat en grupp av människor som har som mål att hjälpas åt att coacha, utvecklas och inspirera varandra, kan det i samband med uppstarten av en Master Mind grupp vara en god idé att sätta upp några gemensamma förhållningsprinciper och förväntningar på gruppen. Dessa förhållningsprinciper kommer nämligen sätta ramverket för gruppen och era framtida träffar och kan vara förutsättningen för att skapa ett s.k. ”extraordinärt partnerskap”. Dessutom bör gruppen tillsammans definiera syftet till varför man vill träffas, och vad var och en kan bidra med i gruppen.

Om man inte sätter ett ramverk för gruppen är det lätt att träffarna mynnar ut i enbart en trevlig pratstund. Då försvinner dessvärre hela syftet med en Master Mind grupp där vi, på ett konstruktivt sätt, bidrar till att hjälpa varandra att utvecklas tillsammans.

Syftet för en av de Master Mind grupper jag tillhör är att vi alla ska få nya perspektiv, växa, utmana, och inspirera varandra till ett rikare liv inom alla områden i livet. I den andra gruppen är syftet med träffarna att strukturerat diskutera fastighetsinvesteringar.

Vårt ramverk består bland annat av att vi gemensamt beslutat att alltid prioritera vår Master Mind tid, det vill säga att vi alla respekterar den tid vi planerat in för möte och att en avbokning enbart sker vid extraordinära eller oförutsägbara omständigheter. Dessutom respekterar vi tiden vi avsatt för mötena och ser till att inte dra över. För oss är denna tidslott vanligtvis två timmar per möte. Dessutom har vi gemensamt beslutat att det som sägs under Master Mind träffarna stannar där.

Förslag på upplägg för träffarna

Eftersom ingen grupp är den andra lik gäller det att hitta en metod som fungerar för just er grupp. Vi har valt att använda oss av en coachingmetod inspirerad av MIT (Massachusetts Institute of Technology) och deras populära onlinekurs kallad ”U-lab”, där var och en av oss får 15 minuter var. Dessa 15 minuter är fördelade enligt följande per person;

5 minuter att berätta, medan alla andra bara lyssnar med öppet hjärta och sinne utan att flika in eller kommentera det som sägs;

  • Vad har hänt sedan sist vi sågs
  • Har jag åtagit mig göra det jag sa att jag skulle vid vår förra träff? Varför, varför inte?
  • Var befinner jag mig nu
  • Vad behöver jag hjälp med till nästa gång vi ses

1 minuts gemensam tystnad för reflektion och möjlighet att ta in det som blivit sagt och lyssna till det som kanske inte blivit sagt med ord men som eventuellt kan läsas in mellan raderna.

9 minuter generativ dialog där vi gemensamt diskuterar, utmanar och lyfter fram olika perspektiv av det som blivit sagt.  Syftet är dock inte främst att komma med lösningar, utan att väcka tankeverksamheten för att ta in olika perspektiv på det problem eller den frågeställning som diskuteras.

När alla fått sina 15 minuter har vi oftast en timme kvar av mötet till att belysa olika saker. Det kan vara alltifrån att någon eskalerat tid för att presentera en företagsidé. Det kan vara att vi bestämt oss för ett visst tema för träffen, tillexempel ekonomi och att vi diskuterar olika inkomstmöjligheter eller gemensamt går igenom hur vi tänker kring vår privatekonomi, vilka mål vi har och hur vi planerar att nå dem.

Innan vi säger adjö till varandra ser vi till att boka upp en ny tid i våra kalendrar. För oss har det fungerat bäst med två månaders framförhållning. Det vill säga när vi träffas nu i december har vi en tid inbokad för januari redan och på mötet i december bokar vi således upp tiden för februari månads träff. Denna framförhållning har förenklat kontinuiteten för 4 relativt upptagna kvinnor.

MasterMindträff @RikaKvinnor.se

MasterMindgrupp @RikaKvinnor.se

Vad du vinner på att ingå i en Master Mind grupp

Jag har själv varit delaktig i en Master Mind grupp sedan våren 2015. Dessutom har jag under sommaren 2017 startat upp ytterligare en Master Mind grupp som har en mer nischad inriktning mot fastighetsinvesteringar. Jag kan dock konstatera att mina Master Mind grupper bland annat givit mig följande:

  • Mod. Att vara en del i en Master Mind grupp har inspirerat mig att våga kliva ur comfortzonen eftersom jag nu har personer att stå till svars mot om jag åtar mig göra något som jag sedan inte fullföljer.
  • Entusiasm. Att gå ensam mot ett mål kan vara skrämmande och överväldigande. En Master Mind grupp ger den stöttning, energi och inspiration som behövs för att fortsätta framåt.
  • Fantasi. Varje medlem i Master Mind gruppen kommer erbjuda ett annat perspektiv än ditt eget. De olika idéerna kommer garanterat vidga vyer och öka fantasin och därmed hjälpa till att skapa lösningar som du annars inte skulle tänkt på själv.
  • Stöd. När du jobbar mot en dröm kommer du möta motstånd. Folk kommer att ifrågasätta dig och kanske göra narr av dig och tyvärr ibland även motarbeta dig. Din Master Mind grupp kommer istället hjälpa dig övervinna detta motstånd. De är dina allierade som finns vid din sida i både med- och motgång.
  • Ansvar. Din Master Mind grupp kommer hålla dig ansvarig. Du kommer inte kunna skjuta upp saker du åtagit dig utan att behöva stå till svars. Du kommer känna gruppens engagemang och ditt engagemang till gruppen för att nå dina mål och uppfylla ditt bestämda syfte.
  • Nätverk. Att vara del av en Master Mind grupp betyder samtidigt att vara generös och dela med sig av sitt nätverk för att skapa synergier. Precis som min och Viktorias vän Viktor gjorde som direkt förstod att vi två behövde varandra. Det är en ynnest, både att kunna ge och få tillgång till nya värdefulla nätverk genom sin Master Mind grupp.

Jag hoppas med detta inlägg att jag kunnat inspirera dig att våga ta steget att bjuda in till uppstarten av en egen Master Mind grupp.
Det vore superkul om du ville dela med dig om hur det gått och vilka resultat du upplever att gruppen givit dig.

Med värme
Elisabeth

GÖR SOM TUSENTALS ANDRA KVINNOR

Gå med i vår community

Ta del av inspiration, konkreta råd, tips och mycket mer för din inre- och yttre rikedom på ett lättsamt och förhoppningsvis lättillgängligt vis.