RikaKvinnor bloggen

Kick-off inför 2018

jan 14, 2018 | Inre rikedom, Personlig utveckling | 0 Kommentarer

Vad är en Kick-off?

Kick-off är egentligen bara ett namn för ett specifikt tillfälle där vi ger oss möjligheten att unna oss att, tillsammans eller var för sig, sätta av tid för att ta ett ordentligt avstamp i någonting nytt, förslagsvis en ny termin eller ett nytt år. Det kanske blivit dags att vända blad, släppa taget om det som inte blivit som du tänkt dig och ge dig själv en inspirerande nystart om du behöver det.

”Det är i de ögonblick du fattar beslut som ditt liv formas” – Anthony Robbins

Varför Kick-off?

”Vilken väg ska jag ta”, frågade Alice?
”Det beror på vart du ska”, svarade katten.
”Det vet jag inte”, sade Alice.
”Ja, då kan det kvitta vilken väg du går”, svarade katten snabbt.

Precis som för Alice i underlandet, så gäller samma lagar för livet. För om vi inte vet var vi är, eller vart vi är på väg, kan vi hamna precis var som. Och behöver inte vara något negativt med det, men vi bör vara medvetna om att vi alltid har ett val. Den som tror sig inte ha ett val, eller tror sig vara fast pga. omgivningens omständigheter tenderar tyvärr att lura sig själv. För visst är det lättare att skylla på något utanför oss själva än att erkänna att när vi pekar finger mot något annat så pekar 3 fingrar alltid tillbaka på oss själva (testa så får du se!)

Peka finger - Kick-off @RikaKvinnor.se

Under en Kick-off ger vi oss därmed friheten och möjligheten att våga drömma fritt och stort, högt och lågt inom livets alla områden. Hur hade ditt liv sett ut om allt var möjligt och pengar inte var ett ”hinder”? Hur hade den möjligheten påverkat dig? Hur hade dina dagar sett ut, vilka människor hade du omgetts av? Vad hade du bidragit med? Vilka känslor hade fått blomma inom dig? Hur hade du mått? Hur hade du fått andra att må? Vilka dofter och smaker hade du omgett dig med? Vilka färger hade dominerat ditt liv? Och vilken omgivning hade dina ögon och öron spelat upp för dig? Och framförallt, hur kan du ta ett litet steg i rätt riktning för att få mer av det du verkligen drömmer om och vill ha? Det är av dessa anledningar, för att tydliggöra nuläge och önskat läge, samt vad som behöver göras för att ta nästa steg, som jag själv åker iväg på Kick-off för ”livet” varje år.

”Allt du kan drömma kan du också göra” – Walt Disney

Hur genomförs en Kick-off?

Först och främst behöver du bestämma om du vill genomföra Kick-offen med dig själv eller tillsammans med andra. Det ena behöver inte utesluta det andra. Det kan tom vara bra att testa att göra både och. Jag känner familjer som gör det tillsammans med sina barn, par som gör det var för sig och tillsammans och vänner som gör det ihop. Inget är rätt eller fel, det gäller att hitta ett sätt som passar dig/er.

Sedan kan det vara bra att bestämma var och när Kick-offen ska ta plats, hemma eller genom att resa iväg på ”konferens”? Att vara hemma kanske möjliggör proceduren ifall det är svårt att hitta en gemensam tid som passar alla som ska delta. Och att resa iväg kan skapa nya tankebanor och idéer eftersom nya omgivningar tenderar att ge oss nya perspektiv.  Oavsett om Kick-offen genomförs borta eller hemma, se till att sätta av ett bestämt datum och ordentligt med tid. Två heldagar är faktiskt ingen dum idé för att prata igenom det kanske viktigaste som finns; ditt liv, dina drömmar och hur du ska nå dem.

”This is your life, and it´s ending one minute at a time” – Tyler Durden

 

Kick-off – Del 1

Börja med nuläget

För att kunna ta dig någonstans överhuvudtaget behöver du först veta var du befinner dig. Vid inledningen av en Kick-off är det därför värdefullt att starta med att reflektera bakåt över den period som varit, och utifrån lärdomar, insikter, känslor och erfarenheter från denna tidsepisod, ta reda på ditt nuvarande utgångsläge. Det vill säga var du befinner dig just nu.

