Finansiell rikedom

Månadens Rika Kvinna – Hanna Stegrud

Posted on
Hanna Stegrud - Månadens Rika Kvinna @RikaKvinnor.se

Vad händer om du förlorar dina pengar?

Jag var inspirerad och peppad till tusen. Tanken av att mina pengar från helgjobb kunde växa genom att investeras på börsen istället för på vanligt sparkonto fick mina drömmar att glittra. Det lät enkelt och jag kunde inte längre vänta. Det dröjde inte länge innan min mamma öppnade mina ögon och fick mig att vakna till ”vad händer om du förlorar dina pengar”.

Personligen ville jag sätta in allt jag ägde i fonder med så hög risk som möjligt. Mamma var inte helt övertygad. Vi diskuterade fram och tillbaka och efter en tids förhandling gick mina föräldrar till sist med på att jag skulle få öppna ett fondkonto med låg risk. Sagt och gjort.

Såhär i efterhand förstår jag deras oro över vad som skulle hända om jag förlorade mina pengar, men efter att ha följt högriskfondens outtröttliga uppgång genom åren kan jag inte hjälpa att känna mig något dyster över all avkastning som gått förlorad efter att ha tvingats lyssna till deras råd.

Att utnyttja möjligheter

När det blev tid för mig att välja gymnasium valde jag taktiskt. Jag ville få så höga betyg som möjligt och beslutade mig för att läsa frisörlinjen då den bestod av ämnen som passade mig. Min tanke var aldrig att arbeta som frisör utan det var snarare ett sätt att utnyttja betygssystemet. ”Oookej…” tänker ni nu, men jag insåg helt enkelt att så länge jag såg till att läsa de kurser jag behövde inför framtida studier så var det betygen som hade betydelse. Vilken skola eller vilken linje spelar i dagsläget ingen roll vad gäller gymnasium. Efter tre år tog jag studenten med högsta betyg i nästan alla ämnen och har betydligt högre meritpoäng än vänner till mig som läst mer avancerade linjer.

Jag är nu inne på mitt fjärde år på universitet. Sedan studenten har jag har rest och bott hemifrån i flera år. Jag har aldrig fått någon stor summa pengar av någon, utan har sedan tidig ålder jobbat hårt och valt att välja bort många impulsköp till fördel för mina resor och kapitalplaceringar. Istället för att konsumera har jag valt att aktivt investera i en rikare framtid och det har lönat sig.

Vardagslyx@RikaKvinnor.se

Att spara är bra men att investera är bättre

Att mina föräldrar till sist lät mig köpa fonder, trots att jag var under 18 år, blev ett startskott för mig. Jag började läsa på mer och mer och har idag en stor del av mina pengar placerade på börsen och planerar att i framtiden inrikta mina investeringar även mot fastigheter.

Jag tycker att börsen är rolig, men det är inget spel. Jag investerar inte för att jag tycker att det är kul – jag investerar för att jag vill tjäna pengar. Det handlar såklart om att vara påläst och göra noggranna analyser.

Innan en investering funderar jag alltid över när jag ska använda pengarna. Jag vill aldrig hamna i en position där jag tvingas sälja. Det är viktigt att se över sitt risktagande och sätta det i relation till sin sparhorisont. Ligger investeringen flera år fram i tiden vågar jag placera i aktiefonder medan investeringar närmre i tid med fördel placeras i räntefonder.

Våga satsa för att vinna

När människor i min närhet idag vill ha tips av mig om vad för typer av placeringar man kan satsa på får jag den känslan som min mamma troligtvis fick dagen jag själv startade. Deras ögon glittrar av förväntan och allt låter så enkelt. Det dröjer inte länge innan jag släcker illusionen och säger precis så som min mamma en dag sa till mig: ”Vad händer om du förlorar dina pengar?”

Även om många gissar att år 2019 blir ett år med svängningar kan ingen med säkerhet veta vad det kommande året har att bjuda på. Eventuella svängningar kan bidra med en hel del bra köptillfällen och jag vill att fler kvinnor ska våga ta makten över sin ekonomi. Ibland måste man ju faktiskt våga satsa för att vinna. Du väljer själv om du vill investera aktivt eller passivt. Det viktigaste är att börja. Ju längre du skjuter på det, desto mer potentiell avkastning går förlorad. Så se till att komma igång. Du lär dig med tiden.

Hanna Stegrud @RikaKvinnor.se

Din bästa investering – dig själv

För mig är självständighet grundläggande. Jag vägrar bli en statist i mitt eget liv och önskar att de val jag gör ska leda mig mot möjligheten att själv äga min tid.

En dag vill jag driva eget företag, men samtidigt som jag placerar kapital inför framtida drömmar är det viktigt för mig att inte glömma av att investera i nutiden. Den viktigaste investeringen gör du inte i fastigheter eller guld, utan i dig själv.

Vill du komma i kontakt med mig gör du det på hanna.st@hotmail.se

Hanna Stegrud

Bli rik - Nybörjarguiden

En försmak på livet som ekonomiskt fria

Posted on
Elisabeth Svensson @RikaKvinnor.se

I mitten av november 2018 skrev jag en krönika med namnet; ”Att semestra och samtidigt tjäna pengar – ett omöjligt drömscenario eller något som faktiskt kan bli verklighet?” Jag och min älskade sambo hade då varit bortresta under två månader på vår så kallade Playcation, en resa för framförallt självutveckling, men också för att testa på livet som ”ekonomiskt fria”. I krönikan kunde jag konstatera att målet, om att resa utan att det skulle påverka vår ekonomi negativt, med råge hade uppnåtts under de två första månaderna på resande fot.

Mål; att komma hem finansiellt rikare från semestern

Ett av de konkreta ekonomiska målen vi satte upp inför resan var nämligen att vi skulle komma hem med mer kapital än vi hade när vi reste. Eller åtminstone skulle vi vara nöjda om vi gått plus minus 0. I praktiken innebär detta att vår totala ekonomi skulle vara intakt och densamma som när vi lämnade Sverige den 4 sep 2018, trots att vi då varit på ”semester” under hela 5 månader.

Hur gick det då?

Så hur gick det då med målet om att komma hem finansiellt rikare än när vi åkte? Det vi kan konstatera är att målet, om att vårt totala kapital skulle vara större eller desamma som när vi reste, inte nåddes. Pga en svag börs i slutet av 2018 så dippade våra portföljer, och därmed minskade också vårt totala kapital. I runda slängar rör det sig dock om mindre än 2% av det totala kapitalet, så det är inga astronomiska summor vi pratar om, även om det såklart ändå är pengar och att det de facto medförde att vi inte nådde vårt uppsatta mål om att komma hem finansiellt rikare än när vi reste. Nedan ser du resultatet visualiserat med en jämförelse mot utfall under 2016, 2017 samt dagen vi reste och dagen vi kom hem igen.

Totalekonomi 2016-2018 @RikaKvinnor.se
Graf 1. Visar på att skillnaden mellan när vi reste och kom hem inte är så stor.

Men om vi istället tittar på det jag tycker är mest intressant i sammanhanget, eftersom börsen kan svänga väldigt mycket under kortare perioder, vilket den också gjorde under 2018, tycker jag att vi kikar på faktorn; utgifter kontra inkomster under de fem månader vi varit på vår så kallade Playcation.

Då ser läget plötsligt betydligt bättre ut. Här kan vi konstatera att vi varje månad fått in betydligt mer kapital än vi gjort av med tillsammans med de få utgifter vi hade kvar på hemmaplan under resan. Därmed kan vi konstatera att vi faktiskt kunde leva på våra så kallade ”passiva” inkomster under hela resan, vilket känns riktigt bra, då det i praktiken innebär att vi under semestern nådde målet om att bli ”ekonomiskt fria”.

Inkomster vs utgifter under 5 månader Playcation @RikaKvinnor.se
Graf 2. Visualiserar fördelningen mellan inkomster och utgifter under 5 månader på resande fot.
Inkomster vs utgifter graf 2 under 5 månader Playcation @RikaKvinnor.se
Graf 3. Visar precis samma sak som graf 2 men med annan visualisering

Detta är dessutom något jag arbetat strategiskt med sedan 2014 för att uppnå, vilket också syns i grafen nedan. Därför känns det extra bra att nu äntligen ha nått i hamn, åtminstone delvis. För även om en del av de passiva inkomsterna kommit från att vi hyrt ut vår bostad, som vi nu behöver bo i, vilket i sin tur innebär att vi inte är helt framme vid slutmålet än, så är vi på mycket god väg och räknar dessutom med att vara framme långt innan vi från början satte målet till.

Aktiva vs passiva inkomster 2014-2018 @RikaKvinnor.se
Graf 4. Ett idogt aktivt arbete för att nå passiva inkomster lönar sig uppenbarligen tillslut

Så inom en ganska snar framtid kommer vi, med stor sannolikhet, mer eller mindre, kunna leva på passiva inkomster i form av hyresinkomster, avkastning från investerat kapital samt olika affilateavtal och royalties. Bara att ha den möjligheten gör mig alldeles pirrig. Tänk vad som skulle kunna vara möjligt för dig personligen om du kunde leva på dina passiva inkomster och vara så kallat ”ekonomiskt fri”? Vad skulle du göra mer av? Vad skulle du göra mindre av? Detta är frågor jag börjat ställa mig själv eftersom jag inser att målet inte ligger så fasansfullt långt fram i tiden. Jag hoppas du känner dig inspirerad att hänga med mig på resan för visst blir det så mycket roligare om vi gör det tillsammans! Känn dig därför fri att dela dina tankar om ekonomisk frihet i kommentarsfältet nedan.

Namaste
Elisabeth @RikaKvinnor.se

Finansiell rikedom

Att spara jämställt

Posted on
Amanda Lundeteg, vd och talesperson AllBright

Bildtext: Amanda Lundeteg, vd Allbright

 

Den bistra sanningen. Oktober 2018;

” Bolagen utan en endaste kvinna i ledningen ökar till antal i år. De är nu uppe i 81 bolag, mot fjolårets 77. Därmed växer den röda listan i storlek, även om den som andel av hela börsen faktiskt krympt från 26 till 25 procent. Samtidigt firar strax över vart tredje bolag femårs-jubileum på den pinsamma röda listan.”

//Från Allbrights rapport ”En spricka i glastaket” (Oktober 2018).

 

Varför investera jämställt?

För egen del anser jag det viktigt att ledningen i de företag jag väljer att placera mina pengar i är jämställda eftersom min egen upplevelse är att jämställda bolag också tenderar att generera bättre resultat över tid. Dessutom verkar det som att jämställda företag, generellt sätt, också har bättre kultur eftersom en rik mångfald där en balanserad fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer finns representerade, verkar främja just detta.

Själv tror jag dessutom att det blir allt viktigare för företag att vara jämställda, på samma sätt som det idag krävs att de är hållbara. Konsumenter är medvetna individer och vi sparare tänker mer etiskt, hållbart och långsiktigt än förr. Att välja att spara och investera sina pengar i jämställda bolag är dessutom ett steg för att påverka att näringslivet ska bli mer jämlikt. Och eftersom studier visar på att jämställda företag dessutom presterar bättre, så bör jämställdhet vara en given faktor att ta hänsyn till när vi analyserar ett bolag i investeringssyfte.

 

Men hur sparar man egentligen jämställt?

Att exempelvis ta reda på om företaget du är intresserad av att investera i både har kvinnor och män i styrelsen samt ledningsgrupper är ett bra första steg. Detta hittar du enkelt på företagets hemsida under exempelvis; ”Investor relations”.

 

Ta hjälp av AllBrights rapporter

Dessutom finns det andra värdefulla hjälpmedel för att analysera ett bolags jämställdhet. Till exempel AllBrights årliga rapporter som kartlägger könsfördelningen i våra svenska börsbolags ledningsgrupper. AllBrights, som är en ideell stiftelse grundad av Sven Hagströmer, har som uppdrag att; “verka för meritokratiska ledningsgrupper och styrelser och på så vis skapa ett mer lönsamt och hållbart näringsliv”.  Därför finns AllBrights rapporter till för att man, på ett enkelt sätt, ska kunna urskilja de mest jämställda bolagen i Sverige. Detta görs genom att rangordna bolagen efter hur jämställda ledningsgruppen i bolagen är. Utifrån könsfördelningen i ledningsgruppen placeras sedan bolagen på antingen en grön, gul eller röd lista.

 

Gröna, gula eller röda listan

För att kvala in på den gröna listan, det vill säga den mest jämställda listan, krävs det att företaget har minst 40/60 fördelning mellan könen representerat i ledningsgruppen. På den röda listan å andra sidan, där anmärkningsvärda 25 % av börsens samtliga bolag finns representerade, finns inte en enda kvinna representerad i ledningen! Finns några av dina innehav representerade på den gröna listan nedan?

AllBright jämställdabolag @RikaKvinnor.se

 

Hur ser utvecklingen för jämställdhet i svenska bolag ut egentligen?

”Styrelserna i svenska storbolag kan nå jämställdhet redan 2020. Börsen tyngs dock ned av medelstora och små bolag, som tycks nå fram först kring år 2024. Under året har den totala andelen kvinnor i styrelserna ökat med en ynka procentenhet, till 34 procent. Glädjande nog är det i år endast fyra procent av börsens bolag som helt saknar kvinnor i styrelsen.”

Påståendet ovan, som är hämtat från AllBrights senaste rapport, visar på att det faktiskt finns hopp om ett mer jämställt svenskt näringsliv och att organisationer, som bland annat AllBright, faktiskt lyckats påverka, även om bolagen än så länge är långt ifrån helt jämställda.

Att de svenska bolagsstyrelserna dessutom kommit längre i arbetet med jämställdhet än de svenska ledningsgrupperna kan eventuellt förklaras med det samband Allbright verkar hittat och som visar på att ju fler kvinnor som sitter i styrelsen för ett bolag, desto fler kvinnor är också med i ledningsgruppen.

 

Lever kanske inte alltid som jag lär

Jag får väl erkänna att jag tidigare inte alltid kontrollerade om bolagen jag varit intresserad av att eventuellt investera i, funnits representerade på den gröna listan. Men numera, när jag hittar ett nytt spännande bolag att analysera, brukar jag alltid gå in i på AllBrights rapport och söka på namnet för att se hur bolaget ligger till med sin jämställdhet.

Visar det sig att bolaget finns representerat på den röda listan hoppar jag troligtvis över att investera i bolaget helt. Däremot tycker jag det är okej om de finns med på den gula listan.

Själv äger jag idag tre bolag som finns representerade på den gröna listan; Knowit, Avanza Bank samt Dedicare. Resterande bolag jag äger finns representerade på den gula listan, och dessutom finns ett av bolagen jag äger fortfarande representerat på den röda listan; Lammhult Design Group.

När detta uppdagades för mig bestämde jag mig för att kolla upp bolaget lite närmre och till min glada förvåning visade det sig att de fått en kvinnlig VD under 2018 och att Lammhult dessutom numera både har kvinnor och män representerade i styrelsen. Därför bör du inte fullt ut förlita dig på att AllBrights listor är uppdaterade i samma takt som företagens egna hemsidor.

 

Andra som kämpar för jämställdhet – Framtidsfeministen

En annan som kämpar för jämställt sparande är Sandra Bourbon, kanske mer känd som ”Framtidsfeministen”.  Sandra startade Framtidsfeministen som ett led i att försöka snabba på processen att få Sveriges näringsliv jämställt. Hon investerar själv endast i bolag som finns representerade på AllBrights gröna lista, vilket kanske också är en av huvudanledningarna till att hennes portfölj slagit index de senaste åren.

Är du nyfiken på Framtidsfeministens investeringsstrategier kan du med fördel läsa mer på bloggen ”Framtidsfeministen”. Dessutom har Sandra startat en jämställd såkallad; ”sparbox” hos Aktieinvest där vem som helst kan logga in och börja månadsspara automatiskt i de bolag Sandra valt ut. Smart tycker jag!

Hur tänker du när det kommer till jämställdhet i din investeringsportfölj?

//Tova Larsson, medskribent Elisbateh Svensson @RikaKvinnor.se

 

 

PS. Är du intresserad av att läsa mer om jämställdheten bland svenska bolags finns det många intressanta rapporter att ta del av på AllBrights hemsida

 

Inre rikedom

Månadens Rika Kvinna – Saskia Snikkenburg

Posted on
Saskia Snikkenburg - yoga - stockholm @RikaKvinnor.se

Hälsan ger kvinnor kraft

För att växa som person är det, enligt mig, otroligt viktigt att ha förtroende för sig själv och att våga följa sina drömmar. Jag gjorde själv detta genom att följa min inre kompass som pekade på yoga.

Genom yogan har jag lärt mig att vara snäll mot mig själv, och inte minst har jag ”hittat mig själv” och min egen inre kraft. Yogan har även lärt mig att våga kliva utanför den där bekvämlighetszonen. Yogan finns nämligen där både när jag känner mig stark, men också när jag känner mig vilsen, ledsen eller frustrerad. Det fina är dessutom att yogan ständigt lär mig nya saker.

Därför är det fantastiskt att jag har privilegiet att få arbeta som internationell hälsocoach och yogalärare härifrån Sverige. Och som jag älskar att få hjälpa mina klienter att hitta det bästa inom sig själva.

 

Aha-upplevelsen i Montreal
Saskia Snikkenburg @RikaKvinnor.se

Uppväxt i Nederländerna flyttade jag som 28-åring till Kapstaden i Sydafrika där jag jobbade som marketing konsult inom filmindustrin. Men det var när jag låg i min hotellsäng under en jobbresa till Montreal som jag fick en riktig ”Aha-upplevelse”.

På den tiden var jag, förutom marketing konsult, även pilatesinstruktör och hade även provat på att praktisera yoga i Kapstaden. Men än så länge hade jag inte vågat mig på att faktiskt följa hjärtat och ändra min karriär inom marketing till yoga och hälsa. Men på det där hotellrummet, när jag låg och läste Yoga International, fick jag en så otrolig stark känsla inom mig som gjorde att hela kroppen skakade av “excitement”! Jag kom nämligen till insikt att jag ville leva yoga. Att jag ville ANDAS det här livet där hälsa och yoga fick ta plats. Där och då, på hotellrummet i Montreal, blev jag helt säker på att yogan skulle bli mitt liv.

 

Nya Yogalivet

Och så blev det tillslut, men inte över en natt såklart. Jag började på Bikramyogalärarutbildningen i Los Angeles. Där undervisade jag i yoga, samtidigt som jag även utbildade mig till Power-Vinyasalärare samt barnyogainstruktör. Förutom detta utbildade jag mig även till holistisk nutritionist och startade strax därefter min egen yogastudio i en mindre stad utanför Kapstaden. Detta var ett år innan jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Europa.

Väl tillbaka i Europa började jag undervisa yoga i Stockholm, något som jag, med stor passion, fortfarande gör, samtidigt som jag utvecklar mitt arbete som hälsocoach. Jag älskar verkligen att coacha inom hälsa. Det är ett yrke där jag får använda allt det jag lärt mig inom hälsa, yoga och coaching under flera år. Och jag brinner verkligen för att den person jag coachar ska våga ta nya steg och sätta tydliga hälsomål. Att må bra i sin kropp och sköta om sitt kroppsliga tempel, är för mig, nyckeln till ett rikt inre liv.

 

En djup inre resa

För fyra år sedan, när min första dotter bara var ett år gammal, och min andra dotter precis hade fötts, blev jag plötsligt ensamstående mamma. Under denna tuffa period var det verkligen livsviktigt för mig att lita på min egen inre styrka och där hjälpte yogan verkligen mig.

