RikaKvinnor bloggen

Bli rik – Nybörjarguiden till ekonomisk frihet

Min pengafilosofi

RikaKvinnor.se Frihet @photos.by.moe

Varför sträva efter ekonomisk frihet

Upplever du dig vara ekonomiskt fri? Om svaret är ja; grattis till dig! Om inte, har tanken någonsin slagit dig att du skulle kunna bli det? Till och med under denna livstid? Eller är ekonomisk frihet, finansiell intelligens och ekonomiskt oberoende främmande ord i din vokabulär?

”40-40-40-fällan”

Många jag möter pratar om oron att hamna i den så kallade ”40-40-40-fällan” vilken innebär; att arbeta 40 timmar i veckan, i 40 år av våra liv för att förhoppningsvis få 40 % av våra intjänade pengar den dagen vi går i pension. På sätt och vis blir vi ju ”ekonomiskt fria” när vi går i pension, men att skära bort 60% netto av den inkomst du idag har, skulle för många av oss få förödande konsekvenser.

Frågan är också hur länge vi kommer att kunna dela på kakan som ska räcka till allt fler som, med största sannolikhet, kommer leva betydligt längre än vi idag kan föreställa oss. Redan i mitt eget pensionsbrev står det att min beräknade pensionsålder just nu är 69 år. Ska jag vara helt ärlig känner jag ingen lust att behöva arbeta så länge för en ”dräglig”, eller snarare odräglig pension.

Finns mycket vi kan göra själva

Fenomenet fattigpensionär kommer troligtvis bli allt vanligare i vårt s.k. ”välfärds-Sverige” om vi inte ser till att göra något åt systemet idag. Men innan politikerna tagit sitt förnuft tillfånga finns det, tack och lov, mycket vi kan göra själva för att förbättra våra egna ekonomiska muskler och kanske till och med skapa en ekonomisk frihet eller ekonomiskt oberoende redan långt innan vår tilltänkta pensionsålder. Vilket är ett av mina egna mål.

Vill inspirera flera till ekonomisk frihet

En annan drivkraft jag har är önskan att få inspirera andra genom att dela med mig av mina samlade kunskaper, erfarenhetet och resultat för att hjälpa fler till en bättre privatekonomi, i synnerhet kvinnor. Vilket är en av anledningarna till starten av bloggen och inspirationsplattformen RikaKvinnor.se.

Fortfarande är vi kvinnor ekonomiskt svagare än männen, och för att nå fullständig jämställdhet behöver dessa gap jämnas ut och så vi kan leva på lika villkor och med samma förutsättningar som männen.

Olika anledningar till ekonomisk frihet

Det finns säkerligen många anledningar till att sträva efter en bättre privatekonomi och större ekonomisk frihet. För en del handlar det om trygghet, för andra om valmöjligheter, för en tredje om frihet och en fjärde om att uppfylla sina drömmar.

Jag skulle vilja påstå att de allra flesta hade mått bra av en större ekonomisk frihet än den man kanske upplever att man har idag.

Även om lycka inte går att köpa för pengar, så går det inte att förneka att starka ekonomiska muskler, så som samhället är uppbyggt, skapar bättre förutsättningar och ger fler möjligheter.

Pengar – inte målet i sig men ett medel

Pengarna är således inte målet i sig, utan medlet för att; sova gott om natten, slippa fundera på om pengarna ska räcka, inte behöva oroa sig för pensionen, kunna gå ner i arbetstid, ha möjlighet att tillbringa mer tid med familjen och vännerna, ägna sig mer åt att utveckla sina passioner och intressen, oftare kunna unna sig sovmorgon, ta ett sabbatsår, äntligen göra den där drömresan, arbeta ideelt, kunna lämna en relation som inte fungerar, ha råd till det där drömhuset, unna sig mer tid för sig själv, kunna säga upp sig från ett jobb man inte trivs på, eller bara ha möjlighet att sätta extra guldkant på tillvaron.