”Att bli medveten kan ibland vara hela skillnaden” – Dalai Lamia

För att få igång fantasin för denna övning kan du med fördel börja ställa följande frågor om året som varit. Skriv ner dina svar;

 • Vilka är dina 10 bästa minnen, ögonblick eller upplevelser under det gångna året?
 • När var du som lyckligast och varför?
 • När kände du dig som mest älskad under det gångna året?
 • Vem eller vilka umgicks du med då?
 • När gav du som mest kärlek till någon annan och till vem?
 • När hade du som roligast under året som gått?
 • Vad gjorde du då och vilka fanns vid din sida?
 • Vid vilket/vilka tillfällen kändes det som bäst att vara Du under året som gått?
 • Vilka händelser eller saker är du mest stolt över?
 • Gjorde dina bedrifter dig lycklig? Varför? Varför inte?
 • Överträffade du dina eller andras förväntningar under gångna året?
 • Gjorde du något genombrott?
 • Började du med något eller slutade du med något?
 • Vilka egenskaper har du utvecklat som gör att andra vill ha dig som förebild?
 • Vad är du mest tacksam för under året som varit?
 • Vilken färg/färger skulle du beskriva året som gått med och varför?
 • Hur smakade och doftade året som gått och varför?
 • Vilken låt skulle bäst beskriva det gångna året?
 • Vad var värst under året som gått?
 • Vad skulle du vilja slippa uppleva igen?
 • Vad var en utmaning för dig under gångna året?
 • Vad gjorde mest ont under gångna året?
 • Vad är du mest tacksamför i ditt liv idag?
 • Om alla i världen lever sina liv som jag gör, skulle då världen vara bättre eller sämre?
 • Utifrån svaren på ovanstående frågor; Vilka insikter, lärdomar och erfarenheter tar du med dig från det gångna året?

Kick-off – Del 2

När vi väl vet var vi befinner oss är det också lättare att navigera mot nya vägval och mål. Vart vi är på väg, och vad vi behöver göra för att komma just dit. Att faktiskt ta reda på vilka dina unika mål är utifrån dina grundläggande värderingar, ditt sanna jag och vad som verkligen är viktigt för dig för att nå ditt optimala drömläge och bli ditt optimala ”jag” för att nå lycka och ”framgång” i livet. Oavsett vilka värderingar just du lägger i ordet framgång.

För mig innebär framgång tillexempel att jag varje morgon får vakna pigg, utvilad och harmonisk med en inneboende glöd och passion att starta dagen med att göra det jag vill och brinner för. Ord som mening, passion, lycka, harmoni, frihet, ödmjukhet och tacksamhet är därmed mina grundläggande värderingar och vägvisare i livet för mig. Vilket innebär att alla beslut jag fattar går direkt, eller indirekt, i linje med mina grundläggande värderingar. Och om besluten skulle gå emot mina grundläggande värderingar upplever jag starkt integritetsbrott som gör mig olycklig.

Livshjulet

Ett bra utgångsläge för nästa del av Kick-offen är att utgå från coachingverktyget ”livshjulet”. Livshjulet är en cirkel som delas in i lika många tårtbitar som det finns områden i livet av. Livshjulet kan du därför utforma efter dina behov och kan innefatta områden så som; tid, energi, pengar, livsstil, karriär, utbildning, kärlek, vänner, familj, socialt nätverk, boende och fysisk miljö, fritid, hälsa, upplevelser, välgörenhet, spiritualitet, adlighet etc.

Livshjulet - Kick-off @RikaKvinnor.seUtifrån livshjulet kan du sedan ställa respektive frågor inom respektive tårtbit;

 • Var befinner du dig inom respektive område idag?
 • Vad vill du fortsätta med och vad vill du sluta med och varför?
 • Vad tycker du själv att du är bra på inom respektive tårtbit?
 • Vad vill du utveckla och varför?
 • Vad måste finnas i ditt liv för att du ska trivas inom respektive område?
 • Vilka mål vill du helst uppnå under kommande år inom respektive del och varför?
 • Om du bara kan välja ett, vilket är det viktigaste projektet inför kommande året?
 • Varför vill du nå just detta mål?
 • Hur skulle ditt liv förändras om du når detta mål?
 • Vilka resurser behöver du för att kunna uppnå samtliga ovanstående mål eller projekt?
 • Vilka eventuella hinder kommer du stöta på?
 • Vad behöver du för att ta dig över dessa hinder?
 • Vilket litet första steg kan du ta för att påbörja resan för att nå dina mål inom respektive område?
 • Var skulle du vilja vara om 1år, 3år och 10år inom de olika områdena i livshjulet?