Genom att ha upplevt och tagit mig igenom denna kaotiska period i livet, vet jag numera att ingenting är omöjligt. Vad som dock är a och o är att ta hand om sig själv på vägen. Dessutom är det viktigt att hålla fokus och att tro på sig själv, tillsammans med en stor portion självkärlek. Detta är något jag arbetar mycket med när jag coachar och leder grupper genom mina olika onlinedetox- och lifestyleprogram.

 

Rikare än någonsin

Idag känner jag mig, mycket tack vare yogan, rik och tacksam för allt jag har i livet. Jag har lärt mig att inte vara rädd att följa min inre kompass och att jag kan lita på min magkänsla.

Jag tar ansvar för mitt liv och min ekonomi. Någonting jag verkligen behövde lära mig när jag blev själv med mina två döttrar. Jag har också valt att driva mitt eget företag, och att ha den friheten är extra spännande tycker jag. Jag tänker positivt, och känner att jag växer som person dag för dag. Därför försöker jag också utmana mig själv genom att ständigt ta nya steg framåt. Jag är övertygad livet är 10% vad som händer och 90% hur vi reagerar på detta.

 

Detox Program
Saskia Snikkenburg Månadens rika kvinna @RikaKvinnor.se

Många erfarenheter senare har jag också börjat utveckla ett onlinebaserat detoxprogram. Här leder jag, 4 gånger om året, grupper genom en mild 7-dagars detoxdiet bestående av helt naturlig kost. Förutom att vi fokuserar på att äta ren och nyttig mat, går vi tillsammans igenom massor med spännande fakta kring positiva effekter av rätt näring samt måltidsplanering.

I programmet delar jag med mig av mina egna erfarenheter och försöker inspirera deltagarna till att bibehålla bra kostvanor även efter detoxprogrammet. Jag tycker det är en rolig process och många har genom programmet lyckats hitta sin egen personliga och hälsosamma livsstil. Det är fantastiskt att få vara en del av den resan.

Är du också intresserad av att delta på ”new years detoxprogramet” som startar den 14:e januari och pågår fram till den 20 januari. Känn dig då fri att skicka ett mail till mig på detox@saskiahealth.com för mer information om vad programmet kan göra för dig.

 

Med värme
Saskia

 

Om du vill komma i kontakt med Saskia hittar du henne här;

Hemsida: www.saskiaheath.com

Instagram: @saskia.snikkenburg

Facebook: Saskia Snikkenburg – Detox, Yoga and Coaching

LinkedIn

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Kick-out 2018

Posted on
Kick-out 2018 @RikaKvinnor.se

Med inspiration hämtad från det så kallade livshjulet, gör jag, tillsammans med min älskade sambo Björn, varje år en Kick-off inför året som komma skall. Vi gör detta eftersom det år efter år visar sig att det vi under kick-offen kommer fram till att vi vill lägga vår tid och energi på under kommande året också tenderar att generera fler goda resultat.

Inför 2018 valde jag dessutom att göra en Kick-off tillsammans med mitt härliga MasterMind-gäng med mer fokus på min egen personliga utveckling. Och idag, ett år senare, är det således dags att summera och reflektera kring året som gått utifrån det vi pratade om och satte upp som mål inför året genom en så kallad ”kick-out” av 2018.

MasterMind @RikaKvinnor.se
Kick-off med MasterMindgänget inför 2018

Jag konstaterar att många av de mål, och även visionen eller ”temat” jag satte för mitt 2018; ”Återhämtning och våga släppa taget”, faktiskt är uppnådda, vilket känns riktigt härligt!

Förutom själva tema satte jag även, inom respektive områden som livshjulet belyser, upp större och mindre mål för olika saker jag ville lägga mer fokus på under året. Vi valde dessutom att modifiera livshjulets fokusområden något så att de bättre skulle passa bättre in i våra respektive livssituationer. Följande ämnen kom vi därför överens om att samtala kring och sätta upp mål inom under förra årets kick-off inför 2018;

 • Övergripande tema/vision
 • Hälsa
 • Karriär/jobb/sysselsättning
 • Relationer
 • Boende/fysisk miljö
 • Fritid/vardagsupplevelser
 • Ekonomi
 • Personlig utveckling och känslor

Livshjulet MasterMind @RikaKvinnor.se

Temat för 2018; Återhämtning och våga släppa taget

Med tanke på att det i skrivande stund är den 29 december och jag sitter i bikini på en vacker liten strand här i Patnem i södra Goa och har tillbringat de senaste 4 månaderna med att mer eller mindre ta dagen som den kommer, då vi varit på resande fot genom Sri Lanka, Nepal och Indien, får jag väl säga att visionen med återhämtning för 2018 med råge har uppnåtts. Jag kan faktiskt inte minnas senast jag kände mig så utvilad och återhämtad som jag gör nu. En känsla jag gärna tar med mig och fortsätter förvalta under 2019.

Att våga släppa taget är ett annat område jag fått möjligheten att öva mycket på, bland annat under vår resa. Detta eftersom inget inför eller under resan varit definitivt planerat. Varken ramarna eller innehållet.

Vi hade en grovt uppskattad plan om att vara borta mellan 3-6 månader någonstans i sydvästra Indien och på Sri Lanka, det var i princip allt som var planerat tillsammans med att vi skulle genomföra ytterligare ett tyst tiodagars meditationsretreat i starten av resan för att lägga en bra grund.

Det har verkligen varit en rejäl utmaning att våga släppa taget om all form av planering och mer eller mindre ”go with the flow”, men också otroligt lärorikt för mig eftersom jag gärna vill försöka planera och kontrollera allt jag kan in i minsta detalj. Så är det något Indien lärt mig så är det att allt faktiskt löser sig om vi bara vågar släppa taget och har lite tilltro till att universum, i varje stund, förser oss med det vi behöver.

Fokusområde; Hälsa

Några av de mål som sattes upp inom hälsoområdet var; minst 8h sömn per natt, dagligt arbete med mental och psykisk hälsa i form av meditation, löpning, styrketräning och yoga. Minskat mobilanvändande, samt att våga lyssna och lita på kroppen när det kommer till mat, träning och ”jobbiga” känslor.

Förutom när det kommer till minskat mobilanvändande tycker jag definitivt att de flesta av målsättningarna uppnåtts, åtminstone till 80%. Att minska mobilanvändandet är dock något jag kommer välja att fokusera mer på under 2019 eftersom det känns viktigt för mig att ha mer skärmfri tid för att nå en bra totalhälsa och även för att öka den kreativa förmågan.

Fokusområde; Karriär/jobb/sysselsättning

Inom fokusområdena karriär, jobb och sysselsättning var ett av målen att helt byta karriär. Detta eftersom nuvarande arbetsuppgifter inte längre kunde fylla min själ med näring. Så när vi kommer tillbaka till Sverige kommer jag påbörja en annan resa och helt byta arbetsområde från ekonomi och controlling till agil projektledning inom IT.

Det kommer bli en spännande resa, och jag känner stor tacksamhet inför möjligheten eftersom agila arbetsmetoder ligger i linje med mina egna värderingar där co-creation och prototying är några av nycklarna för att lyckas skapa mer framgångsrika projekt. Att företaget dessutom går i bräschen för omställningen till en mer hållbar framtid gör att det känns ännu bättre att få testa  mina agila vingar just här.

Andra fokusområden inom karriär, jobb och sysselsättning var att fortsätta med engagemanget inom Better Globe, vilket känns ännu viktigare nu när jag verkligen förstått effekterna av den pågående klimatkrisen. Och att plantera träd i tropiska områden är ett sätt att försöka förhindra att klimatet tippar över, eftersom träd i dessa områden växer i snitt 6 gånger snabbare än på andra platser i världen. Efter olja och kol är nämligen avskogningen den största källan till klimatkrisen, så att återplantera träd är otroligt viktigt för vår framtid.

Därför känns det också extra bra att jag i somras tog chansen att besöka verksamheten i Kenya och Uganda, och fick därigenom en mycket bättre förståelse för affären och det arbete som bedrivs nere på plats och som skapar helt nya möjligheter för lokalbefolkningen på landsbyggden, men också för oss investerare i Norden och resten av västvärlden som genom Better Globe har möjlighet att både bidra till en bättre framtid och köpa/äga virkesskog genom crowdfunding. Skog är annars ett tillgångsslag som kräver otroligt mycket kapital för att äga.

Att fortsätta utveckla RikaKvinnor.se har också varit ett av fokusområdena under året. Även om jag känner att jag skulle vilja göra ännu mer med bloggen, får jag vara ödmjuk inför det faktum att jag också vill leva som jag lär. Så att RikaKvinnor.se i oktober hamnade på förstasidan på Sydsveriges största dagstidning känns ändå som en fin bekräftelse och ett tecken på att jag gjort något rätt i alla fall.

Sydsvenskan-förstasidan-@RikaKvinnor.se
RikaKvinnor.se pryder förstasidan på Sydsveriges största dagstidning Sydsvenskan

Fokusområde Relationer

Inom området relationer satte jag upp följande ledord för vad jag eftersöker inom alla mina relationer, vilket är; tid, energi, balans, ge, ta, närvaro, djuphet, roligt och utvecklande.

Förutom detta satte jag fokus på att; ömt vårda relationen mellan mig och Björn genom att fortsätta prioritera tid tillsammans och göra roliga saker ihop, även utanför hemmet.

Efter 4 månader på resande fot känner jag verkligen att vi fått den gemensamma kvalitetstid vi båda efterlängtat, samt att vi kommit ännu djupare och närmre varandra. Det märks också att vi är ett bättre och mer sammansvetsat team nu än någonsin, speciellt med tanke på alla utmaningar vi ställts inför under resan. Och har vi kunnat fixa detta, så kan vi nog fixa det mesta framöver!

Något annat jag valde att göra för att försöka skapa djupare relationer, var att införskaffa samtalsspelet ”Vertilles”. Jag måste erkänna att även om det ibland känns lite töntigt att plocka fram de där frågekorten så har det vid många tillfällen varit ett väldigt bra och användbart verktyg för att gå från ytligt kallprat till mer genuina samtal med vänner, familj men också mellan mig och Björn. Samtalsspelet, som jag verkligen kan rekommendera för alla möjliga sociala sammankomster, hittar du här. Frågorna fungerar dessutom väldigt bra att ha som underlag för en Kick-off!

Ett annat mål som uppnåddes inom området relationer var att jag minst en dag i veckan skulle äta lunch ute med en gammal vän eller en ny bekantskap, bland annat några av er bloggläsare! Med facit i hand blev det nästan två lunchdejter i veckan, vilket varit otroligt roligt, trevligt och även lärorikt. Så många nya och härliga personer jag fått möjligheten att lära känna tack vare att jag gav mig denna, tillsynes enkla lilla utmaning.

Fokusområde Boende/fysisk miljö

Inom området boende och fysisk miljö var ledorden för 2018; ett enkelt, ljust, luftigt, trivsamt och ordningsamt hem med lugn, glädje, harmoni och mycket kärlek.

Här tycker jag att vårt hem uppfyller på de flesta punkterna och dessutom lyckades vi göra ytterligare en utrensning av onödiga prylar under året och det kommer bli ännu en utrensning när vi väl flyttar tillbaka till Sverige igen efter resan. För varje gång vi gör en totalutrensning hemma (går igenom varje låda, skåp samt förvaringsutrymmen och gör oss av med allt vi inte gillar, behöver eller använder) känner jag mig alltid lättare, friare och lyckligare. Dessutom lär det ha varit Gandhi som myntade uttrycket; ”Om du äger mer än 50 saker är det sakerna som äger dig”.  Och även om vi inte riktigt är där än, så fortsätter vi göra minst en totalutrensning per år för att sakta minska antalet prylar hemma och därigenom nå större frid och harmoni i livet.

Andra målsättningar inom området boende och fysisk miljö var att hitta mer flow i vardagsaktiviteter så som att; handla och laga mat, gå ut med soporna, tvätta, vattna blommor samt hålla i ordning och plocka undan hemma.

Här har min påhittade 4 minuters ”tabata-kvälls-städning” kommit väl till pass. Kort och gott går den ut på att man under 4 minuter ser till att, med lite tempo, och gärna någon peppig musik, plocka undan allt som bara ”råkat hamna” på annan plats än där det hör hemma, ställa i ordning i kök och badrum samt puffa kuddar och vika plädar. Och vilken skön känsla det är att varje morgon vaka till ett ordningsamt och städat hem med fint puffade soffkuddar. Det fortsätter jag gärna med under 2019.

Bostadsrätt @RikaKvinnor.se
Home sweet home med puffade kuddar

Fokusområde; Fritid/vardagsupplevelser

Inom fritid och vardagsupplevelser var målet att ha en så tom kalender som möjligt som efterhand kunde fyllas på med det jag ville fylla kalendern med, tillsammans med en massa egentid och kvalitetstid med Björn. Helt ärligt har det varit helt underbart att ha en glesare kalender än vanligt och detta fortsätter jag gärna med under 2019.

Att umgås mer med vänner, spa:a, vara i naturen, spela spel, ordna middagar, kallbada, dricka te, förutsättningslöst titta på serier på Netflix etc har också legat som fokusområden som jag känner att jag med fördel kan sätta check på men också gärna fortsätta med under nästa år. Framförallt middagsbjudningar är något jag känner att vi kan bli mycket bättre på att ordna.

Det jag också skulle vilja lägga mer tid på nästa år är små utflykter och äventyr i form av; ridning, skogspromenader, svampplockning, bärplockning, vandring, kajak, stand-up paddeling etc.

Fokusområde; Ekonomi

Inom området ekonomi var ledorden; fundera på vad jag verkligen vill lägga pengar på, samt hur jag använder mina pengar etiskt, hållbart och långsiktigt.

Här blev följden att jag sålde av nästan samtliga aktier och fonder för att starta om med att enbart investera hållbart framöver. Vad är annars vitsen med att investera om vi inte har en planet att leva på om några år? Dessutom visade sig detta vara ett smart drag eftersom börsen, i skrivande stund, ligger på minus 12% för året.

Att under vår resa spendera pengar på god mat, bra boenden, massage, yoga, meditation och andra typer av närande aktiviteter har definitivt varit medvetna val som gått i linje med det jag vill lägga pengar på istället för onödiga saker som varken behövs och/eller förstör vår planet.

Ett annat mål inom området ekonomi är att årligen öka det totala kapitalet med 25%. Med en miss på ca 3%, nådde jag inte riktigt ända fram i år. Men med tanke på att vi varit på resande fot under 4 månader av 2018 och att börsen dippat rejält här på slutet av året, känner jag mig ändå otroligt nöjd med att ha kommit så pass nära målet.

Dock är det för mig viktigaste målet inom ekonomi att fortsätta öka de passiva inkomsterna så att de, tillsammans med egna projekt, kan inbringa en inkomst motsvarande samtliga aktiva och passiva årsutgifter.

Och 2018 är första året jag konstaterar att detta mål faktiskt blev uppnått. Å andra sidan har jag haft lite draghjälp, framförallt eftersom skatten för de inkomster jag haft i det svenska bolaget kommer bli väldigt låg då jag haft stora utgifter att kvitta vinsten mot. Således kommer jag inte ha samma ”privilegium” nästa år, utan kommer då behöva fokusera på att öka de “passiva” inkomsterna ytterligare för att hålla målet om en ökning av passiva inkomster som täcker årsutgifterna.

Därför hoppas jag att vi under 2019 kan förvärva ytterligare en liten hyresfastighet i USA, utöver den vi köpte i Cleveland i juli och som därmed medförde att ytterligare ett ekonomiskt mål under 2018 uppnåddes; att vi blev med hyreshus.

Ett ekonomiskt mål dock som dock inte lyckades uppnås under 2018 var att hitta ett hus att bo i med uthyrningsmöjligheter i stan eller på landet. Eller egentligen hittade vi drömhuset, la högsta budet, men det slutade med att budet inte blev accepterat eftersom köparna med lägre bud erbjöd sig att köpa huset utan besiktning. Svensk bostadsmarknad är en märklig företeelse. Men det fanns väl någon mening med att huset inte skulle bli vårt, trots att allt, inklusive priset, läget, storleken och planlösningen, var näst intill helt perfekt, och det vi letat efter i över 2 år nu.

Fokusområde; Personlig utveckling och känslor

Inom området Personlig utveckling och känslor, var ledorden för året att; leva i kärlek, närvaro och kontakt med mig själv. Först när jag mår bra kan jag också få andra att må bra.

Även om jag under 2018 unnat mig betydligt mer ledig tid än tidigare år, vill jag ändå se till att skapa mer utrymme för reflektion och ”bara-vara-tid” under 2019.

För en av de många viktiga insikter jag fått under resan är att dagarna här går precis lika fort som hemma. Så illusionen om att vi ”får mer tid” när bara XYZ inträffar, stämmer således inte. Tid är nämligen relativt och något vi själva måste ”skapa” genom att prioritera tiden tex med att ägna den åt saker och personer som verkligen är viktiga för oss. Ett sätt att få ”mer tid” är snarare att dra ner på tempot och stryka saker från kalendern istället för att fylla den med aktiviteter och ”måsten”.

Ett annat mål jag anser mig uppnått under året är att fördjupa mitt meditationspraktiserande. Efter ytterligare ett tiodagars meditationsretreat i tystnad på Sri Lanka är min erfarenhet är att jag, för varje sådan kurs, skalar av ytterligare ett lager som gör att jag kommer närmre ”kärnan”. Att vi därefter suttit en timme i meditation nästan varje morgon har också varit otroligt hjälpsamt för att hålla disciplinen vid liv. Resultatet, eller bieffekterna har blivit att jag kommit närmre mig själv och känner mig mer grundad, fri, harmonisk, närvarande, vital och levnadsglad än på länge.

Att vi dessutom haft privata lärare i både yoga, meditation och pranayama under resan har hjälpt till ytterligare viktiga insikter om mig själv, men också konkreta tekniker för att framgent kunna hantera det svåra i livet lite lättare.

Yoga Mandrem Goa @RikaKvinnor.se
Yoga till solnedgången på stranden i Mandrem

Andra viktiga fokusområden inom personlig utveckling har varit att öva upp min kreativa förmåga, vilket jag framförallt gör genom att varje morgon, precis när jag vaknat, skriva 3 handskrivna sidor om det som kommer till mig vid tillfället. Det är en otroligt bra övning som jag varmt kan rekommendera då det också visat sig bli en viktig form av terapi.

Sidorna har definitivt gett mig en betydligt bättre överblick över mitt sinnes “galna” mönster, och det som är positivt är att man tillslut blir så trött på att ständigt skriva om sitt eget ältande av samma gamla orosmoment, bekymmer och problem, att man helt enkelt måste bli lösningsfokuserad och ta tag i dem istället.

Jag kommer definitivt ta med denna övning in i 2019 och rekommenderar dig att göra desamma om du känner att du står still och/eller har fastnat någonstans i livet, om du bara vill få mer inspiration eller lära känna dig själv närmre. Morgonsidorna kommer definitivt öppna nya dörrar och ge dig vägledning, vare sig du vill det eller ej.

Något jag också vill arbeta ännu tydligare med under 2019 och som faktiskt kommer bli huvudfokus för året, eftersom det tillslut visat sig vara roten till nästan alla mina ”problem”, är att våga utmana alla jobbiga känslor som i tid och otid uppstår inom mig så fort något är nytt, eller om jag känner att jag inte har kontroll över en situation, när jag upplever energilöshet, trötthet eller att jag har för mycket på mitt bord att överblicka.