Oavsett vilka dina anledningar är, så går det, med relativt små och enkla medel, att skapa förutsättningar för en bättre ekonomi om du bara vill det.

Vad är finansiell rikedom och ekonomisk frihet?

Att känna sig finansiellt rik och/eller ekonomiskt fri kan lika mycket vara en känsla som ett faktiskt tillstånd. För någon kan det innebära 3000 kr extra i passiv eller aktiv inkomst varje månad.

För en annan 10 miljoner på banken, för en tredje att ha passiva inkomster som täcker samtliga utgifter och för en fjärde att ha tilltron till att det alltid finns pengar som kommer räcka till det nödvändiga.

Oavsett vad finansiell rikedom eller ekonomisk frihet betyder för dig hoppas jag att bloggen kan inspirera och utmana dig till att, om du inte redan gjort det, ta ett litet steg på resan mot ett rikare liv, inte minst ekonomiskt.

Din inställning till pengar formar din ekonomi

Har du någonsin funderat på vad du har för inställning till fenomenet ”pengar”? Inte sällan är denna inställning något vi ärver från våra föräldrar. Och utan att överdriva är pengar ett väldigt känsligt ämne för många att ens diskutera.

Oavsett om du ser pengar som något bra eller dåligt, fundera gärna på hur din inställning till pengar hitintills påverkat dig och din ekonomi, och fundera även på hur du vill påverkas framgent.

Om vi skulle likställa vår inställning till pengar med en idrottsmans prestationer, är vår attityd nämligen avgörande för resultatet. Och det vi ger näring gror.

Så vare sig vi väljer att; se pengar som en ångestframkallande, ond bristvara, eller något som finns i överflöd, som räcker till allt och alla och som det enkelt går att få mer av, kommer det troligtvis bli så.

Återigen, det vi ger näring gror.

Vilken inställning vill du ha när det kommer till pengar?

Att bygga finansiell rikedom – enklare än de flesta tror

Många av dem jag får tillfälle att prata privatekonomi med verkar ofta ha en bild av att det är komplicerat, att det krävs enormt med kunskap, begåvning, intresse, tid och/eller kapital för att utveckla både finansiell intelligens och bygga upp en finansiell rikedom över tid.

Jag vågar påstå är att det är enklare än de flesta verkar tro, därmed inte sagt att det är lätt.

Låt dina pengar arbeta för dig –inte tvärtom

Många av oss, likaså jag, kommer från en familj där vi blev uppmuntrade att gå i skolan för att skaffa bra betyg så att vi kunde komma in på en av de attraktiva utbildningarna som senare skulle generera ett välbetalt jobb med fin titel, goda anställningsvillkor och bra karriärmöjligheter.

Vad de flesta av oss inte fick lära oss, från våra föräldrar eller från skolan, var om ämnet pengar och hur man, med till synes små och enkla medel, över tid, kan bygga passiva inkomster dygnet runt, året runt till och med när vi sover.

Jag brukar lite skämtsamt kalla det för att; ”gör pengar av pengar” med hjälp av den så kallade ränta på ränta-effekten. Vilket blir en egen pengamaskin som kan komplettera eller ersätta inkomster från traditionellt arbete.

Missförstå mig inte här. Jag påstår inte att inkomster genom traditionellt arbete på något sätt skulle vara sämre eller mindre värdefulla än passiva inkomster. Dessutom är traditionella arbeten något som behövs för att samhället ska gå runt.

Vad jag däremot påstår är att vi fortfarande har ett snedvridet sätt att fördela resurser och ett arbetsliv som rimmar dåligt med utvecklingen i samhället i övrigt.

Varför skattar vi tex mer på arbete än på kapital? Varför arbetar och producerar vi mer än vi någonsin gjort i mänsklighetens historia? Detta trots att vi i ”västvärlden” har ett överflöd av välstånd.

Istället uppmuntras ständig tillväxt och kapitalism, och genom detta system så urholkar vi inte bara naturens resurser, utan också människorna som verkar inom systemet.

