RikaKvinnor bloggen

Veckans ”Ägarinna”

maj 5, 2019 | Finansiell rikedom | 0 Kommentarer

Vem äger Sverige egentligen?

Förra veckan hade jag den stora äran att vara veckans ”Risktagerska” via Ownershift som är en organisation som verkar för att öka andelen kvinnligt ägande för att öka jämställdheten i samhället. Idag äger männen i Sverige mer än dubbelt så mycket som vi kvinnor och det vill bland annat jag, tillsammans med en rad influensers inom finansvärlden, ändra på genom att agera som förebilder för alla de kvinnor som ännu inte infunnit sig på investeringsarenan och visa på att det är något som alla kan göra, oavsett tidigare kunskaper eller hur mycket kapital man äger idag. Varje resa startar med ett första steg.

Rapporten som Ownershift tagit fram för att påvisa vilka enorma skillnader det finns mellan kvinnligt och manligt ägande i Sveriges heter; ”Vem äger Sverige -en nollmätning av ägandet i Sverige”. Rapporten går i sin helhet att ladda ner här.

Vem äger Sverige @RikaKvinnor.se

Ägarinnabilden – en intervju med RikaKvinnor.se för Ownershift

Vad äger du?

Aktier, både i noterade och onoterade bolag, fonder, ädelmetaller i form av guld, fastigheter och skog.

Varför?

Dels för att jag alltid tyckt att det varit kul att investera. Men också för att det skapar en ekonomisk trygghet och framförallt en större frihet. På senare tid har det också blivit allt viktigare att använda mitt kapital för att göra skillnad i världen genom att välja att investera för en hållbar framtid.

Vad känns mest riskfyllt med ägande?

Osäkerheten som pågår i världen, att centralbanker dopar systemet och trycker pengar som aldrig förr, att räntorna i Sverige och många delar av världen är rekordlåga, trots en ”god” konjunktur. Att vårt klimat håller på att tippa över men att de flesta fortfarande låtsas som att det regnar.

Vad möjliggör eget ägande för dig?

Det möjliggör för mig att rösta med fötterna, att kunna använda mitt kapital för att göra skillnad i världen, för människor och för klimatet. Det ger mig också frihet att köpa tex tid för att kunna göra mer av de saker som verkligen känns meningsfulla och viktiga.

Vad har varit svårast so far?

Jag tror att jag gjort dom flesta nybörjarmisstagen som går att göra. Dessutom tycker jag fortfarande det är svårt att hålla mig till en plan och följa den. Men också när det gått dåligt, att jag ändå haft modet att resa mig och fortsätta, trots all negativitet från många som inte ens varit på investeringsarenan själva. Jag har blivit noggrann med vilka jag väljer att ta feedback från.

Vad behöver du hjälp med / vad kan du hjälpa andra ägarinnor med?

Varje månad på RikaKvinnor.se släpps en krönika med namnet ”Månadens Rika Kvinna”. Därför skulle jag gärna vilja få tips på kvinnliga förebilder inom området inre och yttre rikedom.

På bloggen blir allt mer fokus på hållbarhet och hållbara investeringar. Min förhoppning är därför att inspirera till ett mer hållbart sparande som inte enbart ger god avkastning utan också gör gott för människor, djur och planet.

#rikakvinnor #ownershift #ägarinna #ägarinnabilden#kvinnligtägandegörskillnad

GÖR SOM TUSENTALS ANDRA KVINNOR

Gå med i vår community

Ta del av inspiration, konkreta råd, tips och mycket mer för din inre- och yttre rikedom på ett lättsamt och förhoppningsvis lättillgängligt vis.