Det är bokstavligt talat som att jag går runt med ett felprogrammerat nervsystem som gör hela mig mer eller mindre apatisk inför nya eller utmanande situationer. Och för att undvika att känna allt det ”jobbiga” som uppstår i dessa situationer, tex kan det vara en känsla av att jag blir strypt, eller att jag har ett starkt tryck över bröstet så jag inte kan andas ordentligt, och/eller att hela mitt system låser mig i kontraktioner kring bröst, mage och/eller hals, har mina strategier varit att helt enkelt strunta i dessa kroppsliga signaler och istället köra på ännu hårdare för att slippa ”känna” efter. Vilket jag i efterhand inser varit som att slänga ved i brasan istället för att tålmodigt vänta ut stormen. Därför kommer ett huvudfokus vara att arbeta konkret med en ”omprogrammering” av nervsystemet under 2019.

Låt oss nu stänga 2018 och se vad vi istället kan erbjuda 2019

Med dessa ord passar jag på att tacka dig för att du orkat läsa ända hit. Förhoppningsvis har du fått med dig någon inspiration. Oavsett vilket så väljer jag att härmed stänga 2018 som år och konstaterar att jag i sort sätt är väldigt nöjd med det som lyckats åstadkommas under året. Framförallt är jag stolt över att vi inte bara skapade möjligheten, utan att vi också förvaltade den genom att resa iväg på vår långa resa som, åtminstone gett mig, otroligt viktiga insikter och perspektiv på livet.

Inför 2019 vill jag fokusera ännu mer på att bara må bra och göra saker jag tycker om istället för att prestera mig till mer “lycka och så kallad framgång”. I slutändan är det inte den som upplevt flest saker, ägt mest prylar eller har mest pengar på banken som ”vinner” utan den som är lycklig, mår bra och har en massa villkorslös kärlek att ge. Jag ser fram emot vad 2019 har att erbjuda, och kanske framförallt ser jag fram emot vad jag kan erbjuda 2019.

Got nytt magiskt 2019 vänner!

Inre rikedom

Månadens Rika Kvinna – Ida Svensson

Posted on
Ida Svensson -Månadens Rika Kvinna @RikaKvinnor.se

När jag var sexton år gammal var jag stensäker på livet. Jag hade allt utstakat. Först skulle jag börja på ProCivitas, sen skulle jag vinna årets UF-företag på Stockholmsmässan, sen skulle jag flytta till England och läsa business och parallellt driva världens mest framgångsrika företag där jag skulle tjäna asmycket pengar. Klart slut.

Två år senare och jag har precis överlevt höstterminen i tvåan på gymnasiet. Jag säger precis för när julledigheten väl var kommen var jag långt ifrån fit for fight för att klara av lovjobbet på McDonalds.

Istället var min kropp slutkörd av för mycket träning, för lite mat och vila, slutkörd av för högt tempo och för mycket prestationsångest. December kantades av dagliga panikångestattacker innan min pappa satte ner foten. Jag kommer ihåg hur jag för tusende gången hade snäst av både honom och mamma vid middagsbordet, ett middagsbord som jag gjorde allt för att undvika för att slippa äta. När de inte längre gick på mina lögner om att jag var mätt eller att jag redan hade ätit stormade jag upp på mitt rum.

 

 

När kalendern såg någorlunda hanterbar ut -slocknade jag

När jag väl kom ner igen var det två par oroliga ögon som mötte mig. Jag bryter ihop och ännu en panikångestattack kommer över mig. “Såhär kan vi ju inte ha det”, säger pappa förtvivlat och får slutligen medhåll från mig. När attacken har ebbat ut plockar vi fram min kalender och mina samlade att göra listor. I takt med att vi stryker punkt efter punkt, bokar av åtagande efter åtagande så blir min kropp allt mattare. Tröttheten som jag har hållit på avstånd hela hösten med hjälp av alkohol, träning och kontroll över kosten, gör sig påmind med sin fulla kraft och när kalendern ser någorlunda hanterbar ut igen slocknar jag.

Dagen efter säger jag upp mig från mitt jobb, slutar med min älskade volleyboll och klipper mitt gymkort. Den dagen blev starten på min resa mot inre rikedom och mot att älska mig själv, på riktigt.

Ida Svensson - idasvenson.su @RikaKvinnor.se
Med min vän på studenten, en dag som representerar början på mitt drömliv.

 

 

Jag har alltid varit en drömmare

Mitt namn är Ida och jag är tjugo år gammal. Tjugo år låter ungt i mångas ögon men jag känner mig mycket äldre. Jag har alltid varit en drömmare och där jag kommer ifrån skulle nog många säga att jag är lite för mycket. Att jag vill lite för mycket. Jag är en drömmare och det är jag glad för. Det har hållit mig flytande ovanför småstads mentaliteten där man inte ska få för sig att man är något. Sanningen är att jag visst det är något, jag är något fantastiskt och det är du med.

Ida Svensson @RikaKvinnor.se

En vy från Porto där jag stannade till under min första resa ensam. En resa som fick mig att växa som person och samtidigt möta fantastiska människor.

Att komma till den insikten, om att jag är fantastisk och värd så mycket kärlek, har inte varit utan motvind. När jag på höstterminens sista dag i tvåan gav mig själv tid att tänka efter, drabbades jag av något som man nog kan kalla för en smärre identitetskris. För vem är jag när jag inte längre identifierar mig efter min förmåga att prestera? Vad tycker jag om att göra, bara för min egen skull? Vad tycker jag om att äta, om jag inte måste ta hänsyn till mina regler om vad jag borde tycka om? Ris, kyckling och ett kontrollbehov utan dess like är inte är så himla festligt i längden.

 

 

Mitt första fokus var att börja älska mig själv

Frågan om vem jag är har jag haft i mitt bakhuvud sen dess och jag tror det är där någonstans som min inre rikedom är belägen. De senaste åren har varit ett neverending äventyr som inte har någon slutdestination. Mitt första fokus var att börja älska mig själv. Det är något som jag övar på dagligen och idag är jag stolt över att säga att jag älskar mig själv till hundra procent. De flesta dagarna, i alla fall. De dagarna jag inte gör det ser jag till att vara extra snäll mot mig själv istället för att falla in i mina gamla mönster av att straffa mig själv med träning, kvarg och ännu mera
prestation.

Först när man älskar sig själv kan man börja leva sitt drömliv. Nu är jag i en process där jag genom att lyssna på min magkänsla utforskar var min nyfikenhet och min lekfullhet väcks. Där nyfikenheten och lekfullheten finns, dit pekar min inre kompass. På så sätt skapar jag, dag för dag, mitt drömliv. Jag tror, fullt och fast, att man inte kan vara lyckligare än man är just i denna stund. Att i allt man går igenom, i allt man upplever finns det något att lära om sig själv och om sin omgivning. Där hittar man sin inre rikedom, och den börjar med dig.

 

 

Idas 3 övningar för självkärlek

Tacksamhet

Att fokusera på allt man är tacksam för har varit en nyckel för mig i min resa mot självkärlek. Skriv ner 3 saker som du är tacksam för dig själv varje morgon och 3 saker som du är tacksam över med dagen när du går och lägger dig.

Yoga & Meditation

När jag landar på yogamattan blir det så himla tydligt vad jag tänker. Här blir jag medveten om min sabotör, den där elaka rösten som trycker ner en själv och tänker dömande tankar om andra. Ta en stund och lyssna på vad rösten säger och ersätt den med kärleksfulla tankar.

För dig själv

När man har ett fullt schema är det lätt att glömma bort sig själv. En vän frågade mig en gång när jag mådde dåligt, vad jag tyckte var roligt att göra. Jag kom inte på en enda sak som inte var kopplat till prestation. Ta en stund varje dag och gör något bara för dig själv och bara för att du tycker det är roligt. Om det så är att dansa i regnet, baka en kaka eller ta en powernap! Huvudsaker är att du gör det för din skulle och ingen annans.

 


Känn dig fri att följa inspirerande Ida på idasvensson.nu samt via instagram

Finansiell rikedom

(Kli)matsmarta tips på hur du får ner dina matkostnader

Posted on
Matsmarta Madeleine @RikaKvinnor.se

Möt Madeleine Norman, en 28-årig livsnjutande miljövetare som efter ha rest runt och bott på över 30 platser nu bosatt sig i Karlskrona tillsammans med sin son. Madeleine delar med sig av sina bästa tips för hur vi kan leva hållbart i alla möjliga sammanhang, både nationellt, internationellt och lokalt. 

 

Att vara ekologiskt ekonomisk är min strategi

Mat – jag älskar det. Älskar att odla det, kan spendera timmar i köket och skapa nån komplicerad marockansk maträtt för att sedan avnjuta det med vin och vänner ute på altanen en ljummen höstkväll. Det enda jag inte gillar med mat – det är att betala hutlösa summor för det – nej bu och köper helst ekologiskt. Är miljövetare och vi bör leva som vi lär.

Med inspiration som började med ett amerikanskt tv-program om extrema kupongköpare har jag nu blivit riktigt vass på att få ner matkostnaderna, jag får i princip alltid rabatt när jag handlar.  Jag inser att alla inte har tid och ork att göra som jag – men ta och kolla igenom mina tips och tricks, även om att du bara följer ett, två stycken så hjälper det att få ner matkostnaden – samtidigt som du gör ett slag för miljön. Att vara ekologiskt ekonomisk är min strategi när det gäller hela min privatekonomi.

Mat ekonomi Madeleine Norman @RikaKvinnor.se

 

Refunder

Låt oss börja här. Då jag är singelmamma med en aktiv livsstil och många vänner föredrar jag att handla via nätet – i vartfall när det gäller torrvaror. Att skapa konto på Refunder kostar inget, och du får alltid återbäring på det du köper. Använder du denna länk får både du och jag bonus vid ditt första köp för 100 kr. Annars kan du bara klicka in dig på Refunder.se. Jag använder Refunder för hudvård, mat och hotellövernattningar då jag reser mycket i jobbet.

 

Apotek Hjärtat

När det gäller hudvård köper jag Urtekram på Apotek Hjärtat – då får jag även ICAs bonus som sedan ger mig bonuscheckar.

 

Matsmart.se

För torrvaror, går jag först in via Refunder och klickar sedan mig vidare in på Matsmart.se. Om du inte känner till Matsmart sedan innan så är det ett företag som räddar överbliven mat och säljer det till kraftigt rabatterade priser. Det är bäst före och inte sista förbrukningsdag som man erbjuder. Utbudet varierar kraftigt så det gäller att bunkra upp. Själv köper jag ibland 20 kilo mat åt gången som jag sorterar upp i skåpet så att maten med kortast datum står längst fram.  Stapelvaror jag köper härifrån är; pasta, ris, bars, Kung Markattas rågbröd (som jag fryser in) samt kryddor. Jag har också koll på deras glutenfria sektion eftersom jag har flertalet glutenintoleranta i min familj.

Är du intresserad av liknande butiker som Matsmart finns flertalet andra butiker kopplade till dom, som exempelvis Middagsfrid och Linas matkasse. Med andra ord, genom att först logga in via en återbäringsajt och därefter klicka in mig på den önskade butiken får jag således pengar tillbaka på de varor jag ändå skulle handla.

 

Fysiska butiker

Fysiska butiker är för mig ett nödvändigt ont. I min hemstad finns det två stora affärer, CityGross och Ica Maxi (tyvärr inget COOP så har ingen strategi för den butiken). Jag är medlem i båda deras kundklubbar. När man handlar i en fysisk butik krävs det planering. Ha en inköpslista! Men var även redo om det finns kampanj på något du ändå brukar handla. Handla ALDRIG något du inte brukar köpa i vanliga fall trots bra pris.

 

Kuponger

Innan vi går in på min strategi för att handla på ICA och CityGross kommer här kort om kuponger. Går du in i en affär och ser en kupong på en vara du brukar köpa, kolla datum på kupongen och ta 2-3 av kupongerna med dig hem. Det är tillåtet och nästa gång du handlar får du några kr tillbaka på varan. Jag har två plånböcker, en liten och en stor, i den stora förvarar jag mina kuponger. Rensar det 1 gång i månaden och kastar utdaterade när jag ändå gör min inköpslista.

 

CityGross

Här handlar jag en gång i månaden. Är man dessutom medlem i deras kundklubb får man 10% rabatt på ett helt köp en 1 gång i månaden. De har även mycket storförpackningar och överlag bra priser på tex; olja, jordnötssmör (i kiloförpackning), kött för de få gånger vi äter det, vitaminer, mjöl, linser, falafel, te, kaffe och smör.

är jag samlat på mig de varor jag planerat att handla beger jag mig till kassan. Viktigaste här är ordningen du skannar i. Börja först med 10% kupongen – då dras 10% på hela köpsumman. Därefter, om du har några kuponger, skannar du dessa. Än så länge fungerar detta lilla trick 😉

 

ICA Maxi

Detta är den butik som jag gör komplementköp i eftersom den ligger precis vid den busshållplats jag använder för att komma hem. Här brukar jag även passa på att vara pedagogisk med min son och försöker lära honom matsmarta inköp.

På Ica Maxi finns nämligen kortet MaxiKul för barn. Detta kort är gratis och ditt barn får en liten gåva när hen scannar sitt egna kort. Min son tar alltid en äpplebar – perfekt som mellanmål på bussen hem.

Även här ser jag till att jag har mina kuponger med mig, plus bonusen man får genom deras kundkort. Och eftersom jag besöker denna butik ofta märker jag av deras trender i kampanjer. Till exempel erbjuder de 2 för 30 kr på chips varannan vecka. Då passar vi på att köpa en till helgen och dessutom en till nästa helg. Detta blir dessutom en bra träning på uppskjuten belöning för min son, dvs att man kan vänta på något gott.

 

Sammanfattningsvis

Detta är mina inköpsrutiner för mat och hygien som medfört att jag och min son sparar in tusentalskronor på mat varje månad. Sammanfattningen kommer därför här;

 • Ha koll på vad du köper, så att du inte köper något du inte äter eller använder men var också noga med att det du köper faktiskt blir använt.
 • Var flexibel budgetmässigt så du kan bunkra upp om det är bra pris på någon vara du ofta använder och ha koll på kampanjer och rabatter – och nyttja dom!
 • Glöm inte; kolla så att priserna stämmer! Någon gång i månaden upptäcker jag att det står fel pris och då är det priset på hyllan som gäller – inte vad som står i kassan. Dessutom får du 25kr tillbaka på samtliga ICA-butiker om du upptäcker någon felaktighet i prissättning. Säg bara till i kassan så får du en 25kr kupong.

Genom att använda dessa tips och trix har jag och min son lyckats dra ner våra matkostnader till mellan 1000-1500 kr per månad. Och de pengar vi spar via Refunder, det går direkt till inköp av hållbara aktier.

 

Hoppas ni fick lite tips, trix och inspiration från mig!
Madeleine Norman 

 

Du hittar Madeleine på Instagram under “Madeleine Norman

 

 

Övrigt

RikaKvinnor.se fyller 1 år! Grattis!

Posted on
RikaKvinnor.se - high-five

Vi firar födelsedagen med nytt utseende på bloggen, Instagramkonto #rikakvinnor samt en kort tillbakablick på året som gått

 • Tänk att resan började för 2 år sedan när jag öppet började delade med mig av personliga reflektioner och erfarenheter kring hur jag och min familj bygger kapital för både vår inre och yttre rikedom.
 • Tänk att det var på ett meditationsretreat våren 2017 som idén och skapandet av bloggen RikaKvinnor.se verkligen tog form och sedan lanserades i november 2017.
 • Tänk att vi från starten var några hundra RikaKvinnor som idag växt till oss till över 30 000 kvinnor (även män) som läser eller har läst bloggen.

Därför vill jag passa på att rikta ett STORT TACK till alla er som på olika sätt varit med på resan och bidragit med pepp, stöd, tid, expertis, kunskap och även feedback på hur bloggen kan bli bättre och utvecklas. Tack alla fantastiska fotografer Mohammad El-madhoun och Jörgen Mikkelssen som på olika vis lyckats förmedla känslan av vad RikaKvinnor.se är och står för. Tack alla ni som kommenterat och hört av er med frågor och funderingar via bloggen eller mail. Tack alla powerladies som så generöst delat er story i Månadens Rika Kvinna. Tack till vår duktiga medkreatör Tova som så fint delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper utifrån en 20-årings perspektiv på ekonomi, investeringar och ett hållbart, minimalistiskt leverne. Slutligen vill jag rikta ett STORT tack till min fantastiska Mastermindgrupp som alltid finns där och kommer med utmanande och konstruktiv feedback, vilket både gjort mig och bloggen till bättre versioner.

Sist men absolut inte minst vill jag tacka dig som läsare för ett fantastiskt första år med RikaKvinnor.se! Min förhoppning är att vi tillsammans fortsätter skapa värde och rikedom inom livets alla områden! Tveka därför inte om du vill vara med och bidra med innehållet i bloggen som vi skapar tillsammans! För vad vore RikaKvinnor.se utan just oss rika kvinnor!? Dessutom filas det för fullt på en föreläsningsserie till våren. Håll utkik efter mer info och kom gärna med förslag på vad som skulle skapa mervärde för dig.

Med värme
Elisabeth för RikaKvinnor.se

 

PS. Du hittar oss numera även på Instagram #rikakvinnor

Finansiell rikedom

RikaKvinnor.se pryder förstasidan på Sydsveriges största dagstidning Sydsvenskan

Posted on
Sydsvenskan-förstasidan-@RikaKvinnor.se

Den 27 oktober publicerade Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad en artikel där resan till inre och yttre rikedom på ett fint sätt skildrades. Tack Sydsvenskan och Elisabeth Andersson för en fin artikel. För dig som läsare på bloggen kommer artikeln i sin helhet här;

 

Pengarna hjälper henne hitta inre lycka

Sydsvenskan @RikaKvinnor.se
Elisabeth Svensson lyckades tjäna ihop en stor summa pengar när hon var 28 år. Hon hade ett bra jobb och fin bostad, men kände sig ändå inte lycklig. Då började hon titta inåt, gick på terapi och åkte på ett meditationsretreat.Bild: Patrik Renmark

 

Hon har drömt om att bli rik på pengar sedan hon var barn. Men när Elisabeth Svensson som vuxen hade tjänat ihop ett större belopp kände hon sig tom och inte alls lycklig. Då började hon meditera och analysera sina inre tankar. Nu arbetar hon för att sprida budskapet om betydelsen av både yttre och inre rikedom.

Bloggen som Elisabeth Svensson från Malmö har startat för detta heter Rikakvinnor.se.

– Jag gillar namnet. Det är både kaxigt och lite provocerande så att man blir nyfiken och undrar vad det är, säger hon.

I lägenheten i Slottsstaden i Malmö håller hon och sambon Björn på att städa och rensa ut. I ett av rummen finns väskor de håller på att packa. Några dagar efter intervjun reser de till Asien för att vara borta i ett halvår. Han har sagt upp sig från jobbet som läkare, hon har tagit tjänstledigt från arbetet som controller.

– Det är tack vare att vi har byggt det vi kallar vår pengamaskin som vi kan ta ledigt. Resan blir ett första test på livet med ekonomisk frihet, säger Elisabeth Svensson.

Hon har varit intresserad av pengar sedan hon var liten då hon tidigt började föra kassabok över inkomster och utgifter.

– När jag var tolv år övertygade jag min mamma om att hon skulle köpa aktier i H&M till mig.

Sydsvenskan @RikaKvinnor
Elisabeth Svensson packar i lägenheten i Malmö inför höstens resa österut då hon och hennes sambo ska vara borta i ett halvår. De börjar med en vistelse i total tystnad på Sri Lanka.Bild: Patrik Renmark

 

När hon blev äldre lärde hon sig mer om hur man kunde arbeta mer strategiskt med investeringar.