Gallups undersökningar visat tex att 84% är oengagerade på jobbet? Och varför har inget utveckling avseende semesterrätten i Sverige skett sedan 1978! Det har gått 40 år och vi arbetar mer än någonsin, samtidigt som algoritmerna och robotarna tagit över allt fler jobb och vi egentligen borde behöva arbeta mindre.

Så länge arbetsplatser, politiken, och våra samhällen agerar utifrån traditionella värderingar och system kommer åtminstone jag, sträva efter finansiell självständighet som ger mig och min familj fler valmöjligheter att utforma livet och vardagen mer som vi själva vill och som känns verkligt meningsfullt i själ och hjärta.

Ett av de mest effektiva sätten att skapa denna frihet att styra över sin egen tid och därmed liv, är att låta dina pengar arbeta för dig och din familj, genom att investera och återinvestera dem där vi får en bra och stabil avkastning.

Ju tidigare vi startar, desto mer hävstång får vi på våra pengar. Tid är nämligen en av de viktigaste faktorerna om man vill nå finansiell framgång. Därmed inte sagt att det inte är givande att börja om vi redan uppnått en viss ålder. För ingen kan de facto veta hur gammal hen kommer bli, speciellt med tanke på vår teknologiska utveckling. Enligt svt kommer de barn som föds år 2021 att ha en genomsnittsålder på 110 år!!!

Ha ett tydligt mål

När insikten om att det går att skapa en bättre ekonomi landat, behöver vi, innan vi börjar med hur vi går tillväga, tydliggöra för oss själva vad vi menar med en ”bättre ekonomi” och/eller ”ekonomisk frihet”.

Som jag nämnde ovan kan det för någon innebära 3000 kr extra i inkomst varje månad, för en annan 10 miljoner, för en tredje passiva inkomster som täcker samtliga utgifter och för en fjärde, tilltron att det alltid finns pengar till det nödvändigaste.

När du väl bestämt dig för vad finansiell framgång innebär för dig just nu, skriv då ner det så att hjärnan och cellerna kan börja navigera mot ditt mål.

Av alla våra sinnen är nämligen ögonen det sinne vi tenderar att lita mest på. Kan vi därför visuellt se våra tankebanor framför oss på ett papper, är det lättare för hjärnan och cellerna att ställa in sig och sträva efter att nå dem.

Detta är inte hokuspokus, utan baserat på forskning om hur våra hjärnor fungerar, och våra hjärnor kan, på gott och ont, inte skilja på fantasi eller verklighet. Detta är en av anledningarna till att jag själv arbetar mycket med visualisering och målbilder för det jag vill uppnå inom alla områden i livet.

Målen kommer dessutom att förändras på vägen, allt eftersom vi får nya insikter, kunskaper och/eller nya möjligheter. Var därför inte rädd för att justera dina mål under resans gång.

Ett starkt varför – skillnaden mellan att lyckas eller inte

Förutom ett tydligt mål med vad vi vill uppnå i vår ekonomi, eller livet i stort, behöver vi ett starkt VARFÖR!

Eftersom det är upp till oss själva att skapa våra förutsättningar och resultat kommer vi in på djupare dimensioner som inte har med yttre faktorer att göra, utan som ligger till grund för vilka vi är på den djupaste nivån och därmed vad som verkligen är viktigt för oss och driver oss framåt.

Utan en djup och genuin drivkraft kommer vi aldrig nå våra mål, oavsett vilka mål det är och hur många gånger vi än skriver ner och visualiserar dem. Utan inre drivkraft och motivation står vi som handlingsförlamade inför oss själva. Våra inre drivkrafter formar nämligen vårt beteende och därigenom våra handlingar och i slutändan resultat.

För de flesta av oss är, när vi bryter ner det, överlevnad den starkaste drivkraften och det är också denna drivkraft som i mångt och mycket förändrat och format världen. Att ta reda på vilka inre drivkrafter du har kan vara skillnaden mellan att lyckas nå dina mål eller inte. Ett sätt att ta redan på sina inre drivkrafter och därmed ditt ”varför” kan vara genom meditation. Lär mer om det här!