Med hjälp av livshjulet och svaren från frågorna ovan kan du formulera en tydlig riktning med vision och mål så att du kan ta första lilla steget mot dina mål. Skriv gärna upp en konkret handlingsplan eftersom det inte bara räcker att veta vad du vill och varför du vill det, utan du behöver också komma underfull med vad du behöver göra för att ta dig i mål, när du behöver göra det och hur.

Fundera även på vilka eventuella hinder som kan tänkas finnas och hur du i så fall lägger upp en strategi för att ta dig över dessa hinder så att de inte tar över dig. Att ha stöd i processen är också väsentligt för at lyckas, så fundera på vilka personer eller andra nödvändiga stödfunktioner du behöver hjälp från för att supportera dig att nå dina mål.

Genom att ta dig tid att reflektera över och skriva eller rita ner dina drömmar, visioner och mål för olika tidsperioder framöver så optimerar du dina möjligheter att lyckas nå dem. Oavsett vilka mål och drömmar di har och inom viken tidsperiod.

Hur långa dessa tidsperioder är får var och en givetvis bestämma själv. Ett år brukar vara en rimlig framtidsutsikt, då det går lätt att överblicka och går lagom fort. Jag skulle dock rekommendera dig att även kika lite längre fram än så, tillexempel ur ett 3års- och 10års-perspektiv. Eftersom en sådan, lite mer långsiktig, plan omedvetet sätter fart på vårt ”undermedvetna” att finna lösningar redan idag som leder oss mot våra slutliga mål.

Kick-off Del 3

”Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after” – Henry David Thoreau

Efter en avslutad Kickoff har du förhoppningsvis en tydligare bild över ditt liv, var du befinner dig just nu, vad du vill ha mer av och mindre av i livet, samt tydligare och mer genomtänkta mål. Då är det dags att ta det första steget på resan mot din ”framgång”.

Och kom ihåg att dina mål och drömmar är ständigt levande och kommer förändras i takt med din egen utveckling. Var därför inte för hård mot dig själv att allt ska vara perfekt eller att du ska ha svar på alla frågor just nu. Precis som livet och dess förutsättningar förändras, så förändras även du. Och syftet med Kick-offen är ju att lära känna dig själv bättre, synliggöra dina styrkor och svagheter, samt få en större förståelse för dina inre drivkrafter och grundläggande värderingar. Och givetvis kan det dyka upp sidor vi upptäcker vi behöver arbeta mer med. Mitt bästa tips till dig är att inte vara rädd för detta faktum, utan istället se det som en värdefull utmaning för att du ska kunna bli ditt absolut bästa och mest optimala ”jag”. Och när du fungerar optimalt så gynnar det inte bara dig själv, utan även din omgivning. Så var snäll mot dig själv och dalta samtidigt inte för mycket med dig själv. Det är en hårfin balansgång att samtidigt försöka pusha oss själva mot nya höjder och stordåd, och samtidigt se till att vi får tillräckligt med återhämtning, vila och tid för reflektion.

”Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony” – Mahatma Gandhi

Och oavsett om du når dina mål eller inte så spelar det ingen roll egentligen. Det viktiga är att du har försökt och att du faktiskt lagt manken till att ta reda på vad du behöver för att må bra och vara lycklig i livet. Och det kan ta sin utgångspunkt i en Kick-off för själva ”livet”.

”I can accept failure, but I can´t accept not trying” -Michael Jordan
Varmt lycka till på livets resa och dela gärna dina erfarenheter med oss andra!!!
”The journey of a thousand miles begins with one step” – Lao Tzu

GÖR SOM TUSENTALS ANDRA KVINNOR

Gå med i vår community

Ta del av inspiration, konkreta råd, tips och mycket mer för din inre- och yttre rikedom på ett lättsamt och förhoppningsvis lättillgängligt vis.