– Det blev startskottet på det som är ett av mina största intressen – att göra pengar av pengar. Jag började med aktier, men har övergått till exempelvis investeringar i fastigheter.

Pengarna växte och när hon var 28 år såg hennes liv framgångsrikt ut, i alla fall på pappret.

– Jag hade ett bra jobb, en god hälsa och ekonomi, fin lägenhet med mera. Men ändå kände jag att det var något som fattades.

Hon började med terapi och bestämde sig för att för första gången åka till ett meditationsretreat där hon fick leva i tystnad i tio dagar. Det förändrade hennes liv, förklarar hon.

– Det jag lärde mig där är konsten att leva, inte att överleva. Det blev en tydligare väg för mig om vad som verkligen är viktigt – den inre lyckan.

Sedan dess har Elisabeth Svensson fortsatt att meditera regelbundet och dessutom utbildat sig till mindfulnessinstruktör.

– Nu lever jag mer efter vad mitt inre berättar för mig och följer mitt sanna jag.

Men hon har samtidigt fortsatt med sina finansiella investeringar med målet att bli ekonomiskt oberoende innan hon fyller fyrtio.

– I dag försöker jag investera långsiktigt, tålmodigt och hållbart, till exempel i företag med en etisk och hållbar profil.

RikaKvinnor.se intervju Sydsvenskan

Elisabeth Svenssons sambo Björn Rydhög är med på hennes resa. Han har sagt upp sig från sitt jobb för att följa med till Asien.Bild: Patrik Renmark

 

För några år sedan började hon skriva krönikor om sin resa mot yttre ekonomisk frihet kombinerat med inre rikedom på en Facebooksida för kvinnor som diskuterar investeringar.

– För första gången fick jag stor positiv respons för mina ibland kontroversiella idéer om ett privatekonomiskt intresse kombinerat med personlig utveckling med ett spirituellt synsätt. Jag menar att vi behöver båda för att vara i balans.

Det ledde till att hon startade bloggen Rikakvinnor.se för att inspirera och hjälpa andra kvinnor till ett rikare liv inom alla områden i livet. Elisabeth Svensson håller med om att det naturligtvis är lättare att satsa på inre rikedom och lycka om man också har gott om pengar och inte behöver kämpa varje månad för att få lönen att räcka.

– Men man ska inte tro att man blir lycklig bara för att man har mycket pengar, däremot underlättar det i livet.

Hur stora finansiella belopp hon själv har kommit upp i vill hon inte berätta.

– Vi pratar inte om mångmiljonbelopp, men förra året var det första året som jag hade kunnat leva på mina passiva inkomster.

RikaKvinnor.se intervju i Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad

Elisabeth Svensson vill lyfta betydelsen av både inre och yttre rikedom i livet.Bild: Patrik Renmark

 

Att köpa tid för pengarna har blivit allt viktigare. Resan i höst till ett liv österut med sambon är ett exempel på det. De flyger till New Delhi för att sedan fortsätta till Sri Lanka där de först ska vistas ett par veckor på ett meditationsretreat.

– Syftet med resan är bland annat att skapa nya perspektiv, men också att få utrymme för reflektion och personlig utveckling och samtidigt ge tillbaka till vår omvärld. För mig är det rikedom.

Hon ska också använda tiden åt sin blogg och har planer på att vidareutveckla konceptet i framtiden, helst tillsammans med andra kvinnor.

– Jag skissar till exempel på föreläsningsserier, kurser och en podcast med fokus på inre och yttre rikedom.

RikaKvinnor.se på Sri Lanka - intervju i Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad

Tidigare i höstas reste Elisabeth Svensson med sin sambo till Indien och Sri Lanka där de troligen i ett halvår ska leva som digitala nomader och samtidigt fokusera på sina inre tankar. Bilden är tagen på Sri Lanka.Bild: Privat

 

FAKTA

Civilekonom och mindfulnessinstruktör

Namn: Elisabeth Svensson.

Ålder: 33 år.

Familj: Sambo Björn Rydhög, läkare och musiker.

Från: Malmö.

Bakgrund: Civilekonom, utbildad inom individ-, organisations- och samhällsutveckling. Diplomerad mindfulnessinstruktör. Arbete som controller.

Aktuell: Grundare av bloggen RikaKvinnor.se.

https://www.sydsvenskan.se/2018-10-20/pengarna-hjalper-henne-hitta-aven-inre-lycka

Finansiell rikedom

Att semestra och samtidigt tjäna pengar – ett omöjligt drömscenario eller något som faktiskt kan bli verklighet?

Posted on
Taj-Mahal-@RikaKvinnor.se---Playcation

Jag minns så väl hur provocerad jag blev den där gången när en av föreläsarna, på en av de många kurser jag gått inom ekonomisk och personlig utveckling de senaste åren, pratade om hur han åkte iväg på långa exotiska semesterresor tillsammans med sin familj och kom hem finansiellt rikare än innan de reste. För mig var detta en helt omöjlig tanke vid denna tidpunkt, och något som därför provocerad mig enormt eftersom jag inte förstod hur det ens kunde vara möjligt. En semesterresa kostar pengar punkt! Och ofta spenderar vi mer än när vi är hemma eftersom vi tenderar att ”unna” oss under semestern. Det är ju ändå ”semester”.

 

Tänk om det var jag som hade fått allt om bakfoten?
Mandrem-Goa-@RikaKvinnor.se---Playcation

Tänk om det faktiskt skulle kunna vara möjligt att resa iväg på semester och samtidigt inte låta det påverka privatekonomin negativt. Tänk om det faktiskt går att åka på semester med hela familjen och dessutom ”få betalt för det”. Oavsett hur lång semestern är; 1 vecka, 2 veckor, en månad eller ett år. Jag vet att det är en kontroversiell tanke, men inte omöjlig eftersom jag och min sambo nu själva gör precis detta; är på ”semester” och tjänar pengar samtidigt.

 

Som med allt började det med en tanke..

Det hela började egentligen som en galen idé och nyfikenhet kring att ta redan på om det ens skulle kunna vara möjligt att resa utan att det skulle kosta oss pengar? Och visst har det inte kommit gratis, för allt i denna värld har ett pris. Så tack vare flitigt och systematiskt arbete under några år, har den tanke, som vid en första anblick ansågs som galen och omöjlig, nu omsatts i praktiken. För det är där alla drömmar, alla idéer och alla mål som någonsin uppnåtts och funnits och som någonsin kommer att finnas och uppnås tagit sin början; med en idé eller tanke.
Skillnaden mellan de som lyckas ta sin dröm från dröm till verklighet är dem som också ”gör”. För utan aktioner kan vi fortsätta leva i drömmarnas land. Och för egen del var min tid och lycka viktigare än allt annat i hela världen. För om inte jag är lycklig och mår bra, och framförallt har tiden att se till att jag är lycklig och mår bra, hur i hela friden ska jag kunna hjälpa eller få andra människor runt omkring mig att bli lyckliga och må bra?

 

Att göra medvetna val

Därför har jag också sett till att göra aktiva och medvetna val och aktioner som steg för steg gjort att jag och min familj nu kunnat skapa oss ett liv mer på egna villkor, utifrån våra drömmar och preferenser, inte någon annans. Vilket känns ännu viktigare idag när det är ett faktum att vår existens på riktigt är hotad om vi inte inom 10 år, stoppar den negativa klimattrend vi just nu befinner oss i! Så om vi som är födda på 80talet och alla därefter kanske inte ens kommer få uppleva vår egen pension, vad är syftet med att göra någonting överhuvudtaget som inte leder mot att vi faktiskt skapar en bättre värld och framtid för oss själva och varandra? Just saying…

 

Utvärdering efter två månader på “Playcation” i Indien, Sri Lanka och Nepal
Pokhara-Nepal-@RikaKvinnor.se---PlaycationTeplantareg-Sri-Lanka-@RikaKvinnor.se---playcation

Så efter två och en halv månad på vår så kallade ”Playcation” i Indien, Sri Lanka och Nepal kan vi äntligen göra en första utvärdering av hur målet, om att resa utan att det ska påverka vår ekonomi negativt, gått. Ett konkret mål är nämligen att vi ska komma hem med mer kapital än vi hade när vi reste. Eller åtminstone är vi nöjda om vi går plus minus 0. I praktiken innebär detta att vår totala ekonomi ska vara densamma som när vi lämnade Sverige den 4 sep 2018, trots att vi då kommer ha varit på ”semester” under nästan 6 månader.

Kikar vi på graferna nedan (som visar samma sak men på olika sätt) så kan vi konstatera att vi under september och oktober lyckades nå vårt mål. Därmed har vi haft tillräckligt med inkomster som täckt våra samtliga utgifter, både på resande fot, men också hemma i Sverige. Även om utgifterna i Sverige enbart är en pytteliten del av helheten, eftersom vi i princip inte har några fasta utgifter kvar där hemma mer än nödvändiga försäkringar, ett fast telefonabonnemang samt mindre bankavgifter.

Graf 1
Playcation - graf inkomster vs utgifter @RikaKvinnor.se

Graf 2. Samma utfall annan graf
Playcation - inkomster vs utgifter @RikaKvinnor.se

Hur har vi gjort då?

I grund och botten handlar det om att hitta sätt att tjäna in kapital som man sedan kan sätta i arbete och därmed låta kapitalet arbeta tillsammans med dig eftersom pengar dessutom har fördelen att de kan arbeta dygnet runt, året runt till skillnad från oss människor som har en begränsad arbetskapacitet. Tack och lov för det!

Den största delen från våra ”passiva” inkomster kommer från vårt lilla hyreshus i USA, men också från uthyrning av vårt eget boende hemma i Sverige. Därtill har vi en del inkomster som genereras direkt eller indirekt via bloggen och en mindre del kommer från utdelningar och avkastning från våra investeringar.

Huruvida en inkomst är passiv eller inte går alltid att diskutera, för i grund och botten krävs det alltid någon form av insats för att få ett resultat. Det hjälper inte att sitta och önska att man vill ha passiva inkomster utan man måste ta aktion, läsa på, fråga hur andra gjort och hitta den metod som passar en själv bäst.

 

Vilka summor rör det sig om?

På resande fot har vi, på två vuxna, snittat 22 000 sek i månaden under september och oktober, och utöver det ca 1000 sek i månaden på ofrånkomliga utgifter hemma i Sverige. Så med andra ord är det inga jättesummor vi pratar om för att några passiva inkomster ska kunna täcka våra levnadskostnader och därmed göra oss ”ekonomiskt fria” under semestern.

 

Hur tänker du?

Hur tänker du kring semester och pengar? Blir du provocerad av dessa tankar och resultat, vilket jag själv blev under den där föreläsningen, eller blir du inspirerad och börjar fundera på hur du skulle kunna göra samma sak?

Dela gärna dina tankar och åsikter så att vi tillsammans kan utbyta erfarenheter samt tips och trix på resan mot ett rikare liv, inom alla områden i livet.

Namaste 🙂

Inre rikedom

Månadens Rika Kvinna – Mia Ingelström

Posted on
Mia-Ingelström-@RikaKvinnor.se-Månadens-Rika-kvinna

Ta kontroll och bli en rikare kvinna!

Alla förtjänar att leva den bästa versionen av sitt liv. Idag är det mitt mantra, och jag är så stolt över att jag har ett sätt som kan hjälpa kvinnor (och även män) att ta sig dit.

 

Time out

Jag tar det från början, en septemberdag för nästan exakt 4 år sedan. När jag satt där och precis hade fått veta att jag var gravid med vårt tredje barn; i det ögonblicket förändrades allt. Då öppnades möjligheten för det jag drömt om så länge, att ta time out från vårt vanliga liv under en längre period. På något sätt hade jag satt likamedtecken mellan time out och barnledighet, nu vet jag bättre. Men då, för fyra år sedan så var det min dörr till ”friheten”.

 

Ekonomi och kalkyler

Sagt och gjort, jag och min man började smida planer för ett år borta. Här kom mina projektledaregenskaper väl till pass men jag märkte tydligt var den viktigaste planeringen låg. I ekonomin. Hur lägger man upp ett års bortavaro för en hel familj med tre mindre barn? Hur får man en hållbar ekonomi både under men även efter en time out från det mesta vad inkomster heter?

Vi gjorde kalkyler och såg att nettointäkten från uthyrning av vårt hus skulle räcka till 8 månaders boende utomlands, på de ställen vi ville resa till. Och resten ville vi ändå stanna i Sverige hos våra föräldrar i deras sommarhus. Resor, mat och övrigt betalades från föräldrapenning som vi bl a hade sparat från våra två andra barn och som även möjliggjorde att vi kunde ta ut föräldrapenning båda två. Vi hade även lite andra passiva intäkter från räntor och utdelningar, men de utgjorde en mindre del. Även här skulle jag tänka annorlunda idag men någonstans måste man börja.

 

Vår drömresa

Vi gav oss i väg och hade en fantastisk resa. Vi var i Costa Rica i 6 månader och öluffade i Grekland i 2 månader. Däremellan bodde vi i Lapplandsfjällen, Dalarna och i Stockholm. Vi kände oss fria. Vi hade i princip inga fasta kostnader (förutom kvarvarande försäkringar) utan kunde lägga alla inkomster på saker vi gillade och som var kopplade till ett år på resande fot. En helt enkelt fantastisk resa både på det yttre och inre planet.

Mia-Ingelström-@RikaKvinnor.se resa med barn

 

 

Tillbaka i verkligheten

När jag skulle gå tillbaka till mitt jobb 1,5 år senare var det som om ett skifte hade hänt. Jag hade fått smak på friheten och på vad kontroll över det ekonomiska pusslet kunde innebära. Efter tre destruktiva dagar på jobbet sa jag upp mig, utan att veta vad som väntade därnäst. Jag kände att jag var värd något bättre och jag såg att det skulle vara förödande för mig att vara kvar på ett ställe där jag inte skulle må bra. Och hur fick jag då möjlighet till det? Lösningen stavas: KONTROLL. Jag hade full kontroll över vår ekonomi.

Mia-Ingelström-@RikaKvinnor.se-women-empowering-women ekonomisk frihet

 

Var är du idag?

Hur många är kvar på ett jobb som du inte mår bra i just i tron om att du måste? Hur många är kvar i en dålig relation för att du tror att du inte har råd, rent ekonomiskt, att bryta upp? Det sägs att jämlikheten mellan kvinnor och män aldrig har varit större, men jag tvivlar.

Jag ser en enorm brist i hur lite kvinnor tar hand om ekonomin hemma. Jag ser hur kvinnor drar det kortaste strået när det gäller att samla ihop pensionspengar. Jag ser hur kvinnor jobbar häcken av sig, rent ut sagt, för att få vardagen att gå ihop, rent tidsmässigt, och med kniven på strupen känns friheten avlägsen. Jag slås allt som oftast av hur enormt dåligt ekonomiskt självförtroende många kvinnor har och det gör mig ont när jag vet hur relativt enkelt det är att ta kontroll över sin ekonomi.

 

Mitt nya liv….
Mia-Ingelström-@RikaKvinnor.se-women-in-power

Det senaste året har jag ägnat åt att bygga upp en verksamhet där jag lär kvinnor (och även män) att ta kontroll över sin ekonomi. Min idé om att sätta upp en ekonomiPT-verksamhet blev mycket bättre när jag hittade två partners som redan hade lång erfarenhet av att jobba som Financial life planners (ekonomiPT:s).

Tillsammans har vi byggt upp en verksamhet där vi hjälper dig att sammanföra ditt liv med dina pengar genom att lära ut VAD du bör ta kontroll över och HUR det görs. Onlinekurser och privatcoachning i en perfekt blandning i allt som rör din personliga ekonomi – Inkomster och utgifter, tillgångar och skulder, sparande, risker och placeringar, person- och pensionsförsäkringar, privatjuridik…. Ja allt som påverkar den personliga ekonomin. Med ett mål: att du ska ha möjlighet att leva den bästa versionen av ditt liv och att ekonomin ska stödja det liv du vill leva istället för att begränsa dig.

 

Ökat självförtroende

I vårt arbete möter vi kvinnor med alla typer av önskningar. En del vill kunna spara mer, andra vill veta när de kan starta eget, vissa vill veta hur de bäst planerar sin pension och faktiskt när de har råd att gå i pension. Andra vill veta när de har råd att skilja sig och hur de kan göra för att snabba på processen. Många egna företagare vill veta vad de BEHÖVER dra ihop per månad, istället för att känna stress över att behöva maximera hela tiden.

Oavsett önskningar så ser vi tydligt att självförtroendet ökar i takt med att kontrollen ökar. Att veta exakt VAD som behöver göra och HUR det ska gå till, det är som att få den där ekonomiutbildningen man alltid hoppades på men aldrig fick….. Jag kan inte med ord beskriva hur härligt det känns att höra att vi har varit med och skapa lugn och ro hos en människa och vilka effekter det får på allt i livet. Och tänk om det leder till att någon vågar uttala en dröm och sedan följa den….. WOW, är det enda jag kan säga!

 

Mina reflektioner

Tack vare att jag och min man har haft så bra kontroll över vår ekonomi så har vi fått den att växa under de senaste åren, trots att vi båda två varit i startup-fasen av bolag och inte tagit ut tillnärmelsevis så bra löner innan vi tog vårt timeout-år, när vi fortfarande var anställda. Vi tycker att vi har kunnat lägga pengarna på precis det vi vill: fortsätta åka på semesterresor och ett behagligt vardagsliv för vår familj. Men vi gör aktiva val varje dag kring de inkomster och utgifter vi väljer och vi har jobbat hårt för att optimera det vi har och att skapa en hållbar plan, för nu men även för framtiden.

Och det är där jag menar att nyckeln ligger, när man har en struktur att följa och vet vad man behöver göra, då går det enkelt att skaffa sig kontroll och att börja jobba mot ett uppsatt mål. Idag skulle jag därför inte behöva vänta på en graviditet för att hitta min frihet. Jag skulle inte heller behöva förlita mig på en intäkt. Nu tänker vi aktivt på att ha flera intäktsströmmar.

Idag vet jag istället exakt vad jag skulle behöva för att redan i morgon kunna kidnappa min familj på ett nytt timeout-år, utan att göra avkall på mina drömmar om pension i framtiden. Jag har gjort en plan som är hållbar, både nu och i framtiden. Den frihetskänslan är oslagbar och den kan du också skaffa dig. Jag hjälper dig gärna med att finna ut HUR!

 

Tack för att du läste!
Mia Ingelström

 

För mer information om Financial Life Planning – gilla vår FB-sida Financiallifeplanning
Vill du gå vår gratiskurs ” Ta kontroll över din ekonomi i 5 steg” : länk till den här: Financiallifeplanning.simplero
Läs mer om mina tips till ett rikare liv: www.ettrikareliv.se

Better Globe

Ett sparande i sin vackraste form

Posted on
Better Globe @RikaKvinnor.se

Tänk att kunna bidra med arbete till en människa som, av olika anledningar, inte fått samma möjligheter som du. Tänk att kunna ge det barn, som växt upp med dysfunktionella, ibland drogberoende, föräldrar, möjlighet till trygghet och utbildning. Tänk att på ett konkret sätt kunna åtgärda effekterna från den avskogning vi människor orsakat och som är näst största anledningen till vårt allvarliga klimathot. Tänk att faktiskt kunna bidra till en bättre framtid, för både dina barn, barnbarn och deras barn, samtidigt som du hjälper dig själv.