Rätt förutsättningar?

Tyvärr är det många som upplever att de inte kan påverka sin egen ekonomi, i alla fall inte i någon större utsträckning.

Jag vågar påstå att det snarare handlar om mindset och okunskap och att vi faktiskt har en större påverkansmöjlighet än vad vi kanske tror.

Och nej du behöver inte vara född i en rik familj, ha en toppenbra lön, stort kapital, eller någon speciell intelligens eller oanad talang för att nå finansiell framgång.

Faktum är att ditt mindset (självförtroende) och din drivkraft är de främsta faktorerna för finansiell framgång enligt undersökningar. Mycket större än till exempel kompetens, begåvning, utbildning, kontakter och/eller startkapital.

Vilket både är bra och dåligt eftersom det är upp till oss själva att lyckas, och då kan vi eller inte lägga över ansvaret på någon annan om vi inte lyckas. Denna insikt kan både var jobbig samtidigt som ger den oss möjligheter att ta saken i egna händer.

Våga utmana rädslor och lita på att Du kan!

Om vi vill nå finansiell framgång, behöver vi, förutom att börja tänka och agera annorlunda, även utmana våra egna, och ibland även andras rädslor. Vilket inte alltid så lätt, framförallt inte i början.

Att stå fast vid tillsynes nya idéer och tillvägagångssätt kring pengar och ekonomi, speciellt om alla andra har åsikter om dem, kan vara både utmanande och skrämmande.

Då kan det vara bra att påminna sig själv om att; åsikter är gratis. Och precis som en gungstol ger det oss något att göra, men tar oss ingenstans. Våga lita på dig själv, våga kliva ur din komfortzon, våga gå mot strömmen, våga vara uthållig och våga inspireras av dem som redan gjort resan du vill göra, hellre än av dem som troligtvis inte ens vågat prova.

Om du gör som du alltid gjort, kommer du få de resultat du alltid fått. Och ett sådant tillvägagångssätt kommer troligtvis inte skapa någon finansiell framgång för dig.

Hitta förebilder

Om du, som jag, inte fötts in i en familj som hjälpt dig utvecklas på det finansiella planet, kan det vara en god idé att leta efter en eller flera förebilder som redan gjort det du själv vill uppnå och börja kopiera deras strategier.

Detta gäller för alla områden i livet, såväl det ekonomiska. Vår mamma, pappa eller våra närmsta vänner brukar sällan vara de bästa rådgivarna utanför sina egna expertområden.

Att ha en bra och tillförlitlig påverkansgrupp som hjälper, stöttar och inspirerar är också en faktor som kan spela stor roll för att nå framgång under resan. Speciellt när det går trögt och vi stöter på hinder. Och vi kommer stöta på hinder.

Men också för att ha någon som finns där och stöttar oss i vår framgång, vilket är minst lika viktigt som att vi får stöttning i motgång.

I gruppen Fearless women -Kvinnor med målet att bli ekonomiskt oberoende kan du bland annat hitta likasinnade och få stöd, peppning och inspiration från andra kvinnor som är på samma resa.

Ha inte för bråttom

Att bygga finansiell rikedom liknar snarare ett Marathon än ett hundrameterslopp.

Försök därför acceptera det faktum att det kommer ta sin tid. Precis som med allt som är viktigt här i livet går det inte att stressa fram.

Vi behöver troligtvis också testa oss fram för att se vilka strategier som passar oss bäst, och inte sällan kostar detta s.k. ”läropengar”.

Kom ihåg att Edison inte gjorde 1000 ”misstag” innan han uppfann glödlampan, utan hittade 1000 sätt som inte fungerade.

Var också försiktig med att helt avskriva tillvägagångssätt som du testat och som inte fungerade. Kanske var det inte tillvägagångssättet utan andra faktorer som spelade roll för resultatet just då, så som dina eller andras rädslor, brist på tålamod eller dålig timing på börsen.