 

Möten med härliga människor - Better Globe @RikaKvinnor.se
Det bästa med resan var mötena med människorna

Tänk att du kan bidra till allt detta genom ett företag som grundar sig på medmänskliga och humana värderingar och där hela affärsmodellen grundats utifrån principen; att hjälpa andra. Detta är för mig, vad etiskt, långsiktigt och hållbart sparande i sin vackraste form, är.

En välgörenhetsmodell som gör skillnad och samtidigt är långsiktigt hållbar

Jag är verkligen stolt över att vara med och bidra till en verksamhet som står för allt detta. Ett företag med ett sällan skådat mod i sin affärsmodell -att utrota fattigdom och korruption och samtidigt bidra till en grönare planet genom målet att plantera lika många träd som det finns människor på jorden. En affärsmodell som samtidigt gör alla involverade parter till vinnare, genom att inkludera att, såväl kunder som anställa – och vi som representanter för verksamheten i egenskap av att vara de kanske mest nöjda kunderna; ambassadörer – får ett rikare liv i flera bemärkelser – inte enbart ekonomiskt.

 

Resan till Kenya och Uganda -en resa för livet

I somras hade jag, i egenskap av kund, möjlighet att resa ner och besöka Better Globes verksamhet på plats i Kenya och Uganda. Förutom att resan, som inte är som vilken resa som helst, utan en resa som förändrar och ger en nya perspektiv och oförglömliga minnen för livet, så kom resan att ge mig större insikter och förståelse för hur företag faktiskt kan bedriva lönsamma verksamheter utan att det behöver ske på bekostnad av något, någon eller vår planet. Det behöver nämligen inte vara antingen eller, utan kan vara både och, och det är Better Globe som organisation ett levande bevis för.

Det som ständigt slog mig under resans gång, var hur väl företagets värderingar om integritet, hållbarhet och medmänsklighet genomsyrar precis allt man gör.  Vi hade nämligen förmånen att få träffa och prata med anställda, både på plantagerna och på kontoren, bönder, mikrolåntagare, skolungdomar men också högt uppsatta riksdagsmän som på olika vis varit med och både tagit del av och bidragit till verksamheten. Och känslan som samtliga personer gav var att Better Globes arbete är väldigt viktigt för dessa människor, deras liv och deras framtid (och även för vår framtid) och därför visas också stor respekt och tacksamhet för bolaget och människorna som arbetar här. Det märkte vi inte minst när vi möttes av diverse olika välkomstceremonier då vi reste runt för att möta dessa människor på olika platser på landsbygden i Kenya och Uganda. För genom att vi kunder väljer att sparar en del av våra pengar i Better Globe-träd bidrar det till följande;

 • träden skapar nya arbetstillfällen vilket bidrar till att människor kan lyfta sig själva ur fattigdom
 • träden förbättrar klimatet eftersom vi återplanterar miljontals träd som vi människor huggit ner
 • träden minskar även problem med jorderosion och ökenspridning i östra Afrika
 • träden ger barn möjlighet att gå i skolan och därmed skapa en helt annan framtid
 • träden lär barnen om miljö och att ta hand om miljön
 • träden finansierar mikrolånbanker, skolbyggnationer och vattenförsörjning
 • träden ger oss sparare en god förväntad avkastning om 15 procent per år
Planterar ett träd -Better Globe @RikaKvinnor.se
Här planterar jag mitt första lilla Better Globeträd på Kiambereplantaget i Kenya

 

Eftersom Better Globe kommit att bli ett av mina viktigaste projekt för att konkret bidra till en bättre framtid genom att plantera träd, känns det viktigt för mig att dela med mig och sprida ordet vidare. Förhoppningsvis kan vi tillsammans göra något för att utrota den sista fattigdomen på landsbygden i Afrika, få ännu fler barn att gå i skolan, och inte minst minska att klimatet “tippar över”. Och att plantera träd är, enligt forskarna, en mycket viktig parameter för just detta. I skrivande stund står över en miljon trädplantor redo att planteras ut och många många fler är på G inom de kommande åren då Better Globes verksamhet är på väg att expandera exponentiellt när man går från 3000 till ca 30 000 partnerbönder inom en 5-års period.

Om du vill vara med att bidra till allt detta känn dig då fri att besöka hemsidan för att läsa mer om Better Globe och det arbete som bedrivs för att på ett konkret sätt bidra till en ljusare och bättre framtid.

Och vill du börja spara i träd och/eller donationspaket och därmed konkret bidra till en bättre framtid samtidigt som du får en god förväntad avkastning kan du med fördel använda följande länk; www.betterglobe.se/24355 och klicka på “Köp träd” längst uppe till höger.

 

Disclaimer

Som ambassadör får jag 1€ per träd som köps genom mitt kundnummer i ersättning. Om du av olika anledningar inte tycker jag är en bra person att ha en relation till, eller tycker att jag förtjänar den ersättningen kan du bara googla Better Globe så kommer någon slumpmässigt utvald ta del av ersättningen istället.

 

Medlemsevent om hållbart sparande – Impact Investing

I början av november kommer Better Globe återigen resa land och rike runt och prata om allt detta; en framgångsrik verksamhet som bygger på en marknadsdriven välgörenhetsmodell, även kallat “Impact Investing” som konkret bidrar till att skapa en bättre framtid samtidigt som man ger människor förutsättningar för ett bättre liv OCH kan erbjuda oss kunder en bra avkastning. Det behöver nämligen inte vara antingen eller, utan kan vara både och. Dessutom kommer Jan Bolmeson från RikaTillsammans hålla ett pass om hållbart sparande, vilket verkligen är i ropet just nu.

Vill du komma och lyssna på medlemseventet om Better Globe och hållbart sparande, känn dig då fri att skicka ett mail så berättar jag hur du går tillväga för att anmäla dig och en vän; elisabeth@rikakvinnor.se

Vi kommer att besöka följande städer;

 • Köpenhamn 5 nov
 • Stockholm 6 nov
 • Göteborg 7 nov
 • Malmö 8 nov
 • Leksand 13 nov

Givetvis är det gratis att komma och lyssna.

Jag hoppas att även du vill vara med och bidra till något större för tillsammans gör vi faktiskt skillnad på riktigt 

Kiambereplantager 2012 Better Globe @RikaKvinnor.se
Kiambereplantaget bild tagen i februari 2012 – lägg märke till det stora Baobabträdet

 

Kiambereplantager 2018 Better Globe @RikaKvinnor.se
Kiambereplantaget bild tagen från vår resa juni 2018 – toppen på Baobabträdet går nu bara att skymta i bakgrunden. Träd i Afrika växer nämligen 6 gånger snabbare än i Sverige.

 

Arbetare på Kiambere plantaget - Better Globe @RIkaKvinnor.se - kopia
Några av arbetarna på Kiambere plantaget som vi fick träffa

 

Bebis planta -Better Globe @RikaKvinnor.se - kopia
Massa bebisplantor redo att planteras ut

 

Better Globe åsnor @RikaKvinnor.se - kopia
Better Globe-åsnorna på Kiambereplantaget

 

Trädplantor redo för plantering -Better Globe @RikaKvinnor.se
Trädplantor redo för plantering

Fastighetsinvesteringar

Så blev 24-åriga Johanna hyreshusägare i USA

Posted on
Johanna Malmström 24-år och fastighetsägare i Cleveland USA @RikaKvinnor.se

Några dagar innan jag gick in på meditationsretreat på Sri Lanka fick jag ett superhärligt mail från en läsare som bland annat berättade om sin fascination över att få pengarna att växa, och att något som fastnat i hennes huvud var intresset för att börja investera i fastigheter för uthyrning. Efter att ha läst artikeln Äntligen Hyreshusägare här i bloggen fick Johanna, som läsaren heter, återigen vatten på kvarnen om att fastighetsinvesteringar är det hon vill satsa på. Sagt och gjort bestämde sig Johanna för att, med hjälp av det powerteam, jag själv är en del av, slå till på en hyresfastighet i Cleveland i USA. Nu väntar vi bara på att själva closingen ska gå igenom innan huset kan börja generera de efterlängtade hyresintäkterna till Johanna.

Eftersom jag är en nyfiken själ ville jag naturligtvis veta mer om Johanna och vad som lett fram till att en 24-årig tjej från Göteborg vågar ta steget att investera in sin första hyresfastighet helt på egen hand, dessutom i USA! Därför bad jag Johanna om en intervju, som jag hoppas leder till att fler unga kvinnor vågar ta steget till att börja investera i fastigheter.

 

Berätta lite om dig själv, din egen bakgrund och varför du är intresserad av investeringar Johanna?

Jag är född och uppvuxen i Göteborg och för närvarande pluggar jag mitt sista år på Handels i Göteborg där jag läser management. Vid sidan av skolan arbetar jag extra som ekonomiassistent och där trivs jag väldigt bra.

Man kan väl säga att jag alltid drivits av en frihetskänsla, att kunna göra mina egna val i livet och leva det precis så som jag vill. Och för mig öppnar investeringar dörren för ett sådant liv.

Johanna Malmström 24-år och fastighetsägare i Cleveland USA @RikaKvinnor.se

 

Hur kom du på att du ville investera i hyresfastighet och varför just i USA?

Det är mycket tack vare min pappa, som innehar en stor kunskap inom området, som jag blev intresserad av investeringar. Tidigare har jag investerat i både aktier och fonder, men kände för att sprida riskerna och framförallt få fler passiva inkomster. Och i somras, när jag lyssnade på ett avsnitt från ”Rika tillsammans” där Annika Backlund, som byggt upp sig eget fastighetsbolag, blev intervjuad, fick jag verkligen upp ögonen för fastighetsinvesteringar. För mig var Annikas story så otroligt häftigt och inspirerande.

Därefter sökte jag mycket information kring just fastighetsinvesteringar, och kom fram till slutsatsen att det inte är lika hög avkastning här i Sverige och att det dessutom skulle det krävas rätt mycket arbete från min sida. Jag bestämde mig då för att avvakta lite och fundera på hur jag skulle gå vidare. Så en dag, när jag var inne på en av Facebooks största grupper för kvinnor som gillar aktier och privatekonomi – Economista, läste jag Elisabeths inlägg om att köpa tid för pengar genom fastighetsinvesteringar och började då läsa mer på bloggen RikaKvinnor.se och blev sjukt inspirerad av berättelsen om Elisabeths första fastighetsköp i USA! Jag tog därför kontakt med Elisabeth som hänvisade mig till sin kollega och här är vi alltså idag 🙂

 

Vad har du fått för reaktioner från omvärlden?

Folk har varit rätt förvånade och är nog inte vana vid att man som ung tjej ska komma på tanken att investera i fastigheter, för att inte tala om fastigheter i USA!. Detta märktes framförallt när jag var på banken, då banktjänstemannen initialt trodde jag skulle flytta till USA, vilket inte var fallet utan jag fick förklarat att det handlade om en investering, vilket i sin tur resulterade i ännu mer förvåning och höjda ögonbryn.

 

Vad har du för mål med dina investeringar?

Mitt långsiktiga mål är framförallt att få ihop ett större kapital för att sedan kunna försörja mig på den eventuella avkastningen. För att kunna nå dit, hoppas jag på en slags ”snöbollseffekt” och genom detta fortsätta återinvestera all vinst från hyresfastigheter och mina övriga investeringar.

 

Vad har du för mål i livet i stort?

Ett av mina stora mål i livet är att en dag driva eget företag. I grund och botten handlar det om att jag vill kunna göra sådant jag brinner för och drivs utav. Och för att knyta ihop säcken handlar det om just den där frihetskänslan för att kunna leva livet på egna villkor.

 

Vilka tips skulle du vilja ge till andra som går i samma tankar om att kunna investera?

Att man måste våga och att det aldrig är försent att börja! Var nyfiken och var inte rädd för att göra misstag, för att i slutändan, är vi alla människor.

 

Tack Johanna för att du ville ställa upp på denna intervju! //Elisabeth @RIkaKvinnor.se

 

Är du också nyfiken på att investera i hyresfastigheter?

RikaKvinnor.se hyreshus utomlands
Vårt första hyreshus i Cleveland i USA

Efter flera år av letande samt en ett år lång kurs med fokus på fastighetsinvesteringar utomlands, slog jag och min sambo äntligen till på vår första hyresfastighet i USA. Tidigare har vi delägt en större hyresfastighet i Huddersfield i UK, crowfundat fastigheter genom Tessin samt ägt fastighetsaktier i bland annat Castellum. Nu var vi dock sugna på att äga hela affären själva och när rätt kontakter äntligen dök upp och siffrorna visade på en riktigt god investering, fanns det inte så mycket att fundera kring. Sagt och gjort slog vi till och idag kan vi därför titulera oss hyreshusägare sedan juni 2018. Anledningen till att just hyresfastigheter kommit att intressera oss är framförallt för den månatliga passiva inkomsten. För precis som lönen kommer in på kontot i slutet av varje månad, kommer även hyresintäkterna in i slutet av varje månad, 12 månader om året. Vilket ingen aktie, eller annan typ av investering jag känner till kan konkurrera med.

Och tack vare vår egen erfarenhet från fastighetsinvesteringar, samt det powerteam som ligger bakom vår, Johannas och många andra svenska kunders framgångsrika fastighetsaffärer, kan vi erbjuda hjälp till fler personer som vill göra samma resa. Så om du är, eller känner någon som är, intresserad av att passivt äga hyresfastigheter utomlands, tveka inte att kontakta mig för mer information om hur du kan gå tillväga nu när det finns ett stort nätverk av duktiga personer inom branschen, framförallt i USA, men jag har även ingångar till UK, Cypern och i Spanien om det skulle vara av intresse för att kombinera nytta med nöje.

Du når mig på elisabeth@rikakvinnor.se

 

Inre rikedom

Månadens Rika Kvinna – Paulina Ljung-Duarte

Posted on
Paulina Ljung Duarte @Månadens Rika Kvinna @RikaKvinnor.se

Min årsresumé

Nu är det 11 månader sen jag påbörjade min 1-åriga tjänstledighet. Det här blir ganska lagom min årsresumé! En tid som förmodligen kommer vara en av de rikaste i mitt liv. Här nedan har jag summerat min avstickare från mitt 7-16 jobb.

Det var när det skavde på kontorsstolen och tankarna om frihet och rikedom kom till mig som min resa började. Vad är frihet och rikedom för just mig? Jag hade inget svar på det. Hur skulle jag ha det när jag bara kört full fart framåt i mitt liv. Det var troligtvis ingen slump att de frågorna kom till mig efter år av mycket jobb och fokus på vad 80-talisten kallar “karriär”. Jag hade tappat det roliga och glömt varför jag gjorde det jag gjorde och jag kände att jag ville något mer. Jag behövde göra något med min tillvaro, och det var här jag började utgå mer från mig själv och kärlek i mina val.

Jag fick göra en övning med min coach i vintras. Jag skulle skriva ner hur min drömdag såg ut. Jag hann skriva några rader innan mina hopplösa tankar fick prata högt ”Jag kommer aldrig få till en sån här dag i min bransch, jag måste byta yrke om det här ska gå, och det vill jag ju inte”. Min coach bad mig fortsätta, och jag lydde och skrev vidare utan att ta med de begränsningar som kom upp i mitt huvud.

 

“It starts with you”

Till slut kändes det som jag bara bytte ut min tid mot pengar. Jag förstod inte heller för vem, och jag förstod inte varför jag behövde lägga all min energi på jobbet och inte lämnade särskilt mycket övers till min fritid, vänner och familj. 2017 valde jag att stanna upp och connecta med mig själv, jag behövde tid för reflektion och perspektiv. Någonstans de senaste åren, påväg till toppen av vad jag trott varit synonymt med trygghet, dvs karriär, började jag gå emot mina värderingar, behov och känslor. Mitt liv för några år sedan såg nog inte ut att gå snabbare än några andras liv här i Stockholm, men jag tyckte det gick fort och jag hade känslan av att jag inte riktigt hann med. Hann med livet. Och då har jag inte barn!

Min ansökan om tjänstledigt godkändes, och förutom en resa i början på ledigheten hade jag inga spikade planer för året.  Jag hade en del tankar och idéer men inget bokat. Jag ville utforska, se vad den lediga tiden skulle göra med mig. Vilka dörrar som skulle öppnas. Vilka intressen och viljor som skulle få ta min tid som jag nu kunde spendera på ett helt annat sätt. Vad kommer vara viktigt och vad kommer bli mindre viktigt.

Under en lunch med pappa i början på året berättade jag att jag skulle skriva ett inlägg för en blogg som heter Rika Kvinnor, han skrattade och brast ut ”Va, men du är ju fattig! Och har 0kr i inkomst.” Sen satt vi där och hade kul åt det där båda två eftersom jag då hade varit utan lön några månader och inte hade några direkta framtidsutsikter på inkomstkälla. På pengar var jag kanske fattig, men jag kände mig inte alls fattig. Jag förklarade för honom den andra sidan av myntet av vad vi här inne kallar rikedom.

 

Hur ska du klara dig ekonomiskt?

Det var en vanlig fråga som kom upp hos folk. Jag har haft möjligheten att ta ledigt och luta mig tillbaka på sparade pengar från mina år jag arbetat, det var dags att skörda det jag odlat. Jag har alltid litat på att det kommer vara värt det och rent ekonomiskt löna sig längre fram.

Under den här tiden har jag kunnat leva exakt det liv jag velat ekonomiskt. Att leva med färre utgifter och en mer minimalistisk tillvaro har bara varit tillfredsställande. Ärligt kan jag säga att jag bara sett och känt fördelar med det, både i mitt liv och för jordens framtid. Jag har fått en annan klarhet i de där överflödiga utgifterna som tidigare bara gick av farten eftersom en bra lön kom in varje månad. Idag njuter jag av mina utgifter på ett annat sätt samtidigt som jag känner en lättnad i att konsumera mindre.

Under ledigheten har jag gjort medvetna placeringar i aktier och fonder, två investeringar på fastighetsmarknaden, och innan året är slut ska jag göra ytterligare en tillsammans med min sambo. Mitt mål är att ledigheten om 2-4 år inte ska ha ”drabbat” min privatekonomi eller min pension. Jag tänker hitta de inkomsterna på annat håll.

 

Älska dig själv, chilla mer och bygg ditt imperium!

För mig handlade det inte om att åka ut på en backpackerresa eller göra en “Eat Pray and Love”. Även om de tankarna fanns där i början för jag älskar ju den filmen. Det har mer handlat om att hitta min plats där jag är nu i livet, att göra resan från där jag står med ett par modifikationer. Jag har haft möjligheten att upptäcka nya platser, lära mig nytt inom personlig utveckling och framför allt om mig själv, hoppat på spännande seminarier, åka till Bara Vara och gå på Waking up Weekend.

Jag har kunnat resa, umgås med nya och gamla vänner samt mer med våra familjer och fått möta andra likasinnade tjejer – GULD värt. Jag har gett en chans till idéer som jag haft storslagna planer på för att inse att det inte är en bra ide, testat att måla, utvecklat mitt intresse för skidor, hängt mer i naturen, rensat både fysiskt och psykiskt, levt mer spontant, träffat en holistisk coach, lärt mig mer om sparande, köpt min första bostad utomlands, byggt på mitt intresse i fastigheter genom bland annat en ett-årig kurs, prova på att driva eget. Jag bygger hus på Spaniens solkust och har spontant kunna åka på utomlandsresa för en vän i kris. Ja, ett liv mer utefter vem jag är och vad jag vill. Jag är säker på att mycket av det jag gjort senaste tiden och de möjligheter som dykt upp aldrig hade hänt om det inte var för tiden jag frigjort.

En annan vinst under den här perioden har varit att jag haft tiden att ta hand om mig själv på ett helt nytt sätt. Jag har tagit tid för meditation vilket hjälpt mig i mycket under den här förändringen och det har gjort att jag (för det mesta) stått stadigt och tänkt klart när jag behövt ta beslut. Att få vara en stund med bara mig själv är numera en lyx. Det är väl i och för sig ingen som kunnat undgå detta verktyg idag men för er som inte testat, så rekommenderar jag det starkt. Fem minuter i stillhet mellan sängen och frukost varje morgon kan göra det hela lite klarare.

 

Magkänslan

Jag var med om något under ledigheten som blev ett litet test för mig och min magkänsla. Ungefär 7 månader in i ledigheten fick jag ett jobberbjudande och det handlade om den tjänst jag, utan att blinka, hade sagt ja till för 1,5 år sen. När processen för det jobbet började kände jag mig öppen och nyfiken, jag ville få en inblick i hur det skulle vara att jobba på världens största företag i min bransch. Vid den här tidpunkten hade jag redan sagt upp mig från mitt tidigare jobb och avbrutit tjänstledigheten med vetskapen att jag inte ville komma tillbaka utan istället ge mitt egna företag en chans. När den här jobbmöjligheten sen kom till mig fick det hela en ny dignitet. Jag hade ju sagt upp mitt tidigare jobb, som jag enkelt kunde jämföra med mitt nya jag var på väg att skapa, men var jag beredd att säga nej till den här möjligheten som var helt ny för mig? Det här var ju en jättechans om du hade frågat de som bygger bra CV. Men jag vill inte in i den där loopen. Jag valde att lita på min magkänsla och tackade nej. De fick höra motiveringen från min mage och mitt hjärta, och de förstod.

 

Vad tjänstledigheten lett till

Jag utforskar fortfarande än idag, både hos mig själv och på jobbfronten. Men jag har landat de stora pusselbitarna. Jag bygger fortfarande på min plattform där jag vill stå med mitt företag framöver och försöker med hjälp av den kreativa processen skapa jobbmöjligheterna. Jag vill även möjliggöra att jag parallellt med mitt jobb ska kunna ägna tid åt projekt och intressen som ger mig annat värde än det jag idag hittar i mitt yrke. Jag känner en frihet i att tänka de tankarna, att kunna ha möjligheten och tiden för gamla och nya idéer. Jag kan för nu har jag friheten.

 

Månadens Rika Kvinna - Paulina Ljung-Duarte @RikaKvinnor.se
Efter tjänstledigheten -en ny Paulina fylld av närvaro och liv

För att gå ifrån den finansiella till den inre rikedomen så är det där jag gjort de stora vinsterna. Jag har fått svaren på mina frågor, mitt varför och vad frihet är för mig. Jag har haft möjligheten att gå från tankar till verklighet på så oerhört många fronter att jag nu har ett annat lugn i mig. Jag känner inte längre att jag bara kör på i tunnelseende mot något som anses vara rätt och perfekt utan jag KÄNNER det i mig nu att jag är påväg mot det som är rätt och perfekt för mig. Jag vet att det banar väg för att kunna leva det liv jag i framtiden vill leva med min sambo och familj.

Idag har snart ett år gått och jag känner mig mer tillfredsställd än tidigare. Det må låta klyschigt men idag kan jag ha en sådan dag som jag satt och beskrev under sessionen med min coach. Den där dagen som då kändes väldigt långt bort i horisonten, rättare sagt omöjlig, är en sån typ av dag jag kan skapa för mig själv nu. Jag är kvar i min bransch och jobbar i egen regi som konsult inom projektledning i byggbranschen i Stockholm. Jag har hittat ett kreativt och för mig effektivt sätt att både jobba och leva ett liv där balansen är återställd och jag ser mitt varför varje dag.

 

Hör gärna av er med vilka fråga ni än må ha,

Kärlek

 

 

Mail: paulinaprojects@yahoo.com

Följ gärna @paulinaprojects på Instagram för att veta mer inom kort

 

 

Better Globe

Tips till fars dag och/eller årets julklapp 2018! Ge bort ett träd med avkastning

Posted on
Pengar växer visst på träd - Better Globe @RikaKvinnor.se fotograf Jan Bolmeson @rikatilsammans.se

Det bästa tillfället att plantera ett träd var för 20 år sedan, det näst bästa är idag.
//Kinesiskt ordspråk


Själv undviker jag nämligen gärna att bidra till konsumtionssamhället i onödan. Dessutom tycker jag det är både svårt och jobbigt att hitta tillräckligt bra gåvor och julklappar som jag både kan stå för, som känns roliga att ge bort, och som mottagaren samtidigt har glädje av under en lång tid framöver.

 

Visste du att du kan göra dig och din familj koldioxidneutrala genom att köpa 48 eller fler träd per år?

Därför är jag otroligt glad att kunna köpa och ge bort träd som julklapp och gåva till nära och kära genom Better Globe. Förutom att bidra till en bättre framtid, både för både givaren och gåvomottagaren, ger Better Globe-träd gåvomottagaren möjlighet till avkastning i form av riktiga pengar över en 15-års period.

Eftersom jag själv är en riktig “träd-nörd” och fullkomligen älskar träd, är denna gåva bland det finaste jag vet att ge bort. Dessutom är det en mycket uppskattad present för både stora och små. Alla som fått träd eller donationspaket av mig i gåva eller julklapp har blivit jätteglada, speciellt när jag berättar om värdet som träden bidrar till i form av arbetstillfällen, bidrag till skolbyggnation, vattenförsörjning, mikrolånbanker och inte minst en bättre och grönare framtid.

 

Gåvobrev

När man köper ett träd eller donationspaket genom Better Globe kan man dessutom skriva ut ett fint gåvobrev till mottagaren som visar på det totala värde som träden skapar. Detta brukar bli mycket uppskattat av mottagaren, och ramar man dessutom in gåvobrevet blir det en jättefin present.
Årets julklapp 2017 - ge bort ett träd @RikaKvinnor.seOm du genom en gåva till dig själv eller någon du känner, vill bidra till en bättre och mer hållbar framtid kan du med fördel använda denna länk

• 1 Better Globe-träd kostar 17€ (total förväntad avkastning per träd 208,25€)
• 1 donationspaket kostar 53€ (total förväntad avkastning för två träd 416,5€)

Jag vill dock vara tydlig med att jag som ambassadör för Better Globe får 1€ i ersättning för varje träd som köps genom mitt kundnummer.

 

Lite kuriosa om Better Globe

Genom visionen att utrota fattigdomen i Afrika och plantera lika många träd som det finns människor på jorden, vänder Better Globe upp och ner på hela begreppet bistånd och välgörenhet genom att skapa lönsamma affärer i Afrika där men erbjuder oss kunder att på ett etiskt, hållbart, miljövänligt och långsiktigt sätt, spara pengar, samtidigt som vi är med och delar på vinsten.

Better Globe tar sig därmed an några av vår tids största utmaningar. Genom att plantera träd, på annars obrukbar mark, bygga skolor och ge mikrolån skapas en mer hållbar och bättre framtid. Eftersom problemen med extrem fattigdom, brist på utbildning, skogsskövling och klimatförstöring är så stora, behövs hjälp från tusentals människor som bidrar.
Genom att spara våra pengar i Better Globe bidrar vi med att;

• Fler människor lyfts ur fattigdom genom att de får arbetstillfällen och tillgång till mikrolån
• Barn får en möjlighet att gå i skola, få en utbildning och tidigt lära sig om faran med korruption
• Bönderna får högre avkastning på sin befintliga mark, kan bo kvar och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden
• Vår miljö förbättras eftersom träden binder koldioxid, minskar erosionen och hindrar ökenspridningen.

Läs mer om Better Globe här

Eller använd denna länk för att köpa träd till dig själv eller för att ge bort som gåva eller julklapp.

 

Better Globe

Välgörenhet med möjlighet till god avkastning

Posted on
Planterar ett träd -Better Globe @RikaKvinnor.se

Våra pengar idag skapar framtiden – därför väljer jag att investera hållbart

Hållbara investeringar @RikaKvinnor.se

Det är viktigt för mig att de pengar jag investerar bidrar till den framtid jag vill skapa för mig, mina barn och deras barn. Jag tycker själv det är svårt att hitta riktigt bra investeringar eller sparande som bidrar till allt detta. Indianhövdingen Oren Lyons har i många år pratat om vikten av den sjunde generationen. När vi fattar ett beslut idag ska vi tänka hur det kommer att påverka livet för barnen om sju generationer. Då inser man vilket stort ansvar vi har som konsumenter idag, om vi ens har 7 generationer på oss…

Vi har redan passerat det datum då vi människor förbrukat mer av jordens resurser än vad som kan återskapas. I praktiken konsumerar vi 1,5 jordklot per år, i Sverige är det så illa att vi konsumerar 4,5 jordklot per år per person. Så det krävs inget geni för att räkna ut att detta ger förödande konsekvenser. Forskarna säger dessutom att vi har max 12 år på oss att vända den här trenden för att vi inte ska råka ut för den så kallade “Hot house” effekten, vilken kommer leda till att vår planet blir omöjlig att leva på. Och här kan vi konsumenter med vår makt och våra pengar faktiskt bidra till att skapa en bättre framtid.

Impact Investing – investeringar som bidrar till en bättre och mer hållbar framtid

Impact Investing är ett koncept som vuxit fram ur vår tids stora utmaningar och som möjliggör för investerare och småsparare att bidra till en bättre och mer hållbar framtid, ofta genom att låna ut pengar genom crowdfounding, mot en förväntad avkastning, till företag och projekt som har som ändamål att på olika sätt förbättra vår värld och framtid.

Bland annat är Better Globe en organisation som använder sig av konceptet Impact Investing och som vänt upp och ner på hela begreppet bistånd genom att skapa långsiktiga, etiska, hållbara och lönsamma affärer i Afrika. Företaget tillhandahåller verktyg för självhjälp till riktigt utsatta områden med upp till 15% avkastning tillbaka till alla som bidrar, vilket enligt mig gör det till ett intressant alternativ eller komplement för sparande.

Entreprenörer och stora företagare har börjat inse att det både går att göra gott, bidra till en bättre värld och samtidigt tjäna pengar. Det är en otrolig positiv kraft som väntar på att få blomma ut – och tillsammans med organisationer och företag som Better Globe och Trine kan vi privatpersoner, med hjälp av våra pengar, faktiskt vara med och bidra till denna utveckling.

Jag har själv varit kund i Better Globe sedan 2015 och har sedan dess insett vilken enorm skillnad denna sparform gör, både för miljön och för våra medmänniskor. Sedan starten 2006 har Better Globe snart planterat över 1 500 000 träd och hjälpt tusentals människor att lyftas ur fattigdom. Det är inte välgörenhet, utan hjälp till självhjälp där alla involverade parter blir vinnare, inklusive vi kunder.

Ge en man en fisk och han blir mätt för dagen.

Lär honom att fiska och han blir mätt för resten av livet.
//Lao Zi


Hållbarhet ger bättre avkastning

Precis som den ökade efterfrågan på ekologisk mat, efterfrågar många ett etiskt, hållbart, miljövänligt och långsiktigt sätt att spara på. Samtidigt sparar många av oss fortfarande i fonder eller aktier där företagen inte alls bidrar till att göra världen till en bättre plats. Tvärtom. Och att spara hållbart, etiskt och långsiktigt förknippas fortfarande med att investera i något som bara är “halvsmutsigt” eftersom de värsta industrierna, så som; porr, tobak och fossila bränslen undviks. Vi väljer bort istället för att välja till. Anledningen är kanske brist på bra alternativ eller kunskap, men också att många fortfarande verkar tro att hållbarhet kommer på bekostnad av avkastningen.

Vi faller ofta i samma fälla när vi pratar om vår egen klimatpåverkan som i bästa fall är koldioxidneutral. Det är att sätta ribban lågt. Varför inte prata om investeringar som faktiskt bidrar till en bättre värld och till och med minskar mängden koldioxid, samtidigt som det ger avkastning!?

Forskning visar dessutom att organisationer, med en holistisk syn på företagande där helheten syftar till att hjälpa så många som möjligt på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, också tjänar mer pengar. Genuint hållbarhetsarbete verkar alltså även bidra till bättre avkastning (Laloux 2014).

 

Låt dina pengar växa på träd – Spara etiskt, hållbart och långsiktigt

Genom visionen att utrota fattigdomen i Afrika och plantera lika många träd som det finns människor på jorden, erbjuder Better Globe oss kunder att på ett etiskt, hållbart, miljövänligt och långsiktigt sätt, spara pengar, samtidigt som vi är med och delar på vinsten.

Better Globe tar sig därmed an några av vår tids största utmaningar. Genom att plantera träd, på annars obrukbar mark (semiökenområden), bygga skolor och ge mikrolån skapas en mer hållbar och bättre framtid. Eftersom problemen med extrem fattigdom på landsbygden, brist på utbildning, skogsskövling och klimatförstöring är så stora, behövs hjälp från tusentals människor som bidrar.

Genom att spara våra pengar i Better Globe bidrar vi med att;

 • Fler människor lyfts ur fattigdom genom att de får arbetstillfällen och tillgång till mikrolån
 • Barn får en möjlighet att gå i skola, få en utbildning och tidigt lära sig om korruption
 • Bönderna får högre avkastning på sin befintliga mark, kan bo kvar och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden
 • Vår miljö förbättras eftersom träden binder koldioxid, minskar erosionen och hindrar ökenspridningen

 

Hur Better Globe-träd ger ca 15 % i avkastning per år

Först och främst är det viktigt att förstå hur hela affärsmodellen fungerar. Better Globe är ett vinstdrivande företag med visionen att utrota fattigdomen i Afrika genom att plantera lika många träd som det finns människor på jorden. Precis som alla företag, behöver Better Globe tjäna pengar för att bedriva sin verksamhet. Dessa pengar uppstår när Better Globe säljer träd till oss kunder för 17€ st. Träden marknadsförs och säljs genom Better Globes ambassadörer som får 1€ i ersättning per sålt träd. Jag är själv kund och ambassadör för Better Globe.

Better Globe använder återstående 16€ för att utveckla verksamheten, betala löner, plantera träd, finansiera skolbyggnationer, skänka pengar till mikrolånsbanker och annat som behövs för verksamhetens drift. Efter en tid har träden vuxit sig tillräckligt stora för att kunna generera avkastning, både genom försäljning av skördade frukter, nötter, gummi och genom själva avverkningen. På så vis kan kundens investerade 17€ återbetalas mot en förutbestämd ränta enligt principen nedan:

Illustration av hur avkastningen från ett Better Globe träd genereras till dig som kund;

Better Globe @RikaKvinnor.se

Räknar man om detta i procent blir internräntan ca 17 %. Det vill säga den ränta som skulle behövas med hjälp av ränta på ränta effekten för att 17€ på 20 år ska bli en summa om totalt 208,25€ enligt summeringen nedan;

Better Globe @RikaKvinnor.se

Förutom enskilda träd, erbjuder Better Globe sina kunder att köpa donationspaket. Ett donationspaket består nämligen av:

 • 2 träd som ger en förväntad avkastning över 20 år
 • 2 träd som skänks bort till lokalbefolkningen som får motsvarande avkastning
 • 500 liter vatten som skänks bort
 • 1,50 € som skänks till att bygga eller renovera skolor
 • 1,50 € som skänks till att finansiera mikrolånbanker

Den förväntade avkastningen per donationspaket blir således 416,5€ enligt bilden nedan;

Köp gärna träd, men inte för alla dina pengar

Sedan starten 2006 har Better Globe arbetat med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten genom att hitta smartare sätt att plantera träd, förhindra skadedjur, bevattna trädplantagerna etc. Samtliga kunder som varit berättigade avkastning från år 2010, har fått sin avkastning utbetald och i tid. Precis som med alla typer av investeringar finns det dock inga garantier eftersom en investering alltid innebär en risk, och kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är nämligen ingen garanti för framtida avkastning, detta gäller för såväl aktier som för Better Globe och för alla typer av investeringar. Du får helt enkelt avgöra själv om Better Globes affärsmodell är något du tror på och vill bidra till och om den förväntade avkastningen motsvarar den risk du är villig att ta genom att spara pengar i Better Globe.

För egen del anser jag att risken är motiverad i förhållande till den goda förväntade avkastningen om ca 15% per år, därför har jag valt att spara ca 10% av mitt kapital i Better Globe. Framförallt för att jag också vet att pengarna kommer till nytta redan idag, så för mig är mitt bidrag lika mycket en investering med hjärtat som med plånboken, och ett sätt för mig att konkret bidra till en bättre framtid. 2017 hjälpte jag till exempel till med att över 10 000 träd planterades. Sådana insatser gör faktiskt skillnad på riktigt.

Precis som med allt här i livet bör man aldrig lägga alla ägg i samma korg. Att sprida risker, genom att investera i olika tillgångsslag, och investera max 5-10% av sitt totala kapital i en enda investering är alltid att rekommendera vid alla typer av investeringar. Så om du redan sparar i fonder, aktier, råvaror som guld etc. kan det eventuellt vara en idé att komplettera portföljen med en realtillgång i form av snabbväxande skog genom Better Globe. Om inte annat att lägga in det som en observationspost. Dessutom påverkas träden inte av svängningar på börsen eller finanskriser, utan växer så länge de får sol, näring, kärlek och vatten.

Min goda vän och tillika bloggkollega Jan Bolmeson på RikaTillsammans.se har beskrivit riskerna med Better Globe utförligt i denna artikel; Riskerna i Better Globe

 

 

Köp träd till dig själv – eller ge bort som gåva eller julklapp

Visste du att du kan göra dig och din familj koldioxidneutrala genom att köpa 48 eller fler träd per år eftersom varje träd förväntas binda upp till 0,5 ton koldioxid under sin livstid? Om du vill bidra till Better Globes arbete kan du välja att köpa träd till dig själv, eller ge bort i gåva eller som en uppskattad julklapp. Alla som fått träd eller donationspaket av mig i gåva har blivit jätteglada, speciellt när jag berättar om värdet som träden bidrar till i form av arbetstillfällen, bidrag till skolbyggnation, vattenförsörjning och mikrolånbanker, samt miljöaspekten genom att bidra till att binda koldioxid i luften, samt minskad risk för ökenspridning. Att träden dessutom ger gåvomottagaren avkastning i form av riktiga pengar blir ofta en positiv och välkommen bonus utöver allt annat som träden faktiskt bidrar till.

 • 1 träd kostar 17€ (förväntad avkastning 208,25€)
 • 1 donationspaket kostar 53€ (förväntad avkastning 416,5€)

Månadsspara i träd

Jag är en varm förespråkare för enkla och smarta investeringar då jag, som många andra, vill lägga minimalt med tid på mitt sparande och investeringar, och ändå få maximalt med avkastning. Därför uppskattar jag att, förutom att kunna köpa enskilda träd och donationspaket när jag vill utöka mitt trädsparande, eller ge bort som gåva, kunna spara i träd och donationspaket automatiskt via mitt kreditkort varje månad, vilket gör att jag kan ägna mig åt roligare saker och ändå bli positivt överraskad av resultatet. Dessutom genererar trädköpen även bonus på kreditkortet, vilket därmed ger mig en extra avkastning direkt vid köp.

 

Trogna kunder belönas

Better Globe belönar även sina kunder som regelbundet sparar i minst 10 träd och 1 donationspaket i månaden med 20 bonusträd per år. Att månadsspara genom denna modell ger på årsbasis 164 träd eftersom varje donationspaket innehåller två träd. Bonusträden ger samma avkastning som de vanliga träden, vilket gör att kostnaden för träden blir 16,32€ istället för 17€, vilket motsvarar en rabatt på 4%. Därmed är det mer förmånligt att månadsspara än att köpa enskilda träd för 17€ st. Dessutom bidrar man till mer hjälp genom att man då också köper donationspaket.