Jag förlorade själv ca 300 000 sek när jag började investera på börsen 2011. Och såklart tänkte jag att börsen nog inte var något för mig.

Tack och lov tog jag nya tag och nu kan jag mer eller mindre leva på mitt börsinvesterade kapital!

5-stegsmodellen – en enkel strategi för finansiell framgång

Den modell jag själv använder för att bygga finansiell rikedom och därigenom ekonomisk frihet och oberoende över tid är inte på något sätt speciell eller unik.

Modellen baseras på en strategi som fungerat i årtusenden för att enkelt uttryckt; ”göra pengar av pengar”, enligt den så kallade ränta på ränta principen och går relativt enkelt att kopiera och använda själv.

Strategin är ingen ”quick-fix” för att bli finansiellt rik, utan kräver snarare egenskaper som; tålamod, långsiktighet, förtroende för processen, kontinuitet och uthållighet.

Om man följer modellen och vågar lita på processen, kan den dock generera magiska resultat rent ekonomiskt, och detta är något jag vågar påstå att de allra flesta kan göra oavsett inkomst, begåvning, kunskap och/eller intresse för ekonomi aktier, fonder och/eller investeringar.

Modellen ser ut enligt följande;

 1. Tjäna pengar och försök öka dina inkomster.

 2. Håll dina utgifter lägre än dina inkomster.

 3. Investera överskottet från dina inkomster där du får en bra och stabil avkastning. Helst över 5%.

 4. När kapitalet börjar ge avkastning; återinvestera avkastningen och fortsätt investera överskottet av dina inkomster.

 5. När kapitalet vuxit sig tillräckligt stort kan du tillslut börja använda avkastningen för att finansiera ditt liv. Då är du per definition ekonomiskt fri!

Hur lång tid detta tar beror såklart på hur mycket du kan avvara för investeringar varje månad genom din traditionella inkomst plus eventuella andra aktiva och passiva inkomster, samt hur stor avkastning du har på ditt kapital och hur mycket kapital du behöver för att finansiera ditt liv.

Du kan enkelt räkna ut hur mycket kapital du behöver för att bli ekonomiskt fri genom att räkna ut hur mycket utgifter du och din familj har per månad och gånga dessa med 12 för att få fram ett årsvärde.

Därefter delas denna summa med en förväntad avkastningsränta. I mitt fall räknar jag på en genomsnittlig årlig avkastning på 8 %. Snittet på börsen ligger på ca 10% årligen.

För en person med månatliga utgifter på ca 20 000kr blir det 240 000kr på ett år (20 000*12).

Eftersom jag valt att räkna på en avkastningsränta på 8 % innebär det en summa på 3 000 000 kr för denna person att bli ekonomiskt fri!
(240 000/0,08=3 000 000).

Summa summarum; om jag har 3 000 000 i en pengamaskin som årligen genererar en genomsnittlig avkastning på 8% blir det 240 000kr i avkastning per år (3 000 000*0,08=240 000). Mer komplicerat än så behöver det inte vara.

Årliga utgifter (A) / Årlig avkastning (B) = Målbelopp (C)

Nedan följer en liten djupdykning för respektive punkt.

1. Tjäna pengar

För mig handlar denna punkt om att, så långt det är möjligt, arbeta med något jag tycker är utvecklande och roligt, samtidigt som det inbringar inkomst.

Undersökningar visar dessutom att vi tjänar mer pengar när vi gör det vi älskar och har passion för, därför bör man av många olika anledningar, då och då checka in i sig själv och ställa sig frågan; vill jag arbeta med det jag gör just nu?  Är svaret på frågan ja; grattis! Om inte bör man kanske ta sig en funderare.

Enligt Gallups undersökning om engagemang på arbetsplatsen från 2016, är enbart 16% av svenskarna engagerade på jobbet. Det betyder att 84% är oengagerade! En otroligt skrämmande siffra.