Att månadsspara 10 träd och 1 donationspaket (inkl 20 bonusträd) ger en total avkastning per år om 34 153€ from år 20 när träden avverkas. Med dagens eurokurs (9,58sek/€) blir det över 300 000 sek per år i avkastning! Ett bra tillskott för en framtida pension eller sparande till barn enligt illustrationen nedan;

Skulle man i mitten av året komma på att man vill börja månadsspara, tillåter Better Globe dessutom komplettering för föregående månader. Så länge man under året kommit upp i totalt 120 träd och 12 donationspaket, erhålls de 20 bonusträden.

 

Oavsett ”pengarna” har Better Globe bidragit med följande

 • Anställt personer i Afrika på heltid och deltid
 • Planterat ca 1 500 000 träd, eller 3 000 ha skog
 • Skänkt bort pengar till mikrolånbanker som i sin tur lånat ut till tusentals personer i Afrika
 • Finansierat skolrenoveringar
 • Donerat träd till skolor
 • Inlett samarbeten med kenyanska organisationer
 • Intresseanmälningar från över 1000 lokala bönder i Afrika
 • Ökat skolnärvaron med över 100% där Better Globe är verksamma
 • Bundit koldioxid och hindrat ökenspridning
 • Minskat kriminalitet och ökat framtidstron

 

Hur kommer jag igång att köpa träd?

Om du har frågor, vill börja månadsspara, eller göra ett engångsköp av träd till dig själv eller som gåva eller julklapp kan du göra det via länken till Better Globes hemsida; Better Globe.
Eller genom att kontakta mig direkt; elisabeth@rikakvinnor.se

Och är du intresserad av att göra större inköp av Better Globe träd, kontakta mig för att erhålla en eventuell mängdrabatt.

Jag vill också vara tydlig att jag som ambassadör för Better Globe får 1€ i ersättning för varje träd som köps genom mitt kundnummer, precis som du kan få motsvarande ersättning om du rekommenderar ditt kundnummer till nära och kära som köper träd.

 

Tack för att du orkat läsa ända hit om en investering som ligger mig varmt om hjärtat och som jag brinner för att vara en del av och bidra till, inte minst för vår planets framtid.

Vill du spana in Better Globes plantagen går detta att göra via; Google Earth
Annars är du välkommen att hänga med på Better Globes kundresor för att besöka plantagen, mikrolånbankerna, kontraktsbönderna, skolorna och alla människor som arbetar med och kring Better Globe på olika vis i Kenya och Uganda. Denna resa gjorde jag själv sommaren 2018, och det är verkligen en resa som förändrar och ger nya insikter och perspektiv för livet.

www.betterglobe.se

Inre rikedom

Vipassana – insiktsmeditation som förändrar på djupet

Posted on
Vipassana meditation @RikaKvinnor.se foto @photos.of.moe

Efter 10 dagar i total tystnad, och därefter 10 dagar för att smälta allt, är vi nu tillbaka i den så kallade ”verkligheten” som numera är i paradiset Goa, och närmare bestämt i supermysiga yogabyn Mandrem. Det är verkligen en ynnest att unna sig själv gåvan att spendera 10 dagar i tystnad på det här viset och även att ge sig tiden att smälta det som varit, eftersom jag normalt sätt brukar börja arbeta dagen efter ett retreat. Dessutom var det spännande att uppleva ett retreat utomlands. Även om formatet är desamma över hela världen, var den kulturella skillnaden, mot att göra retreatet i Sverige, stor.

Trots att det är tufft, både fysiskt och psykiskt, är resultaten från dessa dagar obetalbara. Både jag och Björn har fått många nya insikter och framförallt en tydligare vision framåt. Min inre röst har sagt sitt och jag vet nu, mer än någonsin, att jag fortfarande har en hel del utmaningar kvar att arbeta med för att bli ”helare” och ”bättre” som människa och medmänniska. Sakta men säkert tar jag mig framåt. Skalar löken lager efter lager, för att komma närmre kärnan. Och samtidigt får man vara ödmjuk inför att det är en livslång resa att lära sig ”konsten att leva”.

 

Mental träning -fast på en djupgående nivå

I grund och botten är Vipassana en enkel, men djupgående teknik för mental träning. På samma sätt som vi använder fysiska övningar för att förbättra vår fysiska hälsa, kan Vipassanatekniken användas för att utveckla ett sunt sinne. Vi är nämligen alla mer eller mindre fångar i vårt eget sinne och i våra egna tankar.  Försök till exempel att bestämma din nästa tanke, en ren omöjlighet.

 

En introduktion till tekniken och 10-dagarsretreatet

Eftersom det är svårt att förklara för någon som inte själv, genom egen erfarenhet, upplevt ett Vipassanameditationsretreat tänkte jag försöka ge en kort introduktion till själva tekniken, som i sig är väldigt basic och enkel, och även själva tiodagarsretreatet.

Jag vill dock vara tydlig med att Vipassana inte är ytterligare en intellektuell workshop för att stilla vår nyfikenhet och ständiga sökande efter ”något”. Utan Vipassana är en resa, eller snarare en upptäcktsfärd, som görs med slutna ögon där målet är att transformeras genom att förändra hjärnans ohälsosamma vanemönster på djupet, och därigenom kunna börja leva ett bättre liv när vi inte längre styrs av vårt så kallade ”undermedvetna”. Ett mer harmoniskt och fridfullt liv. Ett liv i lycka oberoende av yttre omständigheter. Tekniken ger oss nämligen ett verktyg att komma ur vårt ”lidande” som vi alla har mer eller mindre av då och då. Det är därför tekniken kommit att kallas för ”Konsten att leva”.

 

De är lätt att vara lycklig när allt går bra

Alla söker vi efter frid och harmoni, eftersom det är vad vi mest av allt tenderar att sakna i våra liv. Från och till upplever alla såklart lycka, harmoni, kärlek och närvaro i våra liv, och då är det enkelt att känna sin ”in tune” och att livet leker underbart. Ellerhur!?

 

När allt går åt helvete då?

Men visst händer det att vi också upplever känslor av rädsla, tomhet, ilska, irritation, oro, ångest, avund och lidande. Och när vi upplever dessa negativa känslor tenderar vi dessutom, förutom att vi försöker fly från dessa ”jobbiga” känslor, att medvetet eller omedvetet, sprida dem till andra.

Vad Vipassa lär ut är en teknik för att kunna uppleva sinnesfrid och harmoni även när vi upplever ”negativa” känslor och ”lidande”. Det vill säga livet inte alls blir som vi tänkt oss, vilket det ju sällan blir.

Det kan vara vardagliga händelser som att du upptäcker att; du fått punktering på cykeln när du har som mest bråttom till jobbet, dina barn vägrar klä sig på morgonen, någon räcker fingret åt dig i trafiken, din chef fäller en onödig kommentar, eller att din partner glömt göra den där tjänsten hen lovat.

Men det kan också vara händelser av större karaktär så som att din partner lämnar dig för någon annan, du blir uppsagd från jobbet, en nära familjemedlem avlider eller får en allvarlig diagnos av läkaren.

Att ha förmågan att uppleva sinnesfrid och harmoni, och samtidigt känna att det trots allt finns en grundläggande kärlek och lycka, även när saker och ting går åt helvete rent ut sagt, är det som tekniken framförallt lär ut.

För det är enbart vid dessa, mer utmanande, tillfällen som vi kan mäta hur långt vi faktiskt kommit på resan mot ett liv i frid och harmoni. Detta betyder dock inte att praktiken gör oss till känslolösa monster, tvärtom. Vi tenderar att känna ännu mer medkänsla och ännu mer kärlek, men vi gör det från en ”ren” grund utan en tillstymmelse av begär eller motvilja, och utan att förvänta oss något tillbaka.

 

Att läka sig själv från allt ”lidande”

Vipassana betyder; ”Att se saker som de verkligen är” och är en av världens äldsta meditationstekniker upptäckt i Indien för över 2500 år sedan av Siddharta Gautama, också känd som ”The Buddha”. Dock har tekniken ingen som helst religiös eller sekteristisk koppling, utan är en universell teknik som fungerar för alla människor, oavsett kultur, bakgrund eller sexuell läggning.  Syftet med tekniken är nämligen att lära sig läka sig själv från så kallat ”mänskliga lidande”. Mänskligt lidande beror framförallt på vår fantastiska, och ibland destruktiva, förmåga att kunna tänka, och därför är det framförallt våra egna tankar som tenderar att skapa vårt lidande i kombination med våra känslor. För att kunna läka från detta lidande används således själviakttagelse.

 

10-dagarskurserna

Tekniken lärs ut under 10 dagar långa internatkurser för nya studenter och följer alltid samma schema där kurserna hålls. Det finns idag 188 center över hela världen, varav ett i Ödeshög i Sverige. Det tas inte ut några avgifter för kurserna – inte ens för kost och logi. Alla kostnader täcks nämligen genom frivilliga donationer från tidigare kursdeltagare som upplevt teknikens goda verkan och därmed vill ge andra möjligheten till desamma.

 

Vipassanaretreat at Sri Lanka @RikaKvinnor.se
Den vackra blomgången på Vipassanaretreatet i Anuradhapura på Sri Lanka
Ädel tystnad

Under kursen lever man i fullkomlig tystnad, så kallad ”ädel tystnad”. Så fort man anländer till centret lämnar man in sina personliga tillhörigheter för förvar så som; smartphone, dator, padda, böcker, skrivmaterial, musikinstrument, pengar etc.

De tre första dagarna

Själva meditationen sker därefter enligt ett schema, med både vägledd meditation samt övning på egen hand, och sträcker sig från tidig morgon till kväll.

Det första man blir ombedd att göra är att fokusera på sin egen naturliga andning. Det vill säga att observera andningen när den kommer in och ut ur näsborrarna. Utmaningen här är att behålla fokus på andningen så länge som möjligt.

Att fokusera på den naturliga andningen – lätt men inte enkelt

Låter det enkelt? Det är det inte. Det är nämligen otroligt svårt att undvika att tankarna plötsligt, mestadels omärkbart, seglar iväg med oss efter ett tag. Tillslut kommer man på sig själv med att tankarna vandrat iväg med uppmärksamheten. Då är det bara att, utan att döma, komma tillbaka till att återigen fortsätta fokusera på den naturliga andningen när den kommer in och ut ur näsborrarna.

Att sinnet vandrar iväg med vår uppmärksamhet sker ungefär en trilljon gånger under de första dagarna när sinnet fortfarande är uppjagat från alla sinnesintryck vi ständigt blir matade och matar oss själva med i den ”vanliga världen”. Därför pågår denna, relativt okomplicerade, övning under de 3 hela första dagarna.

En strid av tankar, känslor och minnen uppenbarar sig

Vad som är intressant är dock att när vi väl sitter ner och fokuserat mediterar på detta sätt under 10 timmar per dag kommer en oundviklig och oändlig storm av olika tankar, känslor, minnen, rädslor och andra obearbetade saker att flöda upp inom oss. Själv fick jag uppleva otroligt många bortglömda minnen under just denna kurs, även om varje kurs bjuder på olika upplevelser. Det är nämligen så att alla våra minnen finns lagrade i våra celler, och när vi sitter ner och bara observerar, utan att distrahera sinnet på annat sätt tex med mobiltelefonen, socialt umgänge, träning, jobb, hobbyaktiviteter etc, så tenderar gamla minnen att komma upp till ytan igen. Vad vi gör med dessa minnen under meditation är att enbart observera dem, utan att reagera eller värdera. Vi lär oss med andra ord att studera våra minnen och känslor objektivt, som en objektiv forskare som studerar något intressant.

 

Vipassana Sri Lanka @RikaKvinnor.se
Stora meditationssalen
Efter tre dagars ”kamp” är vi redo för “Vipassana”

Och efter tre dagars, mer eller mindre, lång kamp, börjar dock sinnet sakta att stilla sig och tankarna blir färre, tystare, lugnare och mindre intensiva. Mer likt mjuka moln som sakta svävar fram på himmeln, istället för som tidigare när tankarna, likt en apa i ett träd, hoppade från den ena tanken (grenen) till den andra tanken (grenen) till den tredje osv osv. Därav uttrycket ”monkey mind”.

För genom att fokusera så pass länge, 30 timmar för att vara exakt, på ett litet område precis under ingången till näsborrarna och ovanför överläppen, blir sinnet så pass skarpt och finkänsligt att man kan börja känna minsta lilla subtila andetag som kommer in och som går ut ur näsborrarna. Och först när sinnet blivit så här knivskarpt, likt ett rakblad, vilket det blir efter 3 dagars intensiv träning, är man redo att lära sig själva tekniken; Vipassana.

En helt ny värld uppenbarar sig

Dessutom uppenbarar sig en helt ny värld av kroppsliga förnimmelser, eller sensationer, inom detta lilla område. Naturliga kroppsliga förnimmelser som ständigt finns där inom och utom vår kropp, men utan att vi är medvetna om dem.

Kroppsliga förnimmelser eller sensationer (på engelska sensations) kan till exempel vara; kliande, pirrande, spänningar, stickande, pulserande, sammandragande, expanderande, värme, kyla, fukt, lätthet, tyngd, tryck, flöde hårdhet, styvhet, mjukhet, vibrerande etc.

Det vill säga naturliga fysiska förnimmelser, men som aldrig förr kunnat upplevas så tydligt, eftersom vi inte lärt oss hur man observera dem. Denna tydliga medvetenhet om våra fysiska sensationer, utan att reagera på dem, oavsett vilka de är, är hela kärnan i Vipassanapraktiken.

När detta blev uppenbart för mig under min första kurs, hur ”enkelt” det är att förstå sig själv och sitt beteende, blev jag faktiskt upprörd över att man inte lärt ut denna självobservationsteknik i skolan. Det blev så tydligt för mig att detta är ett verktyg som gör att ilska, irritation, avund, tomhet, ångest, oro mm inte behöver existera så intensivt i våra liv, om vi bara förstår våra fysiska kroppsliga förnimmelsers ursprung, inte på en intellektuell nivå, utan genom egen upplevd erfarenhet på den ”så kallade” undermedvetna nivån. Vilket är där tekniken verkar.

 

Hur fungerar det i praktiken

Varje ljud, varje bild, varje smak, lukt och känsel, det vill säga allt som kommer i kontakt med kroppen genom våra sinnesorgan skapar omedvetet någon form av förnimmelse eller sensation inom oss. Denna medvetenhet, om våra naturliga fysiska sensationer, är det man brukar kalla för den gyllene länken mellan vårt sinne och vår kropp. Med andra ord, om vi kan bli medvetna om hur, när, var och varför våra kroppsliga sensationer uppstår så har vi nyckeln till att förstå mänskligt beteende.

 

Behagliga, obehagliga eller neutrala känslor – oavsett vilket tenderar vi att reagera

Att göra sig bekant med dessa kroppsliga förnimmelser är centralt i Vipassanatekniken. Genom övning av tekniken blir vi medvetna om att den fysiska upplevelsen (tex att någon säger något elakt till dig) och vår mentala reaktion (vilka sensationer som uppstår i kroppen och var de uppstår när någon säger något elakt till dig) är två helt olika processer.

Dessutom reagerar vi oftast automatisk (undermedvetet) beroende på om förnimmelsen är behaglig, obehaglig, eller neutral. Till behagliga sensationer brukar vi reagera med begär, dvs att vi gärna vill hålla fast vid upplevelsen. Känslor av girighet, snålhet och fåfänga är alla födda ur begär. Tex är kärlek där man förväntar sig något tillbaka ett exempel på girighet och snålhet. Du förväntar dig något X (girighet) och bara om X är uppfyllt ger du (snålhet). Detta är inte kärlek utan ett exempel på begär. Riktig kärlek uppstår när vi ger utan att förvänta oss något tillbaka.

Till obehagliga kroppsförnimmelser reagerar vi oftast med motvilja. Känslor av ilska, irritation, hat, avund, avsky, svartsjuka och rädsla är alla födda ur motvilja. Tex så reagerar du kanske starkt med irritation när någon kommer försent till ett möte ni bokat. Detta är exempel på motvilja, du befinner dig i en situation som du önskar vore annorlunda. Men vi kan inte förändra saker, händelser eller människor omkring oss. Vi kan bara förändra hur vi själva förhåller oss till saker omkring oss, speciellt när dem inte blir som vi tänkt oss.

Till neutrala kroppsförnimmelser brukar vi reagera med tristess, uttråkning eller osäkerhet. Tillexempel när du sitter på bussen eller tåget hem från jobbet och istället för att bara vila i det som är och njuta av färden hem, tar du upp mobilen och slösurfar. Och skulle internet, av någon anledning inte fungera, så tenderar vi att reagera med motvilja.

 

Anledningen till att vi är i ständig konflikt med tillvaron

Alla dessa känslor är mentala reaktioner (dvs våra tankars reaktioner) på vår fysiska upplevelse (det vi upplever genom våra sinnen; smak, lukt, hörsel, syn, känsel) och orsaken till att vi är i ständig konflikt med tillvaron. Tom när saker är så kallat ”bra” tenderar vi att vilja ha något annat. Men genom att kunna särskilja dessa processer får vi möjlighet att släppa taget om reaktionerna och möta verkligheten så som den är. Inte som vi önskade att den vore.

 

Den “hårda” sanningen – Din nivå av lycka beror enbart på dig själv

Genom Vipassana inser man, genom egen upplevd erfarenhet, att ens egen attityd och beteende till lidande eller lycka, inte kan orsakas av några som helst faktorer från den yttre världen. Utan att det enbart är våra reaktioner på dessa behagliga, obehagliga och neutrala förnimmelser eller sensationer, som omedvetet uppstår i kroppen när våra sinnesorgan tar emot information utifrån, som avgör våra tankar och även handlingar.

Detta blir otroligt tydligt genom egen upplevd erfarenhet under kurens gång, och är en enormt viktig insikt som kommit att förändra och förbättra livet för många, inklusive mig själv. En insikt som inte kan förstås enbart intellektuellt, precis som man inte kan förstå hur man ska simma om man läser om tekniken i en bok. Utan det är först när man är i vattnet som man verkligen kan lära sig simma. Precis desamma gäller för meditation. Du måste praktisera och uppleva det själv genom egen erfarenhet för förstå.

 

På 4:e dagen lärs Vipassana ut

Så på fjärde dagen av kursen, när sinnet är lugnare och mer fokuserat, lärs alltså själva tekniken Vipassana ut; att iaktta våra förnimmelser över hela kroppen, att förstå deras natur, och att utveckla sinnesjämvikt genom att inte reagera på dem. Med andra ord lär vi oss då att, objektivt, utan att reagera, observera samtliga av våra förnimmelser eller sensationer som ständigt flödar och uppstår i kroppen. Oavsett vilka de är och utan att reagera på dem. Behagliga som obehagliga eller neutrala.

Under dagarna som följer upplever man tydligt; känslor som kommer och går, tankar som kommer och går, smärta som kommer och går, njutning som kommer och går, ilska och irritation som kommer och går, osv.  Tillslut blir insikten, inte intellektuellt, utan genom egen upplevd erfarenhet, att inget är permanent eller beständigt, utan att allt uppstår för att försvinna.