Att hitta sätt att inbringa inkomst för det du älskar att göra och tycker är roligt kan därmed vara en viktig pusselbit för ett rikare liv totalt sätt. Att njuta av resan är ju viktigare än målet i sig. Och hela livet är en resa varje dag, så se till att hitta sätt att njuta av den även under arbetstid.

2. Håll dina utgifter lägre än dina inkomster

Denna punkt handlar om att skapa utrymme och förutsättningar för att spara och investera.

Här kan vi ofta påverka både våra inkomster och utgifter mer än vi tror. Genom att t.ex. börja sälja av onödiga prylar hemma, kan vi troligtvis skapa utrymme för en ny inkomst. En utrensning hemma tenderar nämligen att, förutom ett trevligt tillskott i kassan, frigöra ny energi som så småningom kanske kan generera nya idéer.

Avseende utgifter finns det en hel del vi kan påverka själva för att minska dem. Genom att göra smarta val, förhandla med bank och olika leverantörer samt prioritera våra utgifter, vågar jag nästan påstå att en familj, med normal inkomst, kan minska sina utgifter med i snitt 10-20% per månad, utan att det påverkar livskvalitén. Jag har själv lyckats minska mina och min sambos utgifter med i snitt 20% sedan 2014.

Låt oss säga att ni är en familj med utgifter på totalt 35 000 kr per månad inkl allt.
Då skulle en minskning av utgifter på 20% innebära en besparing på 7000 kr per månad, eller 84 000 kr per år!

 3. Investera överskottet från dina inkomster där du får en bra och stabil avkastning

Genom att sätta upp en automatisk överföring samma dag som lönen trillar in på lönekontot, kan vi förenkla för oss själva att investera överskottet från våra inkomster.

På så vis betalar du dessutom den viktigaste personen i ditt liv först, nämligen dig själv! En riktlinje för att skapa ett överskott för investeringar brukar vara att sätta av minst 10% av nettolönen, gärna upp till 25% om du kan.

Därefter handlar det om att hitta olika sätt att spara och investera överskottet som skapats under punkt 1-2. För en nybörjare kan det vara en djungel att påbörja en sådan resa, men det behöver inte vara så svårt. Nedan följer några enkla tumregler;

 • Investera aldrig mer än 5% av ditt totala kapital i en och samma tillgång (undantag är en fond som per automatik inveseterar i flera bolag) dvs lägg inte alla ägg i samma korg

 • Sprid dina risker genom att investera i olika tillgångsslag så som aktier, fonder, räntor, råvaror, ädelmetaller, fastigheter osv, som ger en bra och stabil avkastning, helst minst 5%

 • Om du inte är synsk, se till att kontinuerligt månadsspara för att ytterligare sprida risker och för att vara med i både ned- och uppgångar

 • Investera framförallt i globala indexfonder med låga avgifter med fördel via en fondrobot som i 99,9% av fallen kommer göra ett bättre jobb

 • Var försiktig när du lyssnar på rådgivare och mäklare, dom vill gärna tjäna pengar på något du faktiskt kan göra bättre själv

 • Om du vill vara en smart, lat och passiv investerare titta inte till din portfölj mer än max 1 gång per månad, helst ännu mer sällan. ”Köp och glöm” brukar vara en bra strategi.

 • Ha tålamod, ha tålamod, ha tålamod! HA TÅLAMOD! Att investera ska, som min vän och mentor Jan Bolmeson från RikaTillsammans.se brukar säga; vara lika tråkigt som att se målarfärg torka. Alltså dötrist! ?

Ditt totala kapital får du sedan fram genom att ställa upp alla dina tillgångar (så som; pengar på bankkonton, aktier, fonder, insats i hus eller lägenhet samt eventuella övriga tillgångar) minus alla dina skulder.

Här försöker jag själv, så långt det är möjligt att spara och investera så etiskt, hållbart och långsiktigt som möjligt.

För mig är det minst lika viktigt att mina pengar har en positiv påverkan på mig, min familj, mina medmänniskor och vår planet. Vad är annars syftet med att investera och bygga en finansiell rikedom om det på något vis skapar lidande för nuvarande och framtida generationer?