 

När ilska, oro och ångest inte längre blir abstrakta känslor

Fenomen som ilska, irritation, smärta, lidande, oro, rädsla, passion, girighet, lust, avundsjuka etc blir inte längre bara abstrakta känslor inom oss. Utan genom att studera alla de fysiska förnimmelser eller sensationer som uppstår med dessa tankar och känslor, och genom förståelsen om deras föränderliga natur, kan vår vana av att reagera i blindo på dessa sensationer förändras på djupet. För det vi gör med tekniken är att vi sakta förändrar våra, ibland inte så konstruktivt byggda, nervbanor i hjärnan och skapar nya mer hälsosamma nervbanor som inte längre reagerar på sådant som vi brukade reagera på.

För mellan alternativen fight, flight och freeze finns nämligen ett tredje alternativ; observation. Och återigen, det är ingen intellektuell övning som sker genom tankens kraft, utan här förändrar vi verkligen våra ”undermedvetna” vanemönster på djupet.

 

Ett ovärderligt verktyg

Efter min första Vipassanakurs 2014 var jag så överväldigad av allt. Plötsligt kunde jag se saker som de var, inte som jag önskade att de vore. Det var som att jag hittat ”botemedlet” mot det som tidigare skapat ”lidande” i mitt liv. Jag fick svar på många frågor om själva livet och min mening i det, och jag förstod, genom egen upplevelse, att det bara är jag som kan leda mig själv på rätt väg mot lycka och harmoni. Och det finns verkligen en lycka därinne.

Och sedan 2014 har ingenting varit sig likt. Jag hittade min livs kärlek och själsfrände i min älskade Björn, för att jag slutade leta. Jag började lyssna på mig egen röst, för plötsligt kunde jag faktiskt höra den. Jag har startat företag eftersom det blev tydligt för mig att jag vill bidra till något större, men också för att arbete inte får ta för stor plats från det som verkligen är viktigt.

Därför har jag nu tagit tjänstledigt från mitt ”vanliga jobb” för att under några månader befinna mig på andra sidan jorden och därifrån ge mig hän fullt ut åt mina passioner och intressen samt få möjligheten att utveckla mig själv, mina företag och min relation med min älskade sambo. Allt detta, tack vare att jag fann meditationen. Eller rättare sagt att; meditationen fann mig.

Hoppas att denna lilla introduktion gett dig en bättre förståelse för tekniken och hur den kan hjälpa oss att utvecklas som människor. Och för den som är redo och villig att ge tekniken en ärlig chans kommer den med största sannolikhet bidra till stora positiva förändringar, inte bara för dig, utan också för din omgivning. Oavsett vilket önskar jag dig all lycka på resan “livet” <3

 

Metta bahvana
(betyder Love and Kindness på Pali)
Elisabeth

 

Känn dig fri att läsa mer om Mindfulness och Meditation som min bästa investering någonsin här 
Och vill du läsa mer om Vipassana samt hitta ett center nära dig kan du göra det på den svenska sidan här

Inre rikedom

Månadens Rika Kvinna – Lina Molander

Posted on
Månadens Rika Kvinna -Lina Molander @RikaKvinnor.se

Meditation som ditt vassaste verktyg

Jag drömmer om en värld där meditationen finns i varje människas verktygslåda. Kanske är jag lite partisk eftersom jag under de senaste åren arbetat som meditationsförfattare och har mina vägledda meditationer som en passiv inkomstkälla. Men om vi bortser från det i den här krönikan så vill jag trots min partiskhet “vinna över dig till min sida”. Meditation är för alla.

Jag minns när jag satt där i bilen med min son i baksätet. Jag tittade på honom genom backspegeln och frös till. “Vad är det?” frågade jag.  “Mamma, de önskade att jag dog. De knuffade mig nerför trappan i skolan och de sa att de önskade att jag dog. “

Mitt hjärta stannade. Hela livet frös.Jag har arbetat med positiv psykologi under många år. Jag har coachat hundratals individer till framgång i olika delar av livet och mina tekniker kan få vem som helst att nå sina mål. Höga, stora, ambitiösa mål. Men när det kom till det här, då hade jag inte ett enda verktyg att ta till. Ingen positiv psykologi i världen kunde rädda det ögonblicket och jag förstod. Jag måste starta från grunden. Vi måste bygga oss själva från grunden. Inifrån. Från kärnan. Från hjärtat. Vi behöver stärka oss inifrån och rusta oss för livets konfrontationer.

Månadens Rika Kvinna -Lina Molander - meditation @RikaKvinnor.se

 

Meditationen hade haft en större inverkan på min son än vad jag trott att den skulle ha

Att arbeta med sitt inre, genom meditation är att skapa förutsättningar för att kunna hantera livets konfrontationer bättre. För livet kommer att konfrontera oss, massor av gånger. Och då gäller det att vi rustar oss själva. Jag och min son fann meditationen. Det blev ett sätt för oss att läka och bearbeta mobbningen utan att kommunicera med varandra verbalt. Vi gjorde helt enkelt så att vid läggdags lyssnade vi tillsammans på en meditation. Jag på en madrass på golvet och han i sin säng. Jag valde ut meditationerna med största omsorg, allt för att stärka honom från insidan. Vi lyssnade och såg det som en stund tillsammans. En stund av tyst kommunikation. En stund av samförstånd. Allt eftersom veckorna gick började min son visa positiva, glädjande livstecken igen. Han var inte längre den som blev mobbad. Han hade bytt skola och fått nya vänner och han hade återigen hittat sig själv som den starka, småtokiga, livsglada killen jag känner. Meditationen hade haft en större inverkan på honom än vad jag trott att den skulle ha.

 

Men meditationen hade gett oss mer än så. Helt plötsligt upptäckte jag en ny nivå av närvaro i mitt liv. Det var precis som att jag, medan jag lyssnat på meditationerna tillsammans med min son, väntat in mig själv. Jag hade fått vara i nuet med endast mig själv och min själ. Det var som att den fysiska kroppen fick några minuter i stillhet till att vänta in själen som med ett graciöst svävande landade i kroppen. Vi blev kompletta; kropp, hjärta och själ. Jag hade hittat mig själv och vem jag var. De där minutrarna i tystnad hade berikat mitt liv med total närvaro.

 

Så vad är meditation och vad kan den göra för dig?

Det sägs att forskningen visar på en rad hälsofördelar med att meditera. Känslo- och tankemönstren har visat sig bli mer positiva hos dem som mediterar, vilket i sin tur minskar oro och stress. Meditation är, för att förklara det enkelt; metoder för kroppslig och mental avslappning. Det tillståndet skapas genom att fokusera på exempelvis andning, musik, eller att visualisera och medvetet välja tankar. Det kanske låter komplicerat. Jag brukar säga att meditation ska vara lika enkelt som att klappa katten. När du förändrar ditt tillstånd och blir avslappnad och fullt närvarande i nuet, då befinner du dig i ett meditativt tillstånd.

 

“Whatever you do mindfully is meditation” Thich Nhat Hanh.

 

Jag vill påstå att dessa minuter ensam med dig själv, dagligen, är de som har störst inverkan på hur stor framgång du kommer att få. Hur många prestationer du än har framför dig och bakom dig så är det stunden med dig själv och din inre utveckling som kommer att vara avgörande för hur lyckosam du blir, är och känner dig.  Det är dessa minuter som i allra högsta grad avgör din inre och yttre rikedom.

Lina Molander @RikaKvinnor.se - kopia

 

Så ge dig själv en stund till att vänta in ditt hjärta och själ. För när kroppen, hjärtat och själen arbetar tillsammans skördar du helhjärtade framgångar.

Kort om mig, Lina Molander. Jag är coach, förändringsledare och meditationsförfattare. Just nu aktuell med en del i antologin “Tips från Coachen”, 3 nya meditationer och en meditationsserie “En paus i vardagen”. Om du är nyfiken på mina meditationer så hittar du dem på ljudbokstjänsterna, ljudbokshandlarna och på min hemsida; www.linamolander.com Där hittar du även “Tips från coachen”.

 

//Lina Molander

Bli rik - Nybörjarguiden

Spara pengar på ditt telefonabonnemang

Posted on
Photo cred pexels-photo-615479 - jämför telefonabonnemang @RikaKvinnor.se

Fasta kostnader är pengar som försvinner månad efter månad och det känns ofta som de är omöjliga att minska. Några exempel på fasta kostnader är hyra, försäkringar och mobil. Ibland är det dessutom svårt att förstå vad de totala kostnaderna kommer blir om man betalar räkningen i slutet av varje månad. Och i längden kan det bli mycket pengar att spara in om man bara får lite koll! I det här inlägget kan du därför läsa om mobilabonnemang och hur du kan göra för att faktiskt, varje månad, kan spara pengar på att välja rätt abonnemang för dig.

Tidigare betalade jag några hundra per månad för ett abonnemang med avbetalning på mobilen och tyckte att det var en rimlig summa. Nu är min mobil avbetalad men jag fortsätter använda den mobilen eftersom man oftast inte behöver byta mobil bara för att bindningstiden gått ut. Tänk på miljön och din ekonomi och använd istället mobilen tills den inte fungerar längre. Det går i linje med den minimalistiska livsstilen som jag tidigare skrivit ett inlägg om här.

Angående abonnemang så finns det lågprisabonnemang som jag tycker funkar minst lika bra som de dyrare. Innan trodde jag att det fanns någon hake med lågprisoperatörerna men jag är jättenöjd och har inte hittat något negativt med den jag idag använder. När det kommer till att välja abonnemang är målet troligtvis att abonnemanget passar dina vanor, har bra täckning och även bästa priset. Därför kommer här ett inlägg om Hallon och Vimla så att du kan spara så mycket som 67% av din abonnemangskostnad, varje månad!

 

Vimla

Själv har jag Vimla som mobiloperatör och det här inlägget är inget samarbete utan det är mina egna tankar kring varför jag valt Vimla och hur det gett mig en besparing på 67& månatligen. Först och främst tycker  jag att Vimla är väldigt smidigt då det tex gick lätt när jag flyttade mitt nummer och dessutom ger de snabba svar i supporten. Vimla har även ett forum på hemsidan där alla kan skriva för att på så vis skapa en öppen och transparent dialog, vilket jag uppskattar. Där finns även information och medlemmarna kan också komma med idéer och förbättringar. Enligt mig är det bästa med Vimla är att det är så fritt och enkelt. Det finns ingen bindningstid och du kan byta hej vilt mellan abonnemangen vilket de visar lite komiskt här; (härligt med företag som har lite självdistans och humor) 🙂

Vimla vs Hallon @RikaKvinnor.se

Bra deal vid utomlandsvistelser med Vimla och Hallon

Ett exempel från när jag var utomlands i tre månader och hade ett annat abonnemang på Halebop (som också var ganska billigt men inte lika smidigt) så fick jag betala mitt svenska abonnemang som jag inte använde, samtidigt som jag betalade för ett lokalt simkort. På Vimla och Hallon kan du pausa abonnemanget och slippa betala när du inte använder det.

 

Hallon

Hallon liknar Vimla väldigt mycket då Hallon inte heller har någon bindningstid. Dessutom kan du kan spara upp till du har 100 GB surf och det är enkelt att flytta ditt nummer till Hallon. Hos Vimla kan du spara surfen i upp till ett år och hos Hallon kan du spara surfen för evigt. Alla samtal och sms ingår i alla abonnemang hos både Vimla och Hallon så det du väljer mellan är egentligen själva surfmängden.

Som du märker liknar de varandra väldigt mycket men det var två saker som gjorde att jag valde Vimla framför Hallon.

För det första så kan du ändra abonnemang utan att din samlade surfmängd försvinner hos Vimla (vilket det tyvärr gör hos Hallon). Alltså kan du, hos Vimla, en månad betala för 50 GB internet och sedan ändra till det billigaste abonnemanget och ändå behålla surfmängden. Längre ner i inlägget kan du se ett räkneexempel.

Den andra anledningen till att jag valt Vimla är att alla medlemmar får en tipslänk eller en så kallad affilatelänk. En tipslänk gör att du och den du värvar, förslagsvis en vän, får en rabatt på 10 kr per månad. Det finns ingen maxgräns utan kostnaden kan således gå ner till 0 kr och vara på den nivån så länge som dina vänner använder Vimla. 10 kr kan kännas lite men eftersom det kommer månad på månad blir det som en liten passiv inkomst som faktiskt gör skillnad varje månad! Om du tex tipsar två personer och själv blir tipsad sparar du 30 kr i månaden. Det är över 1000 kr på tre år. Om du inte känner någon som har Vimla redan kan du med fördel använda min inbjudningslänk här. Om du tar det billigaste abonnemanget får du således 10 % rabatt för varje “tipsning”.

 

Vad kostar det då?

Det är obegränsat med samtal och SMS/MMS för samtliga abonnemang på Vimla och Hallon. Abonnemangen är dessutom extra förmånliga om du är student, under 18 år eller över 55 år oavsett vilken operatör du väljer. I de kommande räkneexemplen har jag räknat på de billigaste alternativet så om du behöver mer surf blir det lite dyrare.

 

Vimla Student/under 18/55+

Första tre månaderna får man för halva priset och då är det smart att välja den dyraste med 25 GB/månad för 190 kr/mån som då blir 95kr/mån. Efter tre månader nedgraderar du till den billigaste och kan använda upp den sparade surfen. Du får även 20 GB extra när du är ny kund.

25 GB x de 3 första månaderna 75 GB
6 GB x 21 mån (för att se totalen på t.ex. 2 år) 126 GB
20 GB i bonus 20 GB
Totalt data under två år: 221 GB
Per månad Totalt för två år
90kr/mån (med en inbjudningslänk) 2 160 kr
6 GB/mån 221 GB (inkl bonus)

Du får alltså i genomsnitt 9,2 GB i månaden för 90 kr (eller ännu mindre om du tipsar med din länk) samt fria samtal och sms.

 

Vimla Alla åldrar

Första tre månaderna är det halva priset och då tar du den med mest data (50 GB) för 310 kr/mån som då blir 155 kr/månad.

155 kr x 3 mån 465 kr
50 GB x 3 mån (de tre första månaderna) 150 GB
2 GB/mån x 21 mån (för att se total på två år) 42 GB
20 GB (i bonus som ny kund) 20 GB
Totalt data under två år: 212 GB
Per månad Totalt under 2 år
90 kr/mån (med inbjudningslänk) 1890 kr + 465 kr (de tre första månaderna med 155 kr/mån för 50 GB) = 2355 kr
2 GB/mån 212 GB (inkl bonusen)

Du får sammanfattningsvis 8,8 GB/mån för 90 kr i månaden (förutom de tre första när du betalar 155 kr/mån för att samla ihop internet)

Om du får slut på data så kan du byta abonnemang till en med 50 GB under en månad för att sen använda upp den under lång tid.

 

Hallon Student, under 18 år eller 55+

Hos Hallon kan du inte byta abonnemang utan att den sparade datamängden försvinner så här är ett exempel på det billigaste alternativet.

Per månad Totalt under 2 år
99 kr 2079 kr + 147 kr (49 kr/mån de tre första månaderna) 2 226 kr
6 GB 144 GB + 25 GB i bonus som ny kund 169 GB

Alltså får du i genomsnitt 7 GB/mån för 99 kr och fria samtal och sms.

 

Hallon Alla åldrar

Per månad Totalt under 2 år
99 kr 2079 kr + 147 kr (49 kr/mån de tre första månaderna) 2 226 kr
4 GB 96 GB + 25 GB i bonus som ny kund 121 GB

Här får du i genomsnitt 5 GB/månad för 99 kr och fria samtal och sms.

 

Konklusion

Sammanfattningsvis så får man mycket mer data för ungefär samma peng hos Vimla jämfört med Hallon. Får du abonnemanget till det reducerade priset så är det billigare hos Vimla än hos Hallon och om du får abonnemanget till ordinarie pris så är det totalt ca 100 kr dyrare hos Vimla än Hallon i räkneexemplet ovan som är på 2 år.

Kom ihåg att detta räkneexemplet bara är just ett exempel, för du har ingen bindningstid utan kan ha abonnemanget både en kortare eller längre period. Hos Vimla kan du göra abonnemanget billigare och billigare med hjälp av inbjudningslänken. När du blir medlem kan du använda en kompis tipslänk eller min länk så blir det 10 kr i rabatt varje månad. När du väl har fått ditt konto kan du göra ditt abonnemang billigare och billigare med hjälp av din egen länk.

För att visa hur billiga lågprisvarianterna är så kommer här än jämförelse med ett liknande abonnemang hos Telenor. Hos Telenor får du 6 GB per månad för en kostnad på 299 kr/månaden. Du får alltså 67% rabatt varje månad om du använder Hallon eller Vimla! Varför betala så mycket mer för mer eller mindre samma sak? Täckningen är lika bra då lågprisoperatörerna använder sig av Tre (Hallon) och Telenors (Vimla) nät så jag tycker det är ett lätt val att byta om din bindningstid har gått ut. Tänk på att mobilen inte får vara låst till någon operatör sedan 2014 så om du köpt en mobil efter 2014 kan du använda vilken mobil som helst!

Priser och surfmängd ändras självklart kontinuerligt men så här är priserna just nu den 11 sep 2018. Kontrollera därför alltid senaste priserna på Hallon och Vimlas hemsida innan köp.

 

 

//Tova Larsson för RikaKvinnor.se

Finansiell rikedom

En “Rikedomsresa” – Till Sri Lanka på obestämd tid

Posted on
Sri Lanka @RikaKvinnor.se en Riedomsresa

Väskorna är packade, lägenheten utstädad och på tisdag drar jag och min älskade Björn äntligen iväg på vårt äventyr. Vi kommer börja med att styra kosan mot New Delhi för att efter några dagar ta flyget över till Sri Lanka där vi kommer befinna oss på obestämd tid innan vi troligtvis drar vidare till Kerala i Indien, som dessvärre just nu är drabbat av de värsta översvämningarna på 100 år. Sänder all min kärlek och styrka till de drabbade <3

I love my job @RikaKvinnor.sePackning inför Indien och Sri Lanka @RikaKvinnor.se

Tack vare att vi bygger på en pengamaskin som kan arbeta dygnet runt, året runt, har vi nu möjligheten att ta ett sabbatshalvår för att resa iväg utan att det behöver påverka vår ekonomi nämnvärt. Målet är dessutom att komma hem från resan med mer pengar än vi lämnar Sverige med.

Syftet med resan är bland annat att få nya perspektiv. Men också att skapa utrymme för reflektion, introspektion och personlig utveckling och därigenom låta nya idéer få födas och ta plats.

Björn kommer få större möjlighet att vara kreativ med bland annat sin musik, och jag kommer ha möjlighet att lägga mer fokus på att utveckla RikaKvinnor.se. Dessutom kommer vi fortsätta att fördjupa och utveckla vår relation.

Men resan är också en rejäl utmaning eftersom vi kommer leva och bo i en helt annan kultur med helt andra förutsättningar än hemma i Sverige. Och eftersom jag är en person som ogillar yttre förändringar så är resan verkligen synonymt med att ta ett stort kliv utanför min egen komfortzon. Men det är ju också då vi tenderar att växa som mest som människor.

Något jag verkligen ser fram emot på resan är friheten att själv få designa hur varje dag ska se ut. Att få starta varje morgon med stilla meditation, yoga, träning och ge mig hän fullt ut åt mina passioner.

Mycket av tiden kommer att ägnas åt att lyssna inåt, för att komma närmre våra sanna “jag”. Och därigenom nå våra drömmar, mål och fulla potential för att leva livet fullt ut varje dag och samtidigt ge tillbaka så mycket som möjligt till vår omvärld. Och det tror jag vi gör som bäst när vi känner oss rika på livet! Och just nu känner jag mig väldigt rik på livet  <3

Sri Lanka @RikaKvinnor.se
Njut av fredag vänner <3