4 & 5. När kapitalet börjar ge avkastning; återinvestera kapitalet och fortsätt investera överskottet av dina tjänade pengar

Steg fyra handlar om att göra samma sak om och om igen och vänta med konsumtion tills du i steg fem kan konsumera (förslagsvis; etiskt, hållbart och långsiktigt) för den avkastning tillgångarna nu genererar i enlighet med din målsättning.

Om du investerar i fonder eller fonder via en fondrobot tex Lysa (annonslänk) så görs återinvesteringarna helt automatiskt. För aktier, fastigheter och andra tillgångsslag måste du själv sköta återinvesteringen.

Denna 5-stegsmodell har jag själv tillämpat sedan 2014 och idag kan både jag och min sambo titulera oss ekonomiskt fria då vår pengamaskin genererar mer inkomster än våra månatliga utgifter varje månad. Det är verkligen så himla häftigt!

En liten bonuspunkt för dig som orkat läsa ända hit;

6. Glöm inte att investera i dig själv

Den sista punkten handlar om den viktigaste personen i ditt liv; Dig själv.

Glöm därför inte att investera i dig själv, både genom att göra saker du tycker är roligt och som du mår bra av och genom att utbilda och utveckla dig själv på olika vis, förslagsvis genom att läsa böcker, lyssna på podcasts, gå en utbildning eller genom att skaffa en mentor eller coach.

Det kommer göra att du med största sannolikhet kommer nå dina mål snabbare och dessutom ha ännu roligare på vägen. För återigen, det är inte målet i sig som är det viktigaste, utan själva resan.

Några avslutande reflektioner

Jag vill vara noga med att poängtera att allt jag skriver om på bloggen är mina subjektiva tankar, tolkningar och tillvägagångssätt utifrån egna erfarenheter, upplevelser och insikter för att nå lycka och framgång inom alla områden i livet, även det ekonomiska.

Jag kommer aldrig påstå att mina tillvägagångssätt, tolkningar eller åsikter är sanningar eller några exakta vetenskaper för att finna lyckan eller lösa livets alla problem. Jag känner inte till några magiska lösningar, och ärligt talat söker jag inte heller efter några sådana. Ett rikt liv målas med breda penseldrag.

Till förståelse och vishet leder många vägar och varje individ har sina egna behov och förutsättningar att tillgodose, och sina egna mål att ägna livet åt. Vi behöver alla följa vår egen kompass och den måste vara i linje med vad vi är redo för.

Inte heller påstår jag att pengar i sig kommer leda till lycka och frihet i livet. Tvärtom kan pengar skapa mer lidande för oss. Speciellt om vi är beroende av dem och/eller rädda att förlora dem.

Om vi däremot kan leva med insikten att pengar bara är ett av många medel för att nå ett visst mål, och oavsett om vi har dem eller inte, så är det precis lika bra på det absoluta planet.

Och eftersom vi ändå ska tillbringa en kort tid i detta jordeliv, kan vi lika gärna sträva efter att låta våra pengar skapa mer pengar åt oss, eftersom det i sin tur kan skapa större möjligheter för oss att frigöra, framförallt tid, för att skapa ett liv med mer frihet och valmöjligheter så som världen, med vårt monetära system, är uppbyggd idag. Ett system som jag själv önskar att vi kan förändra i grunden,även om jag ännu inte har ett bra svar på hur.

Jag hoppas med dessa ord att RikaKvinnor.se kan bidra med nya insikter, kunskaper, stöd och/eller inspiration för att du ska finna din egen väg till ett rikare liv utifrån dina drömmar, preferenser, förutsättningar och behov.

Med omtänksam kärlek och värme
Elisabeth Svensson, grundare av RikaKvinnor.se

GÖR SOM TUSENTALS ANDRA KVINNOR

Gå med i vår community

Ta del av inspiration, konkreta råd, tips och mycket mer för din inre- och yttre rikedom på ett lättsamt och förhoppningsvis lättillgängligt vis.